Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > The Last Voyage of the Demeter: André Øvredalova gotická lodní upíří podívaná podle Stokerovy předlohy

The Last Voyage of the Demeter: André Øvredalova gotická lodní upíří podívaná podle Stokerovy předlohy

Foto:Universal Pictures
Foto:Universal Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

André Øvredal a jeho gotic­ký lod­ní upí­ří horor dle Stokerovy před­lo­hy. Musím říct, že Øvredala mám rád, jeli­kož je jed­nak aktiv­ní horo­ro­vý tvůr­ce a vybí­rá si vděč­né a netra­dič­ní horo­ro­vé žánrov­ky, byť né vždy je z toho kle­not jako Pitva Jane Doe (tu nej­spíš už nepře­ko­ná), ale nikdy mě vylo­že­ně nena­štval a nesna­ží se o žád­né arto­vé pře­sa­hy, či ambi­ci­óz­ní díla, zkrát­ka vděč­ná horo­ro­vá zába­va, kte­ré není nikdy dost.

Od plav­by Demeter se čeka­lo hod­ně a prv­ní zámoř­ské ohla­sy dáva­ly tušit, že nej­spíš o horor roku nepů­jde, což potvr­zu­ji i já, ale pořád je to vel­mi atrak­tiv­ní a sym­pa­tic­ká podí­va­ná, kte­rá se musí zkrát­ka doce­nit a jakož­to pra­vý horo­ro­vý fanou­šek cítím potře­bu vyjá­d­řit vděk, že jsme nedo­sta­li dal­ší tuc­to­vou ducha­ři­nu, dal­ší tuc­to­vý sla­sher či dal­ší fami­ly fri­en­dly twil­li­ght upí­ři­nu, ale lod­ní upí­ří gotic­ký Horor, to já vítám. Potěší nad­stan­dard­ní vyso­ké řemes­lo, sym­pa­tic­ké posta­vy, dob­rá hud­ba, sluš­ný vzhled Drákuly (opět to moh­la být něja­ká hnus­ná CGI m *dka, ale je tu Javier Botet cre­a­tu­re fea­tu­re AGAIN!!), atmo­sfé­ra fun­gu­je loď, mlha, bou­ře, námoř­ní­ci a nebez­peč­né Cargo je zkrát­ka vděč­né a zaru­če­né, potě­ší, že nejde o PG-13, ale je to mís­ty pěk­ně drs­ný (jas­ně žád­né stře­va, utr­že­ná hla­va či kon­če­ti­ny se sice neko­na­jí, v tomhle se vyřá­dil Renfield), ale při­šlo mi to rela­tiv­ně posta­ču­jí­cí.

Hodně se cení, že se film nebo­jí zbou­rat běž­né horo­ro­vé hra­ni­ce, tedy pra­vi­dlo, že ženy a děti jsou v horo­rech Safe tu zkrát­ka nepla­tí, což kvi­tu­ji. Lekačky tu sice nefun­gu­jí a bát se nebu­de­te, ale who cares. Je to zábav­ný střet Drákuly s námoř­ní­ky na lodi.

Take it or lea­ve it. 7/10


Podívejte se na hodnocení The Last Voyage of Demeter na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,47885 s | počet dotazů: 256 | paměť: 72028 KB. | 22.02.2024 - 01:37:59