Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > The Rainmaker (Vyvolávač deště) 1997

The Rainmaker (Vyvolávač deště) 1997

Vyvolavac
Vyvolavac
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Snímek Vyvolávač deš­tě je dílem slav­né­ho reži­sé­ra F. F. Coppoly. Bohužel, mož­ná se jed­ná o jeho posled­ní poda­ře­ný film, což u auto­ra tako­vých pecek jako byl Kmotr, Apokalypsa, apod. jis­tě zamr­zí. Naštěstí má šikov­nou dce­ru (ano, také si ve Vyvolávači střih­la men­ší rolič­ku), kte­rá snad rodin­ný talent pone­se dále (jen si vzpo­meň­te na Smrt pan­nen, či Ztraceno v pře­kla­du).
Rudy Bailor (Matt Damon) je čer­s­tvě vystu­do­va­ný práv­ník plný ide­á­lů a tužeb pomá­hat běd­ným toho­to svě­ta vůči těm moc­ným. Na uni­ver­zi­tě potká­vá rodi­nu Blackových, kte­ří mají nemoc­né­ho syna (leu­ké­mie), na jehož léče­ní ale pojiš­ťov­na odmí­tá při­spět navzdo­ry tomu, že rodi­na vždy pojiš­tě­ní peč­li­vě pla­ti­la. Rudy se tak se svým kole­gou (Danny DeVito) vrhá do nerov­né­ho boje s (vše­ho) schop­ný­mi a zku­še­ný­mi práv­ní­ky pojiš­ťov­ny. Krátce po pře­vze­tí pří­pa­du navíc Rudy potká­vá mla­dou týra­nou ženu Kelly (Claire Danes), jejichž vztah brzy pře­sta­ne být čis­tě pro­fes­ní...
Coppola dostal výbor­nou před­lo­hu zná­mé­ho auto­ra knih z práv­nic­ké­ho pro­stře­dí Johna Grishama, kte­rá mu evi­dent­ně sed­la a pomoh­la tak stvo­řit film, kte­rý roz­jí­má o morál­ních otáz­kách a lid­ské sluš­nos­ti. Vyvolávač deš­tě je nato­čen bez něja­kých pate­tic­kých scén (což se u ame­ric­kých z fil­mů ze soud­ní­ho pro­stře­dí jeví jako malý zázrak) se skvě­lý­mi herec­ký­mi výko­ny. Moc se mi tu líbil tře­ba i Mickey Rourke, i když se na „plát­ně“ obje­vil jen na něko­lik minut.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,63408 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71960 KB. | 24.02.2024 - 22:59:26