Kritiky.cz > Profily osob > Olga Schoberová oslavuje 80 let od narození

Olga Schoberová oslavuje 80 let od narození

Photo © Twentieth Century-Fox Film Corporation
Photo © Twentieth Century-Fox Film Corporation
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dnes sla­ví­me osm­de­sá­ti­ny naro­ze­ní jed­né z nej­vý­znam­něj­ších česko-amerických here­ček, Olgy Schoberové, zná­mé také jako Olinka Bérová. Narodila se 15. břez­na 1943 v Praze do rodi­ny úřed­ní­ků a vystu­do­va­la střed­ní eko­no­mic­kou ško­lu. Její kari­é­ra zača­la jako model­ka, když ji její sest­ra posla­la na prá­ci v rekla­mách. Brzy se však sta­la jed­nou z nej­po­pu­lár­něj­ších here­ček v Československu a hrá­la ve fil­mech po celé Evropě a v Americe. Její krá­sa a talent ji při­rov­ná­va­jí k Brigitte Bardotové a Ursule Andressové.

Olga Schoberová se také obje­vi­la na obál­ce časo­pi­su Playboy v roce 1964 a poz­dě­ji v roce 1969 v pic­to­ri­a­lu Sex Stars of 1969. Byla pro­vdá­na za her­ce Brada Harrise a pro­du­cen­ta Johna Calleyho, se kte­rým se sezná­mi­la na večír­ku Barbry Streisandové. Měla také milost­ný vztah s reži­sé­rem Jurajem Jakubiskem. Její dce­ra Sabrina je sty­list­kou a kos­tým­ní výtvar­ni­cí.

Olga Schoberová se vrá­ti­la k herec­tví v 70. letech a hrá­la ve fil­mech Adéla ješ­tě neve­če­ře­la a Vrak. Poté se od herec­tví na něko­lik let odml­če­la, ale její vliv na čes­kou kine­ma­to­gra­fii a kul­tu­ru zůstá­vá dodnes neza­po­me­nu­tel­ný. Přejeme Olze mno­ho štěs­tí a zdra­ví a děku­je­me jí za to, že nás bavi­la a inspi­ru­je dodnes. Gratulujeme k osm­de­sá­ti­nám!

Zdroj: Wikipedie


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,89541 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72412 KB. | 28.05.2024 - 02:56:08