Kritiky.cz > Zajímavosti > TRENINK PODLE CAPTAIN MARVEL

TRENINK PODLE CAPTAIN MARVEL

CM1J9619
CM1J9619
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Eva a Jakub měli mož­nost na vlast­ní kůži vyzkou­šet nároč­ný tré­nink, kte­rým pro­chá­ze­la před natá­če­ním hereč­ka Brie Larsonová, aby obstá­la v roli super­hr­din­ky. 

 

Zde jsou foto­gra­fie z tré­nin­ku Brie Larsonové, kte­rý absol­vo­va­li čeští tre­né­ři:

 

Jak byl pro tre­né­ry čes­kých celebrit nároč­ný tré­nink hlav­ní před­sta­vi­tel­ky a setká­ní s hvězdou Brie Larsonovou?

 

Pro Jakuba to byla zají­ma­vá zku­še­nost, s někte­rý­mi cvi­ky se setkal úpl­ně popr­vé a nadchly jej!

Evu hod­ně zají­ma­lo poví­dá­ní o tom, jak se na film při­pra­vo­va­la. „Byla jsem pře­kva­pe­ná z toho, jak tvr­dě a dlou­ho na sobě maka­la! Držela strikt­ně čis­tou stra­vu spo­čí­ta­nou na urči­tý počet kalo­rií, půl roku tré­no­va­la dvou­fá­zo­vě, ráno děla­la kar­dio a odpo­led­ne silo­vý tré­nink v posi­lov­ně. Poslední tři měsí­ce zařa­zo­va­la do tré­nin­ku lek­ce spe­ci­ál­ních doved­nos­tí potřeb­ných do fil­mu jako bojo­vé spor­ty (hlav­ně judo, kte­ré si oblí­bi­la) nebo jógu.“

Tréning, kte­rý si Eva s Jakubem vyzkou­še­li, byl zamě­řen na dyna­mi­ku, kon­di­ci a cvi­če­ní hlav­ně s vlast­ní váhou těla. „Bylo to inten­ziv­ních čty­ři­cet minut s vojen­ský­mi instruk­to­ry, kte­ří do tré­nin­ku začle­ni­li i prv­ky z tzv. boot cam­pů, cvi­či­li jsme hod­ně ve dvo­ji­cích, moc mě to bavi­lo!“, říká Eva, kte­rá chce někte­ré kom­bi­na­ce cvi­ků pře­vzít i do svých tré­nin­ků, kte­ré při­pra­vu­je napří­klad pro Moniku Marešovou nebo Hanku Mašlíkovou.

O TRENÉRECH:

Eva Kraus (Havelková)

https://www.instagram.com/fitnessevisek/?hl=cs

Osobní tre­nér­ka (např. Monika Marešová, Hanka Mašlíková, Klára Medková, Tereza Barošová aj.), výži­vo­vá porad­ky­ně, býva­lá pro­fe­si­o­nál­ní závod­ni­ce v biki­ni fit­ness, influ­en­cer. Majitelka kra­bič­ko­vé stra­vy Vitalbox.

Jakub Kraus

https://www.instagram.com/krausik89/?hl=cs

Muž roku 2015, výži­vo­vý porad­ce a osob­ní tre­nér řady čes­kých celebrit (Leoš Mareš, Zorka Hejdová, Radek Kováč, Iveta Fabešová aj.), maji­tel kra­bič­ko­vé stra­vy Vitalbox. Se stra­vou radí nebo radil např. tenistkám Karolíně a Kristýně Plíškovým, hoke­jis­tům Jakubovi Klepišovi nebo Jaroslavovi Hlinkovi, fot­ba­lis­tům Tomášovi Koubkovi, Martinovi Frýdkovi, Václavu Kadlecovi, rape­ro­vi Marpovi, zpě­vá­ko­vi Pavlovi Vítkovi a spous­tě dal­ších.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,55383 s | počet dotazů: 271 | paměť: 71609 KB. | 14.07.2024 - 22:57:14