Kritiky.cz > Zajímavosti > Tento čtvrtek vstupuje do českých film nová marvelovka Captain Marvel. V ukázce na film si zahrál i Jakub Kraus – český Muž roku 2015 a trenér českých celebrit a výživový poradce profesionálních sportovců. Spolu s manželkou Evou v Londýně vyzkoušeli náročný trénink, kterým procházela hlavní herečka Brie Larsonová.

Tento čtvrtek vstupuje do českých film nová marvelovka Captain Marvel. V ukázce na film si zahrál i Jakub Kraus – český Muž roku 2015 a trenér českých celebrit a výživový poradce profesionálních sportovců. Spolu s manželkou Evou v Londýně vyzkoušeli náročný trénink, kterým procházela hlavní herečka Brie Larsonová.

vlcsnap 2019 03 06 22h48m51s777
vlcsnap 2019 03 06 22h48m51s777
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hlavní posta­vou fil­mu Captain Marvel je býva­lá armád­ní pilot­ka Carol Denversová, ze kte­ré sta­la jed­na z nej­moc­něj­ších super­hr­di­nek svě­ta. Herečka Brie Larsonovou, kte­rá roli super­hr­din­ky ztvár­ňu­je, muse­la před natá­če­ním pro­jít nároč­ným výcvi­kem. Studio Disney/Marvel umož­ni­lo zažít ten­to nároč­ný tré­ning pár vyvo­le­ným fit­ness tre­né­rům z Evropy. Za Českou repub­li­ku byli vybrá­ni osob­ní tre­né­ři čes­kých celebrit Eva Kraus (Havelková) a Jakub Kraus.

Podívejte se na ukáz­ku na film Captain Marvel, ve kte­ré si zahrál čes­ký Muž roku 2015 Jakub Kraus: 

 

Jakub během even­tu k Captain Marvel na vlast­ní kůži pilo­to­val leta­dlo během akro­ba­tic­ké­ho letu.

„Zážitek z akro­ba­tic­ké­ho létá­ní byl napros­to úžas­ný! Letěl jsem s býva­lým armád­ním pilo­tem, kte­rý mi ve vzdu­chu postup­ně uka­zo­val těž­ší a těž­ší prv­ky, potom mě dokon­ce nechal pilo­to­vat a s leta­dlem jsem dokon­ce udě­lal i tzv. pře­met. Vrcholem bylo, když mě pilot nechal pro­ná­sle­do­vat dru­hé leta­dlo a stří­let po něm z ima­gi­nár­ních kulo­me­tů. Musím při­znat, že ke kon­ci letu už mi z těch všech oto­ček a pře­tí­že­ní (až 4G) neby­lo nej­lé­pe a musel jsem to chví­li roz­dý­chá­vat, nabí­ze­ný papí­ro­vý pyt­lík jsem ale naštěs­tí vyu­žít nemu­sel :-).“

 

Pro Jakuba byl skvě­lý záži­tek také natá­če­ní ukáz­ky pro film Captain Marvel. Natáčela se v Londýně „Ta ukáz­ka je tak skvě­le nato­če­ná, že na chvil­ku pod­leh­ne­te ilu­zi, že ve fil­mu oprav­du hra­ju! Dokonce mi psal kama­rád, kte­ré­mu jsem ji posí­lal, že vůbec nevě­děl, že jsem ten film natá­čel a že mi moc gra­tu­lu­je k tako­vé­mu úspě­chu! 😊“

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,13696 s | počet dotazů: 253 | paměť: 71976 KB. | 21.04.2024 - 20:24:39