Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Wonder Woman - První příběh princezny Amazonek

Wonder Woman - První příběh princezny Amazonek

WW
WW
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Příběh se točí oko­lo věč­né­ho sou­bo­je Amazonek a boha vál­ky Aréa. Začíná v době, kdy Diana (Gal Gadot) tré­nu­je na ost­ro­vě Themyscira bojo­vé umě­ní pod vede­ním gene­rál­ky Antiope (Robin Wright). Nad tré­nin­kem bdí krá­lov­na Hippolyta (Connie Nielsen). Jednoho dne však na ost­rov zablou­dí ame­ric­ký voják Steve Trevor (Chris Pine), kte­ré­ho pro­ná­sle­du­jí Němci. Když se Diana dozví, že ve svě­tě zuří svě­to­vá vál­ka, vypra­ví se s Trevorem zachrá­nit svět nejen před Aréem, ale i před moc­ným němec­kým gene­rá­lem Ludendorffem (Danny Huston) a fana­tic­kou che­mič­kou Doctor Poison (Elena Anaya).

Film ctí svou před­lo­hu a nesklouzá­vá k trap­nos­ti, jako se to daři­lo Sebevražednému oddí­lu. Zároveň není tak pate­tic­ký jako byl své­ho času Muž z oce­li a nel­pí na tem­no­tě, což byl pod­le mno­hých pro­blém Batman vs. Superman. Wonder Woman si jde svou ces­tou a kom­bi­nu­je roz­sáh­lé bojo­vé scé­ny s vtip­ný­mi momen­ty. Vtip se vysky­tu­je tak ako­rát a vždy je lep­ší jak u kon­ku­renč­ní­ho Marvelu.

Hereckému obsa­ze­ní vévo­dí ústřed­ní dvo­ji­ce Gadot-Pine, kte­rou výraz­ně dopl­ňu­je cha­risma­tic­ký padouch nada­né­ho Dannyho Hustona. Svůj stan­dard odve­dl i skot­ský patri­ot Ewen Bremner, kte­rý ve fil­mu hrál odstře­lo­va­če Charlieho a tra­dič­ně výbor­ná byla rov­něž nestár­nou­cí krás­ka Robin Wright. Jediným špat­ně obsa­ze­ným her­cem byl David Thewlis v roli Brita Sira Patricka.

Snyderův tri­ko­vý bor­del, jenž poka­zil cel­ko­vý dojem ze Sebevražedného oddí­lu, se ten­to­krát neko­ná a je vel­mi prav­dě­po­dob­né, že Zack a jeho žena Deborah ten­to­krát do koneč­né podo­by fil­mu nemlu­vi­li tolik, jako minu­le. Režisérka Patty Jankins si nej­spíš stá­la pev­ně za svým dílem, díky čemuž tu máme nej­lep­ší film z celé­ho vesmí­ru DCEU.

Pokud hle­dá­te komik­so­vý film, kte­rý ctí svou před­lo­hu a nepo­tře­bu­je cho­dí­cí stro­my a mlu­ví­cí mýva­ly, sáh­ně­te po ama­zon­ské Wonder Woman.

Hodnocení: 90%


Foto: Warner Bros.


Podívejte se na hodnocení Wonder Woman na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,02031 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71690 KB. | 13.07.2024 - 16:43:17