Kritiky.cz > Krátké recenze > Vražedné stíny

Vražedné stíny

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tohle snad selha­lo na všech fron­tách. První díl ješ­tě šel, ale ten dru­hý byl fakt tra­gic­ký. Takže popo­řa­dě. Naprosto pří­šer­ný scé­nář - dia­lo­gy jako by napsal šest­nác­ti­le­tý kluk kte­rý se kou­kal na moc kri­mi­ná­lek z roku 2003, do toho spous­ta nesmy­sl­ných a vylo­že­ně zby­teč­ných odbo­ček, nepře­hled­ný pří­běh, na moti­va­ce postav se zapo­mně­lo, a sym­pa­tic­kých postav jsem napo­čí­tal nula. Nedokázali mi pro­dat pro­ta­go­nis­tu, váž­ně nevím, proč bych mu měl fan­dit. Neukázali jedi­nou jeho klad­nou vlast­nost, snad jen to, že je spra­ved­li­vý, to je však základ­ní mini­mum. Jinak je nepří­jem­ný a agre­siv­ní, něco jako Rapl, jen­že ten má aspoň cha­risma a pozi­tiv­ních vlast­nos­tí má spous­tu. A když i Vetchý hra­je špat­ně, to už je někde fakt pro­blém. Ne že by ostat­ní posta­vy byly o moc lep­ší, para­dox­ně mě zají­mal nej­víc Filip Blažek (jmé­no posta­vy si fakt nepa­ma­tu­ju), ale ten tak­též nedo­stal žád­ný pří­běh, žád­nou moti­va­ci, pros­tě to byl z něja­ké­ho důvo­dy zrád­ce. Celkově zůstal pří­běh nedo­ře­šen, což by v pří­pa­dě dob­ré­ho atmo­sfé­ric­ké­ho fil­mu zabý­va­jí­cí­ho se spíš posta­vou než dějem samot­ným neva­di­lo, ovšem tohle ten pří­pad váž­ně nebyl, tak­že po úmor­ných třech hodi­nách pře­kom­pli­ko­va­né­ho děje ani nepři­šel uspo­ko­ju­jí­cí závěr. No a na závěr ješ­tě o tech­nic­ké strán­ce. Kamera otřes­ná - sna­ži­li se asi o bůhví jaké ori­gi­nál­ní zábě­ry a là sever­ské kri­mi­ni­nál­ky, ale zřej­mě vůbec nevě­dě­li jak na to. Amatérský střih, pří­šer­ný color gra­ding (všech­no je zby­teč­ně tma­vé, šedi­vé a nevý­raz­né, a do věze­ní hodi­li ten zasta­ra­lý zele­ný fil­tr z Matrixu, o kte­rém jsem dou­fal, že byl fil­ma­ři zapo­me­nut). Hrůza, 4/10.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,27854 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71903 KB. | 13.04.2024 - 08:19:13