Kritiky.cz > Recenze knih > Temné a kruté lži

Temné a kruté lži

335439508 1222468011993149 6675413814475093620 n
335439508 1222468011993149 6675413814475093620 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kniha s pří­znač­ným názvem „Temné a kru­té lži“ od Ginny Myers Sainové, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství Fragment, v sobě ukrý­vá spous­tu tajem­ství, drob­ných milo­srd­ných lží, nespou­ta­né magie a nad­při­ro­ze­né prv­ky, kte­ré tak tro­chu tuto kni­hu řadí mezi jed­nu z nej­lep­ší knih YA thrille­rů.

Samotný pří­běh se ode­hrá­vá v malém měs­teč­ku jmé­nem La Chachette, kte­ré je zvlášt­ní hlav­ně díky svým oby­va­te­lům, jež mají vel­mi zvlášt­ní až magic­ké schop­nos­ti. Dalo by se říci, že je to měs­teč­ko plné jas­no­vid­ců, před kte­rý­mi jen tak těž­ko něco zata­jí­te. Anebo je všech­no úpl­ně jinak?

Hlavní hrdin­kou je sedm­nác­ti­le­tá Grey vra­ce­jí­cí se zpět na svůj rod­ný ost­rov. Před půl rokem totiž zmi­ze­la její nej­lep­ší kama­rád­ka a dvoj­ni­ce Elora, a ona je odhod­la­ná ji za kaž­dou cenu najít, ane­bo ale­spoň zjis­tit, co se tu osud­nou noc, kdy zmi­ze­la, sku­teč­ně sta­lo.

Hledím na pla­kát, kde sto­jí, že se Elora pohřešu­je. Nejlepší kama­rád­ka, moje milo­va­ná dvoj­ni­ce. Lidi nám zde říka­jí Letní děti. Zahájili jsme své živo­ty jako doko­na­lá sesta­va. Deset lidí. Nejlepší čís­lo. Číslo bož­ské­ho sou­la­du. Číslo v srd­ci vesmí­ru. Deset při­ká­zá­ní. Deset ran egypt­ských. Deset dětí, naro­ze­ných do osmi růz­ných rodin. Na malin­kých La Cachette tedy sku­teč­ný popu­lač­ní boom. Stovka malých prs­tí­ků na rukou a stov­ka prs­tí­ků na nohou. My všich­ni jsme při­šli v jeden rok, mezi jar­ní rov­no­den­nos­tí v břez­nu a pod­zim­ní rov­no­den­nos­tí v září. 

Jednu úno­ro­vou noc pros­tě Elora ode­šla do bažin a zmi­ze­la, jako by tu nikdy ani neby­la. Nikdo neví, nebo ale­spoň nechce mlu­vit o tom, co se přes­ně ode­hrá­lo tu noc, kdy její kama­rád­ka zmi­ze­la. A i když se Grey sna­ží pát­rat na vlast­ní pěst, je to vel­mi těž­ké, neboť kaž­dý z ves­ni­ce něco skrý­vá, jako by ji chtě­li ochrá­nit před něčím dale­ko tem­něj­ším a hro­zi­věj­ším.

S pří­cho­dem na ost­rov se u Grey začí­na­jí pro­je­vo­vat její sku­teč­né „magic­ké“ schop­nos­ti, jež jí mož­ná vedou k odha­le­ní prav­dy nebo se jí ale­spoň sna­ží uká­zat správ­ný směr, kde hle­dat prav­du....

Je to jako kdy­bych vidě­la kous­ky a útrž­ky tý noci její­ma oči­ma. Myslím si to, co si mys­lí ona, a cítím to, co ona. Nic z toho ovšem nedá­vá smy­sl. Všechno je zamo­ta­ný a neu­spo­řá­da­ný.

Podaří se Grey zjis­tit, kde Elora je a co se tu osud­nou noc doo­prav­dy sta­lo? A s jakou tem­nou a doslo­va kru­tou lží si dopo­sud klid­né měs­teč­ko žilo a před čím se jí sna­ži­li celý život ochrá­nit? Krvavá his­to­rie měs­ta oží­vá... a dal­ší lži ho mohou roze­rvat na kusy...

Kniha je skvě­le napsa­ná a vel­mi dob­ře se čte, neboť pro svou „tajem­nou a magic­kou“ atmo­sfé­ru“ své čte­ná­ře nutí být stá­le ve stře­hu. Napětí se postup­ně stup­ňu­je a v závě­ru kni­hy jste mile pře­kva­pe­ny, jak všech­no krás­ně do sebe zapa­dá.

Celou dějo­vou linii jste na váž­kách, co se Eloře ve sku­teč­nos­ti moh­lo stát, nebo kam moh­la jen tak zmi­zet, ale to vše se nedo­zví­te dřív, než v samot­ném závě­ru kni­hy. 

Moc se mi líbi­lo krů­ček po krůč­ku odha­lo­vat jed­not­li­vé magic­ké schop­nos­ti všech důle­ži­tých postav, ale i jed­not­li­vé indi­cie, drob­ná vodít­ka a hádan­ky, jež nás smě­řu­jí k poma­lé­mu odha­le­ní sku­teč­né, a o to více boles­ti­vé prav­dy. 

