Kritiky.cz > Profily osob > Vítek Pokorný: Multitalentovaný tvůrce a hrdý otec dcery Manon

Vítek Pokorný: Multitalentovaný tvůrce a hrdý otec dcery Manon

Foto: David Sedlecký / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0 DEED
Foto: David Sedlecký / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0 DEED
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (4 hlasů, průměr: 1,00 z 5)
Loading...

Narodil se 7. srp­na 1965 v Kolíně a od té doby se stal klí­čo­vou posta­vou čes­ké­ho fil­mo­vé­ho a tele­viz­ní­ho prů­mys­lu.

Pan Pokorný, také zná­mý jako Vítek, vybu­do­val svou kari­é­ru jako pro­du­cent, sce­náris­ta, reži­sér a ředi­tel. Jeho talent a schop­nos­ti zau­ja­ly divá­ky i kri­ti­ky, což mu vynes­lo repu­ta­ci jed­no­ho z před­ních tvůr­ců v oblas­ti audi­o­vi­zu­ál­ní­ho umě­ní.

V nedáv­ném vystou­pe­ní v ran­ní show odha­lil Vítek Pokorný i svou osob­ní radost. Informoval o pří­růst­ku do své rodi­ny, a to v podo­bě 14 dní sta­ré dce­ry, kte­rá nese jmé­no Manon Pokorná. Tato zprá­va nejen­že pře­kva­pi­la fanouš­ky, ale také uká­za­la na jeho odhod­lá­ní sklou­bit nároč­ný pro­fes­ní život s rolí lás­ky­pl­né­ho otce.

Vítek Pokorný je pří­kla­dem toho, jak lze spo­jit umě­lec­ký talent s osob­ním štěs­tím. Jeho tvor­ba oslo­vu­je divá­ky růz­ných gene­ra­cí a jeho vliv na čes­kou fil­mo­vou scé­nu je nezpo­chyb­ni­tel­ný. Očekáváme, že se ješ­tě mno­ho­krát pře­kva­pí­me a nadchne­me nad dal­ší­mi pro­jek­ty toho­to mimo­řád­né­ho tvůr­ce.


Zdroj: Wikipedie a vysí­lá­ní Evropy 2 13.12.2023


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Cyril V, Doin

pro­tekč­ní hajz­lík , obdo­ba micha­la davi­da ‚rádo­by­umě­lec

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,65790 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72159 KB. | 24.04.2024 - 13:36:34