Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > To (2017) - Po dlouhé době kingovka, která se zase povedla!

To (2017) - Po dlouhé době kingovka, která se zase povedla!

ToSceen
ToSceen
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Andy Muschietti dostál své pověs­ti a po horo­ru „Máma“ se pus­til do dal­ší­ho horo­ro­vé­ho sous­ta, ten­to­krát pořád­ně vel­ké­ho. Není jím nic men­ší­ho než To Stephena Kinga, kte­ré už jed­nou zfil­mo­vá­no bylo, i když prve jako dvou­díl­ný tele­viz­ní film. Nebyl špat­ný, ale bylo vidět, že je to pořád tele­viz­ní film. I když nut­no říct, že posta­va Pennywise se díky Timovi Currymu vry­la do pamě­ti.

  Děsivej sviňák!

Po nedáv­né pre­mi­é­ře sním­ku „Temná věž“ jsem se obá­val, jest­li tvůr­ci nezmr­ví i To, ale uká­za­lo se, že na adap­ta­ci této úžas­né kni­hy šli pře­ce jen s vět­ší péčí. Stopáž je poměr­ně dlou­há, a to ani nemlu­vím o tom, že tohle je tepr­ve prv­ní díl, pro­to­že ve fil­mu To se ode­hrá­vá pou­ze dět­ská linie kni­hy. Na tu dospě­lou se zde vůbec nedo­sta­ne. Docela by mě zají­ma­lo, jak bude zvlád­nu­ta, pro­to­že je více psy­cho­lo­gic­ká a dra­ma­tic­ká než horo­ro­vá.

  Co je za dveřmi?

Snímek To je vlast­ně o tom, jak se v měs­teč­ku Derry obje­vi­lo zlo a pou­ze sedm dětí mělo na to, aby se mu posta­vi­ly. Když se to takhle napí­še, zní to straš­ně jed­no­du­še, ale to by nesmě­la být kaž­dá posta­va dob­ře pro­myš­le­na, to by kaž­dá nesmě­la mít skvě­lé poza­dí a své vlast­ní pří­běhy v tom hlav­ním. Bill, Beverly nebo Sam jsou dět­ské posta­vy, kte­ré vás zaujmou.

  Tam bych nešel asi ani za peníze.

Popravdě, jsou to pře­de­vším dět­ské posta­vy, kte­ré jsou sku­teč­ně dob­ré. Tedy dět­ské posta­vy a Pennywise. I když byl Tim Curry výbor­ný, Bill Skarsgård není jako Pennywise o nic hor­ší a je sku­teč­ně děsi­vý. Jeho smích vám bude znít ješ­tě dlou­ho v hla­vě. Ano, jed­ná se o horo­ro­vý film, ale co je důle­ži­těj­ší, Andy Muschietti do fil­mu dostal i to, co je na Kingovi nej­lep­ší – skvě­lé posta­vy ve výbor­ném pří­bě­hu. Není to horor za kaž­dou cenu.

  Kuk!

Ve fil­mu To jsou scé­ny, kde se vám bude sta­ho­vat zadek. A není jich málo. Jsou navíc pro­lo­že­ny tak, aby zde byly od začát­ku do kon­ce a nesta­lo se, že se v někte­ré čás­ti už nic vylo­že­ně horo­ro­vé­ho neob­je­ví. Andy Muschietti nato­čil jed­nu z nej­lep­ších kin­gov­ských adap­ta­cí, v což už jsem ani moc nedou­fal. Nezbývá než se těšit na dru­hou část toho­to skvě­lé­ho pří­bě­hu.


Podívejte se na hodnocení To na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  To


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,77450 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71779 KB. | 13.06.2024 - 21:10:18