Od čte­ní kni­hy jsem se nemoh­la odtrh­nout, a abych řek­la prav­du, tako­vý­hle konec jsem oprav­du neče­ka­la, ale o to víc jsem si tuto kni­hu uži­la. Za mě je to jed­na z top knih YA thrille­rů.

Vypráví se jeden sta­rý pří­běh, pod­le kte­ré­ho prý měly lid­ské bytos­ti původ­ně dvě tvá­ře, 

čty­ři ruce, čty­ři nohy. Avšak  bůh se bál, že ho pře­mo­hou, 

a tak je všech­ny roz­dě­lil na polo­vi­ny. 

Proto máme všich­ni někde ve svě­tě své­ho dvoj­ní­ka. 

Lidi říka­jí, že ve chví­li, kdy ho potká­te, 

se vám začne chvět země pod noha­ma. 

TEMNÉ A KRUTÉ LŽI

Napsala: Ginny Myers Sainová

Přeložil: Jan Kozák

Vydalo nakla­da­tel­ství Fragment v Praze 2023 ve spo­leč­nos­ti Albatros Media a.s.

1. vydá­ní

Počet stran. 402

ISBN: 978-80-263-6070-5


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Den, kdy jsem zmizela8. května 2023 Den, kdy jsem zmizela Den, kdy jsem zmizela od spisovatelky Brandi Reeds je ďábelsky skvělý thriller, který vás doslova chytne a nepustí, dokud neobjevíte, kdo je skutečný vrah. Hlavní hrdinkou je Hooly […] Posted in Recenze knih
  • ROMEO A JULIE Z OSVĚTIMI1. dubna 2023 ROMEO A JULIE Z OSVĚTIMI I když je představa lásky z Osvětimi tak trochu nepředstavitelná, tak o to víc je opravdovější, neboť láska si v skutečném životě nevybírá svůj čas a místo. Máte-li chuť si přečíst […] Posted in Recenze knih
  • Zmizelé z Cooley Ridge - Nikdo neřekl pravdu. Nikdo není bez viny2. srpna 2022 Zmizelé z Cooley Ridge - Nikdo neřekl pravdu. Nikdo není bez viny Toužíte-li si přečíst thriller, který sice napne, ale jinak nepřinese žádné velké napětí a emoce, rozhodně pro zahřátí sáhněte po knize "Zmizelé z Cooley Ridge" od autorky Megan Mirandy, […] Posted in Recenze knih
  • ILUZE. Mentalista 128. července 2022 ILUZE. Mentalista 1 Na knihu ILUZE od autorů Camilly Lackberg a Henrika Fexeuse, které vydala GRADA Publishing, a.s., jsem se moc těšila. Anotace zněla velmi zajímavě a rozsah knihy o počtu 575 stran byl pro […] Posted in Recenze knih
  • Když zmizela24. března 2024 Když zmizela V knize "Když zmizela" od norské autorky Alex Dahl se můžete těšit na famózní glam-noir thriller vyprávějící o všech nástrahách módního průmyslu a svůdnosti moci, o silném poutu mezi […] Posted in Recenze knih
  • MĚSTO ŠPÍNY: Temná místa skrývají pravdu9. srpna 2023 MĚSTO ŠPÍNY: Temná místa skrývají pravdu Milujete-li řešení hádanek a odkrývání temných pravd, kde autorkou předkládané indicie tak trochu zkreslují a odvádějí pozornost od hlavního podezřelého, určitě si nenechte ujít hvězdný […] Posted in Recenze knih
  • Medové perly- proč je náš život sladší, než si myslíme5. srpna 2023 Medové perly- proč je náš život sladší, než si myslíme Hledáte zajímavou knihu pro sebe i své blízké? Chcete prožít zajímavý myšlenkový proces týkající se vašeho života? Máte rádi knihy, které vás nutí přemýšlet nad vlastním životem? Tak právě […] Posted in Recenze knih
  • Vězenkyně1. srpna 2023 Vězenkyně Po pravdě tak geniálně promyšlený thriller jako je Vězenkyně od B.A. Paris, od autorky bestsellerů Za zavřenými dveřmi a V pasti lži, jsem už dlouho nečetla a určitě se k němu zas někdy s […] Posted in Recenze knih
  • Obřad8. března 2023 Obřad Máte-li chuť si přečíst skvělou detektivku, u které se rozhodně nebudete nudit, určitě sáhněte do knihovničky po knize Obřad od autorky Carmen Mola, určitě nezklame Vaše očekávání. Příběh […] Posted in Recenze knih
  • PENZION26. února 2023 PENZION Pokud máte rádi napínavé čtení, tak si určitě nenechte ujít novinku v podobě knihy PENZION od spisovatele Robina Morgana-Bentleyho, jež vydalo nakladatelství DOMINO. Mladý manželský pár […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,07921 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72135 KB. | 13.04.2024 - 14:57:53