Kritiky.cz > Recenze knih > Zkrocená královna - Život plný strachu po boku Jindřicha VIII. - kniha

Zkrocená královna - Život plný strachu po boku Jindřicha VIII. - kniha

p9788075435293 zkrocena kralovna gregory 200 311 2710621
p9788075435293 zkrocena kralovna gregory 200 311 2710621
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kateřina Parrová byla už dvoj­ná­sob­nou vdo­vou. Žila na dvo­ře krá­le Jindřicha VIII. spo­lu se svou sestrou Nan, kte­rá byla vda­ná. Kateřina měla milen­ce, což by samo o sobě neby­lo nic nenor­mál­ní­ho, pro­to­že byla bez závaz­ků jak ona, tak i on - Thomas Seymour - kdy­by však o ni nepro­je­vil zájem sám král. Zkrátka chtěl, aby se sta­la jeho dal­ší man­žel­kou. Koneckonců všech­ny své ženy pře­žil - někte­ré zemře­ly na nemoc, jiné zase nechal popra­vit, jen jed­na měla štěs­tí, že ze svaz­ku vyváz­la živá. Kateřině nezbý­va­lo nic jiné­ho, než se pod­vo­lit, i když se jí král hnusil, pro­to­že byla mini­mál­ně dva­krát tak sta­rý jako ona a navíc nemoc­ný a žád­ný kra­sa­vec.

O nabíd­ce k man­žel­ství muse­la Kateřina Thomasovi říci, ale ten to nesl vel­mi špat­ně. Bohužel Kateřina nemě­la na vybra­nou. Vzepřít se panov­ní­ko­vi, kte­rý sám sebe pova­žu­je nejen za zákon, ale i za Všemohoucího, by pro ni urči­tě nedo­padlo dob­ře. Thomas a Kateřina se posled­ní jejich spo­leč­nou noc váš­ni­vě roz­lou­či­li s tím, že se na sebe už nikdy nesmě­jí ani podí­vat. Kateřina i Thomasovi krvá­ce­lo srd­ce, ale neda­lo se nic dělat. Král nechal Kateřině čas na roz­myš­le­nou, ale nijak dlou­hý. Už za dal­ší dva dny se jí ptal a Kateřina před­stí­ra­la nad­še­ní z jeho nabíd­ky, kte­rou při­ja­la.

Kateřina se mod­lí k Bohu a pro­sí ho o radu, pro­to­že si nedo­ve­de před­sta­vit tohle man­žel­ství. Král se začne živě zají­mat o to, co Kateřina čte. Ta mu uká­že kni­hu fran­couz­ských poví­dek, čili nic zaká­za­né­ho. Král je pří­jem­ně pře­kva­pen, když zjis­tí, že jeho nová man­žel­ku umí fran­couz­sky a dokon­ce i latin­sky.    Král také vyzví­dá, jest­li se Kateřina mod­lí k Bohu, čte Bibli a tak dále. Panovník ji začne hned zkou­šet z toho, co si mys­lí o tom, že je Bible jen v lati­ně a ne v ang­lič­ti­ně, jak to poža­du­je pros­tý lid. Kateřina musí dávat pozor na kaž­dé slo­vo a tak jenom podotkne, že je to pou­ze na krá­li, to roz­hod­nu­tí, jest­li dát pros­té­mu lidu Bibli v ang­lič­ti­ně.

Kateřině jsou před­sta­ve­ny i děti krá­le, kte­ré s ním vlast­ně nevy­růs­ta­jí. Posléze nade­šel den svat­by, kdy je Kateřině naří­ze­no, aby odlo­ži­la smu­tek a stro­ji­la se do něja­ké té krá­lov­ské róby. U vše­ho je s ní její milo­va­ná sest­ra Nan, kte­rá zabrou­sí na téma sva­teb­ní noci. Položí sestře otáz­ku, jest­li je neplod­ná. Kateřinu to zasko­čí, i když se není vlast­ně čemu divit. Je jí sice jenom 31 let, ale v před­cho­zích dvou svaz­cích nepo­ča­la. Nan pozna­me­ná, že Kateřina nesmí otě­hot­nět s krá­lem.

Král totiž kro­mě pár krás­ných dětí doká­zal zplo­dit i zrů­dy, jak se vyjá­d­ři­la Nan a za to byly popra­ve­ny jeho ženy, aby nepadlo pode­zře­ní na panov­ní­ka, že za to může on. Nan dá Kateřině váček s rou­tou. Routa totiž zabrá­ní poče­tí, ale Nan pro­ne­se, že se čaj musí vypít hned poté, co si král Kateřinu vez­me. Kateřina odmí­tá tím­to způ­so­bem hře­šit, ale Nan nechce, aby její milo­va­nou sest­ru nechal král popra­vit, jako svo­je pře­de­šlé ženy. Nadešel čas svat­by. V Londýně řádí mor a tak král podotkne, že svat­ba bude malá a skrom­ná, přes­to je na ní spous­ta lidí.

