Kritiky.cz > Recenze knih > Učedník a válečný mág - kniha

Učedník a válečný mág - kniha

p9788075435262 ucednik3 matharu ok 200 311 1186332
p9788075435262 ucednik3 matharu ok 200 311 1186332
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Fletcher si při­pa­dal jako v prázd­no­tě. V pli­cích měl mra­zi­vé pále­ní a nedo­stá­va­lo se mu kys­lí­ku. V hla­vě si pře­hrá­val svo­je vzpo­mín­ky, když tu ho někdo vytáh­nul a on se koneč­ně mohl vol­ně nadech­nout. Jakmile byl mimo vodu, hned se roz­kaš­lal a navíc dostal pořád­nou ránu pěs­tí do zad. Othello ho povzbu­zo­val, aby to všech­no dal ven, tak to bude ono. Když se Fletcher dosta­teč­ně pro­bral, tak viděl, že je na malém ost­rův­ku. Byli tam všich­ni - Fletcher, Othello, Cress, Sylva a Fletcherova mat­ka. Kromě nich měli ješ­tě u sebe báj­né tvo­ry. Když se všich­ni vzpa­ma­to­va­li, zjis­ti­li, že se hýbou.

Ale tak to neby­lo - ost­růvek se pohy­bo­val. Minimálně tak se jm to zdá­lo, avšak neby­la to úpl­ně prav­da - sedě­li na zara­ta­no­vi. Toho si jako prv­ní vši­ml Fletcher. Jednalo se o obro­vi­tán­skou oboj­ži­vel­nou žel­vu, kte­rá však vypa­da­la jako démon. Fletcher pře­mýš­lel, jak z toho ven, ale jeli­kož kolem byla voda a nikde pev­ni­na, tak se roz­ho­dl držet se a nepouš­tět, i když klouzal z její­ho hřbe­tu. Všiml sedě­li mlč­ky, až to ticho pro­lo­mi­la Cress, kte­rá zapo­le­mi­zo­va­la o otáz­ce, jak to bude dál. Sylva jí na to jenom odvě­ti­la, že počka­jí, dokud se neo­cit­nou na sou­ši, pří­pad­ně na mís­tě, kde by se moh­li scho­vat.

Othello zabru­čel, že neví, proč by se měli scho­vá­vat. Sylva se hned poté zepta­la, jest­li mys­lí, že orko­vé neu­hod­nou, kam zmi­ze­li. Prohlásila, ž najdou krev a nebu­de už pro ně pro­blém, je všech­ny najít. Cress si pro sebe jen zašep­ta­la, že je tře­ba necha­jí na poko­ji. Sylva s tím nesou­hla­si­la s tím, že pře­ce zni­či­li samot­né srd­ce jejich armá­dy, kte­rou budo­va­li dlou­hé roky a tudíž je logic­ké, že to nene­cha­jí jen tak. Prostě jim nedo­vo­lí ode­jít jen tak, jako­by se nic nesta­lo. Do něko­li­ka hodin je začnou hle­dat a je tak otáz­ka času, kdy je dostih­nou.

Fletcher do toho vstou­pil s tím, že musí všich­ni počkat než se dosta­nou na pev­nou zem a nescho­va­jí se v lese. Pak se posu­nul blí­že ke své mat­ce a opřel se o ni, což samo o sobě bylo zvlášt­ní, pro­to­že dlou­há léta byl bez ní. Jako nemluv­ně byl totiž poho­ze­ný ve sně­hu, kde ho našli a on až v dospě­los­ti našel svo­ji rodič­ku. Dlouho jí to měl za zlé, ale pak pocho­pil, že i ona byla od něj nedob­ro­vol­ně odtr­že­ná. Matka se chvě­la, pro­to­že byla hod­ně vyhub­lá a navíc nyní i pro­má­če­ná skrz naskrz. Fletcher se zne­na­dá­ní zeptal Cress, kde mají vaky.

Ta pro­hlá­si­la leda­by­le, že někde tam. Omlouvala tuhle infor­ma­ci tím, že potře­bo­va­la mít vol­né ruce, aby se dosta­la na hla­di­nu, jeli­kož se nachá­ze­li všich­ni ve vodě. Zachránila pou­ze dva - Fletcherův a Jeffreyho. Fletcher byl roz­mr­ze­lý, že při­šli o vak, kte­rý skrý­val okvět­ní líst­ky, jenž byly jedi­nou ochra­nou před při­ro­ze­ně jedo­va­tým vzdu­chem Aetheru. Takto trud­no­my­sl­ný ote­vřel svůj vak a ule­vi­lo se mu, když zjis­til, obsah je uchrá­ně­ný. Vyndal si kože­ný kabá­tec, kte­rý dostal k naro­ze­ni­nám od Berdona. Nevzal si ho však pro sebe, ale pře­tá­hl jím mat­či­na rame­na. Velmi ji potě­ši­lo, že na ni tak­to její syn mys­lí.

