Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Varieté: Hudba tančí, příběh tápe – Kritický pohled na taneční drama s jiskřivým pódiem

Varieté: Hudba tančí, příběh tápe – Kritický pohled na taneční drama s jiskřivým pódiem

Photo © Screen Gems
Photo © Screen Gems
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Taneční vari­e­té a noč­ní klub The Burlesque Lounge, vede­ný stár­nou­cí hvězdou zaží­vá kruš­né časy. Zesilující se finanč­ní pro­blémy a neu­stá­lý mar­ke­tingo­vý atak od dra­vé­ho pod­ni­ka­te­le jsou hlav­ní­mi důvo­dy. To celé je navíc zesí­le­no fak­tem, že vystou­pe­ní již tolik netáh­nou jako dřív. Vše se ovšem má brzy změ­nit, do klu­bu je zaměst­ná­na ser­vír­ka z Iowy, kte­rá s ambi­ce­mi nešet­ří. Chce se dostat na pódi­um, stát se hvězdou a opus­tit prázd­nou minu­lost.

Photo © Screen Gems

Varieté však nena­bí­zí kdo­ví­jak bar­vi­tý pří­běh dopl­ně­ný o hudeb­ní čís­la. Celé bohu­žel spí­še půso­bí jako něko­lik nepří­liš záživ­ných hudeb­ních čísel posle­po­va­ných hloupouč­kým a těž­ce pří­mo­ča­rým dějem. Jak jinak ozna­čit scé­nář, kde by se hle­dá­ní něja­ké­ho hlub­ší­ho vývo­je postav rov­na­lo sle­po­vá­ní roh­lí­ku ze strou­han­ky. Varieté totiž nabí­zí i s při­hléd­nu­tím k cílo­vé­mu pub­li­ku těž­ce ste­re­o­typ­ní pří­běh ves­nic­ké hol­ky sna­ží­cí se pro­ra­zit ve vel­kém měs­tě obo­ha­ce­ný o klišé na kaž­dém kro­ku.

Photo © Screen Gems

Tento muzi­kál i s při­hléd­nu­tím k účas­ti něko­li­ka zná­mých tvá­ří, Stanley Tucci po něko­li­ká­té ve stej­né roli, nena­bí­zí kro­mě popo­vých skla­deb a pěk­né­ho, ač mís­ty cel­kem dosti laci­né­ho, vizu­á­lu nic navíc. Je to jen sto­krát vidě­ná vari­a­ce na kla­sic­ký pří­běh obo­ha­ce­ná o vari­et­ní pozlát­ko a obstoj­ná hudeb­ní čís­la. Nic víc, nic míň. I přes oči­vid­nou sna­hu tvůr­ců nemá Varieté běž­né­ho divá­ka čím zaujmout.

Koktejl :
70 % Hudba
15 % Klišé a ste­re­o­typ
15 % Nuda

Celkem: 35 %


Podívejte se na hodnocení Varieté na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 11,19636 s | počet dotazů: 8210 | paměť: 75697 KB. | 20.07.2024 - 15:04:26