Tento pří­běh je skvě­le napsa­ný, oprav­du kníž­ka je vyni­ka­jí­cí dílo. Je to nesmír­ně čti­vé, i když písmo je dosti natla­če­né pro mě,l ale v tom­to pří­pa­dě to vůbec neva­dí. Opravdu skvě­lá kníž­ka, dopo­ru­ču­ju k pře­čte­ní. Kniha má 424 stran.

Knihu může­te zakou­pit za 273 Kč zde.

 • Autor: Philippa Gregory
 • Žánr: his­to­ric­ký román
 • Nakladatelství: Alpress
 • Datum vydá­ní:2017

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Šarlatové kimono - kniha4. listopadu 2017 Šarlatové kimono - kniha Slunce se klonilo k západu a v jednom malém domku na verandě odpočíval stařec a přimhouřenýma očima se díval do slunka. Byl uvolněný a dýchal čistý vzduch, který kolem něj poletoval. […] Posted in Recenze knih
 • Střípek malachitu - kniha31. října 2017 Střípek malachitu - kniha Simon byl na zkoušce orchestru a cítil se dost provinile. Nezvládal totiž už svoje hraní, tak jako ostatní. Příčina byla jedna - artritida. Momentálně byla přestávka a ostatní členové […] Posted in Recenze knih
 • Patnáctý skandál - kniha14. června 2017 Patnáctý skandál - kniha Lindsay je seržantka na policii a momentálně si užívá mateřství, je totiž maminkou maličké Julie, kterou spolu s manželem Joem milují nade vše. Kromě toho mají doma i fenku Martu, jejž […] Posted in Recenze knih
 • Učedník a válečný mág - kniha3. listopadu 2017 Učedník a válečný mág - kniha Fletcher si připadal jako v prázdnotě. V plicích měl mrazivé pálení a nedostávalo se mu kyslíku. V hlavě si přehrával svoje vzpomínky, když tu ho někdo vytáhnul a on se konečně mohl volně […] Posted in Recenze knih
 • Nejkrásnější pověsti - Obři, trpaslíci, vodníci a skryté poklady - kniha1. srpna 2017 Nejkrásnější pověsti - Obři, trpaslíci, vodníci a skryté poklady - kniha Kniha je rozdělena na mnoho pověstí, tak si ukážeme pár z nich, aby čtenáři věděli, na co se můžou těšit. První z příběhů je Benátčané a drahokamy z hory Kudrum. Příběh vypráví o dobách, […] Posted in Recenze knih
 • Útěk za láskou - kniha22. července 2017 Útěk za láskou - kniha Emma sedí normálně ve škole – je v maturitním ročníku – když tu najednou do třídy vtrhne dvoumetrový černoch Billy a začne jí nesmlouvavě dávat veškeré její věci do tašky, přičemž jí za […] Posted in Recenze knih
 • Nerozlučný pár - kniha20. července 2017 Nerozlučný pár - kniha Emily se zdá znovu noční můra, ve které jí sžírají plameny. Pracovala dříve u police, dokud se neseběhly ty osudné události, které jí převrátili život naruby a už nic nebylo jako předtím. […] Posted in Recenze knih
 • Gustík Smutník a kradač lidí - kniha16. července 2017 Gustík Smutník a kradač lidí - kniha Gustík Smutník je malý kluk, který žije ve strašidelném černém domě a jeho sousedé ho považují za nejnešťastnějšího chlapce na světě. Nikdo se s ním nepřátelí, nikdo nechodí na návštěvu, […] Posted in Recenze knih
 • Lumpík zachraňuje - kniha10. července 2017 Lumpík zachraňuje - kniha Lumpík je roztomilé maličké štěňátko, které žije se svou maminkou Daisy u Honzíkových prarodičů. Honzík je malý kluk, který chodí sice do školy, ale je velmi nepořádný a dá se říct, že i […] Posted in Recenze knih
 • Tanec bohů - kniha12. června 2017 Tanec bohů - kniha Larkin se velmi těžce pohyboval po domě, kde vlastně před chvíli proběhla svatba. Ovšem ve stínu krve, zbraní a bitvy. Bitva proběhla proti démonům, kteří je napadli. Jednalo se o vampýry […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,73709 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71703 KB. | 13.07.2024 - 02:59:06