Kritiky.cz > Recenze her > Retro games > Transformers: Fall of Cybertron

Transformers: Fall of Cybertron

vlcsnap 2013 06 05 17h12m48s233 300x168 1
vlcsnap 2013 06 05 17h12m48s233 300x168 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

 

Dočkali jsme pokra­čo­vá­ní naší oblí­be­né hry Transformers nyní pod názvem Fall of Cybertron, kte­rý mimo­cho­dem nava­zu­je na o dva roky sta­rý před­cho­zí díl. Od hry neče­kej­te žád­né zto­tož­ně­ní s fil­mem Transformers, mož­ná i pro­to je hra, více láka­věj­ší pro nás hrá­če. Vývojáři z High Moon Studios vytvo­ři­li nový vlast­ní pří­běh této hry, kte­rý se jim oprav­du pove­dl, jak po gra­fic­ké strán­ce, tak i poté her­ní. Jelikož vál­ka v Cybertronu stá­le pokra­ču­je, nebu­de­te mít ani chvil­ku čas si při hra­ní oddech­nout, neu­stá­le Vás pro­vá­zí něja­ká akce.

vlcsnap-2013-06-05-17h12m48s233vlcsnap-2013-06-05-17h13m08s172vlcsnap-2013-06-05-17h16m34s214

I když Decepticoni vědí, že vítě­zí a Optimus Prime a Autoboti zase vědí, že boj nezvlád­nou, chtě­jí vzdát, ale Decepticoni, chtě­jí pros­tě bojo­vat hla­va nehla­va. Na začát­ku hry si bohu­žel nemů­že­te vybrat, za jakou stra­nu chce­te bojo­vat. Hrát hru bude­te z pohle­du tře­tí oso­by. Budete se pře­su­no­vat, skrý­vat a bojo­vat, čili jste pros­tě stá­le v pohy­bu. Během hry bude­te ovlá­dat více robo­tů a tak oku­sí­te vždy něco jiné­ho, pro­to­že kaž­dý z nich má jiné vlast­nos­ti i se umí jinak jak jinak než trans­for­mo­vat. Střídání robo­tů je při­způ­so­be­né na kaž­dou kapi­to­lu zvlášť, abys­te moh­li spl­nit danou úro­veň dle vlast­nos­tí robo­ta. Ovládejte robo­ta, auto nebo vrtu­l­ník, jak se Vám zachce, oprav­du pěk­ně vymyš­le­né. Budete zís­ká­vat nové zbra­ně a vítě­zit v osob­ních sou­bo­jích s tak­zva­ný­mi bossy. Samozřejmě tvůr­ci neza­po­mně­li ani na mul­tipla­yer, kte­rý je opro­ti pří­bě­hu o dost těž­ší, holt lid­ská inte­li­gen­ce ješ­tě stá­le vítě­zí nad tou umě­lou.

vlcsnap-2013-06-05-17h13m40s249vlcsnap-2013-06-05-17h14m26s224vlcsnap-2013-06-05-17h15m23s7

Po gra­fic­ké strán­ce je hra mezi prů­mě­rem, avšak výraz­né změ­ny opro­ti před­cho­zí­mu dílu jsou zna­tel­né. Ovládání hry je jed­no­du­ché a zvlád­ne jej kaž­dý.

vlcsnap-2013-06-05-17h15m39s185vlcsnap-2013-06-05-17h16m05s192vlcsnap-2013-06-05-17h16m19s74

Závěrem, co se dá hře vytknout je hra­ní pou­ze v jed­nom hrá­či čili bez koo­pe­ra­ce a krát­ký pří­běh, když se do hry zakou­ká­te, ode­hra­je­te jí i za jeden den, ale jinak hra není vůbec nud­ná a pros­tě se poved­la.

 


Foto: Vlastní scre­e­ny ze hry.

Vlastní hod­no­ce­ní: 70% 

Žánr: akč­ní

Datum vydá­ní : 28.6.2012

Jazyk: ang­lic­ky

Věk: 12+

Výrobce: Activision


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,50698 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72442 KB. | 28.05.2024 - 04:22:23