Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Ukradené Vánoce - Nejlepší Vánoční animovaný film

Ukradené Vánoce - Nejlepší Vánoční animovaný film

Photo © 1993 Touchstone Pictures
Photo © 1993 Touchstone Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ukradené Vánoce jsou pro mě kaž­do­roč­ní zále­ži­tos­tí, kte­rou shléd­nu něko­li­krát během pod­zim­ní­ho a zim­ní­ho obdo­bí, kdy jsou dny krat­ší a krat­ší a noci del­ší a del­ší. Úžasná muzi­ka a tex­ty od Danny Elfmana umoc­ňu­jí atmo­sfé­ru měs­teč­ka Halloween a násled­ně Vánoční ves­nič­ky.

Při kaž­dém dal­ším shléd­nu­tí najdu v této muzi­ká­lo­vé pohád­ce něco nové­ho. Od kos­tý­mů a detai­lů všech postav až po jejich cha­rak­te­ris­ti­ku, kte­rá je defi­nu­je. Znuděný Jack Skellington se sna­ží vysko­čit z ruti­ny a udě­lat něco výji­meč­né­ho za pomo­ci spo­lu­oby­va­tel a přá­tel měs­teč­ka Halloween, kte­ří se sna­ží ze všech sil, ovšem nikdo nechá­pe o čem vlast­ně vánoč­ní svát­ky mají být, tak­že to může skon­čit pou­ze tragé­dií. Tento námět je vskut­ku skvě­lý a vždy mě ohrom­ně baví.

Atmosféra a design celé­ho svě­ta je mag­ne­tic­ká a pokud ve vás dří­má troš­ku fan­ta­zie, urči­tě musí­te fan­ta­zí­ro­vat nad tím, jaké dal­ší svě­ty se muse­jí skrý­vat za dal­ší­mi dveř­mi svát­ků, kte­ré Jack spat­řil, než vkro­čil do těch, kte­ré jsou nám všem urči­tě nej­bliž­ší. Možná se dají najít něja­ké chy­bič­ky, ale i když se sna­žím najít něco zápor­né­ho, nemůžu si pořád­ně nic vyba­vit, pro­to­že jde o ori­gi­nál­ní a zábav­né dílo, kte­ré Vám v pod­zim­ní čas, kdy jsou dny sych­ra­věj­ší a mlha­věj­ší zved­né nála­du a navo­dí tu správ­nou atmo­sfé­ru v obdo­bí duši­ček a násled­ně i Vánoc. Takže už jen dodám „Strašné a Veselé Vám všem !!“


Podívejte se na hodnocení Ukradené Vánoce na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,28511 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71677 KB. | 19.06.2024 - 19:44:01