Děj mě tedy neza­u­jal, čeka­la jsem něco víc, ale musím pochvá­lit obál­ku, kte­rá je váž­ně moc hez­ky udě­la­ná. Je to pod­le mě tako­vé jem­né fan­ta­sy, tak­že čte­ná­ři, jenž vyzná­va­jí ten­to žánr, budou urči­tě spo­ko­je­ní. Má 344 stran.

Knihu může­te zakou­pit za 214 Kč zde.

 • Autor: Taran Matharu
 • Žánr: pro děti a mlá­dež
 • Nakladatelství: Alpress
 • Datum vydá­ní:2017

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Zkrocená královna - Život plný strachu po boku Jindřicha VIII. - kniha5. listopadu 2017 Zkrocená královna - Život plný strachu po boku Jindřicha VIII. - kniha Kateřina Parrová byla už dvojnásobnou vdovou. Žila na dvoře krále Jindřicha VIII. spolu se svou sestrou Nan, která byla vdaná. Kateřina měla milence, což by samo o sobě nebylo nic […] Posted in Recenze knih
 • Šarlatové kimono - kniha4. listopadu 2017 Šarlatové kimono - kniha Slunce se klonilo k západu a v jednom malém domku na verandě odpočíval stařec a přimhouřenýma očima se díval do slunka. Byl uvolněný a dýchal čistý vzduch, který kolem něj poletoval. […] Posted in Recenze knih
 • Střípek malachitu - kniha31. října 2017 Střípek malachitu - kniha Simon byl na zkoušce orchestru a cítil se dost provinile. Nezvládal totiž už svoje hraní, tak jako ostatní. Příčina byla jedna - artritida. Momentálně byla přestávka a ostatní členové […] Posted in Recenze knih
 • Nejkrásnější pověsti - Obři, trpaslíci, vodníci a skryté poklady - kniha1. srpna 2017 Nejkrásnější pověsti - Obři, trpaslíci, vodníci a skryté poklady - kniha Kniha je rozdělena na mnoho pověstí, tak si ukážeme pár z nich, aby čtenáři věděli, na co se můžou těšit. První z příběhů je Benátčané a drahokamy z hory Kudrum. Příběh vypráví o dobách, […] Posted in Recenze knih
 • Útěk za láskou - kniha22. července 2017 Útěk za láskou - kniha Emma sedí normálně ve škole – je v maturitním ročníku – když tu najednou do třídy vtrhne dvoumetrový černoch Billy a začne jí nesmlouvavě dávat veškeré její věci do tašky, přičemž jí za […] Posted in Recenze knih
 • Nerozlučný pár - kniha20. července 2017 Nerozlučný pár - kniha Emily se zdá znovu noční můra, ve které jí sžírají plameny. Pracovala dříve u police, dokud se neseběhly ty osudné události, které jí převrátili život naruby a už nic nebylo jako předtím. […] Posted in Recenze knih
 • Gustík Smutník a kradač lidí - kniha16. července 2017 Gustík Smutník a kradač lidí - kniha Gustík Smutník je malý kluk, který žije ve strašidelném černém domě a jeho sousedé ho považují za nejnešťastnějšího chlapce na světě. Nikdo se s ním nepřátelí, nikdo nechodí na návštěvu, […] Posted in Recenze knih
 • Lumpík zachraňuje - kniha10. července 2017 Lumpík zachraňuje - kniha Lumpík je roztomilé maličké štěňátko, které žije se svou maminkou Daisy u Honzíkových prarodičů. Honzík je malý kluk, který chodí sice do školy, ale je velmi nepořádný a dá se říct, že i […] Posted in Recenze knih
 • Patnáctý skandál - kniha14. června 2017 Patnáctý skandál - kniha Lindsay je seržantka na policii a momentálně si užívá mateřství, je totiž maminkou maličké Julie, kterou spolu s manželem Joem milují nade vše. Kromě toho mají doma i fenku Martu, jejž […] Posted in Recenze knih
 • Tanec bohů - kniha12. června 2017 Tanec bohů - kniha Larkin se velmi těžce pohyboval po domě, kde vlastně před chvíli proběhla svatba. Ovšem ve stínu krve, zbraní a bitvy. Bitva proběhla proti démonům, kteří je napadli. Jednalo se o vampýry […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,45714 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72297 KB. | 21.05.2024 - 23:24:08