Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Wonder Woman 1984

Wonder Woman 1984

WW84
WW84
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tentokrát to není o fil­mu v kinech, ale v onli­ne fil­mo­té­ce. Wonder Woman 1984 totiž měla jít do kin v ČR led­nu, nako­nec jsme se ji nedo­čka­ly na začát­ku roku, ale až teď v dub­nu onli­ne.

Druhou Wonderku jsem si tedy „užil“ pou­ze se své­ho gau­če a tele­vi­zi a napíšu tedy recen­zi o tom, zda­li by stá­lo jít na rok 1984 do kin nebo ne.

Ten kdo má rád slav­nou posta­vu z DC, tak si urči­tě najde své pozi­ti­va a do kin by při­šel, ale je to pořád to samé, nic nás nepře­kva­pí. Je to pořád ta stej­ná „naiv­ní“ supe­že­na, kte­rá má svo­jí his­to­rii, umí bojo­vat, ne nesmr­tel­ná a teď i umí létat 🙂

Příběh je vel­mi jed­no­du­chý, v muzeu, kde slav­ná Diana Prince, se obje­ví sta­ro­dáv­ný arte­fakt, kte­rý „plní“ přá­ní. Ale není vše dob­ré, jak se zdá, tak je ohro­že­ný celý svět a co musí udě­lat Diana? Přeci zachrá­nit svět.

Film je doce­la dlou­hý a bohu­žel někte­ré čás­ti by se v kli­du moh­li vyne­chat. Přebytečná linie je linie s Stevenem Trevorem, mož­ná to scé­náris­té pova­žo­va­li za nut­nost pro pří­běh, aby byl pro Dianu styč­ným život­ním bodem, ale je to napros­tý blá­bol, kte­rý pros­tě kom­pli­ku­je sle­do­vá­ní fil­mu.

Druhou, pod­le mě , pře­by­teč­nou linií je pří­běh Maxwella Lorda a jeho syna, oprav­du musí hlav­ní zápo­rák pocho­pit až ze záni­ku svě­ta, že není dob­rým otcem?

Když si odmys­lím pří­běh tak když zkrá­tí­me film o něko­lik desí­tek trap­ných scén mezi Dianou a jejím milým, sezna­mo­va­cí pří­běh s Barbarou Minerva, tak i nesmy­sl­ný pří­běh s Maxwellem, tak by to byl dost dob­rý film.

Nesmíme zapo­me­nout na úvod fil­mu a Dianino mlá­dí. Sportovní akce na ost­ro­vě Amazone je vel­mi pozi­tiv­ním prv­kem na celém nud­ném a nesmy­sl­ném fil­mu.

Do kina bych na to váž­ně nešel, je to pros­tě film pro nác­ti­le­té hol­ky, kte­ré se můžou nau­čit správ­né způ­so­by.

50 %

Photo © Warner Bros.


Podívejte se na hodnocení Wonder Woman 1984 na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Wonder Woman


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,05135 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71748 KB. | 24.06.2024 - 04:28:10