Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Abstinent - filmový debut nejmladšího z klanu Trojanů

Abstinent - filmový debut nejmladšího z klanu Trojanů

Abs
Abs
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hlavní hrdi­na fil­mu Adam je dospí­va­jí­cí mla­dík, kte­rý se léčí v pro­ti­al­ko­hol­ní léčeb­ně. I když je mu tepr­ve deva­te­náct let, je z něj alko­ho­lik, navíc obvi­ně­ný z trest­né­ho činu. Jeho život dosud vypa­dal jako u ostat­ních dospí­va­jí­cích. Má milu­jí­cí rodi­če, star­ší sest­ru, přá­te­le a hlav­ně čer­s­tvý milost­ný vztah. Jediné, co ho tro­chu odli­šu­je, je jeho záli­ba v alko­ho­lu. Díky tomu se dosta­ne do léčeb­ny a pokou­ší se zjis­tit, proč se jeho život tak změ­nil a jak se sou­čas­nou situ­a­cí vyrov­nat.

Autorem scé­ná­ře k fil­mu je David Vigner, Lucie Kryzová a Jan Jílek. Režisér David Vigner chce fil­mem Abstinent upo­zor­nit na pro­blém alko­ho­lis­mu mezi sou­čas­nou mlá­de­ží, o jejich snech, živo­tě a rea­li­tě. Cílem je pak vrá­tit na plát­na dět­ské hrdi­ny, jako je ve fil­mu mla­dý Adam, kte­ří v sou­čas­né fil­mo­vé nabíd­ce chy­bí.

Do hlav­ní posta­vy Adama obsa­di­li tvůr­ci fil­mu mla­dé­ho her­ce Josefa Trojana, pro kte­ré­ho to byla vel­ká výzva. V době natá­če­ní fil­mu mu bylo pou­hých 16 let, ale posta­vu Adama přes­to zahrál vel­mi pře­svěd­či­vě. Divák tak může vidět a pro­ží­vat krát­ký úsek obdo­bí dospí­vá­ní a má mož­nost posou­dit a porov­ná­vat s vlast­ní­mi zku­še­nost­mi, pří­pad­ně, co se něko­mu může při­ho­dit při nad­měr­ném uží­vá­ní alko­ho­lu. Zároveň je to tako­vá malá son­da do živo­ta dneš­ní dospí­va­jí­cí mlá­de­že, kte­rá sice může mít vše, ať už se jed­ná o rodin­né či finanč­ní záze­mí, ale i tak se může dostat do pro­blé­mů.

V roli psy­cho­te­ra­pe­u­ta, kte­rý vede sku­pi­nu v léčeb­ně, se před­sta­vu­je Vasil Fridrich, rodi­če Adama si zahrá­li Kristýna Frejová a Lukáš Hlavica, Adamovu pří­tel­ky­ni ztvár­ni­la Jessica Bechyňová, nej­lep­ší­ho kama­rá­da si zahrál Šimon Fridrich a mla­dist­vou alko­ho­lič­ku Andrea Berecková.

Film se natá­čel v loň­ském roce v Praze a oko­lí, např. v Psychiatrické nemoc­ni­ci Bohnice, na Klinice adik­to­lo­gie 1. lékař­ské fakul­ty Univerzity Karlovy, ad.

Při pohle­du do pro­ti­al­ko­hol­ní léčeb­ny je jas­ně vidět, že alko­ho­lis­mus se vět­ši­nou týká lidí zra­lých či star­ších. Ale pro­blém alko­ho­lu se týká také mla­dých lidí, výjim­kou nejsou ani nác­ti­le­té děti, pro kte­ré je to druh zába­vy. Filmové zpra­co­vá­ní téma­tu o alko­ho­lu je vhod­né i pro žáky (od 12 let), kdy si ško­la může objed­nat fil­mo­vou pro­jek­ci či stáh­nout si z webo­vých strá­nek Metodický list pro ško­ly k fil­mu Abstinent.

Snímek vstou­pí do kin ve čtvr­tek 31.října a uve­de ho dis­tri­buč­ní spo­leč­nost CinemArt.


Podívejte se na hodnocení Abstinent na Kinoboxu.


Fotky z novinářské konference


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Zahrádka pod hvězdami: Loutkový seriál o Ježíškovi4. prosince 2023 Zahrádka pod hvězdami: Loutkový seriál o Ježíškovi V malebné podhorské vesničce, kde kvetou zahrádky a čas plyne klidně, se odehrává neobvyklý příběh o malém chlapci s neobvyklým jménem - Ježíšek. Ovšem to, co ho dělá výjimečným, nejsou […] Posted in Dětské seriály
  • Tonda, Slávka a kouzelné světlo – Recenze – 80 %12. listopadu 2023 Tonda, Slávka a kouzelné světlo – Recenze – 80 % Český animovaný snímek Tonda, Slávka a kouzelné světlo, natočený v koprodukci se Slovenskem a Maďarskem, upomíná sice na tradici československé loutkové animace z dob Jiřího Trnky, zároveň […] Posted in Filmové recenze
  • Každoroční seriálový program: Seriál Hospoda z roku 199612. července 2023 Každoroční seriálový program: Seriál Hospoda z roku 1996 Hospoda je český televizní seriál, který se stal druhým komediálním pořadem TV Nova po úspěšném seriálu Nováci. Natáčení probíhalo v barrandovských ateliérech v letech 1996 až 1997. Celkem […] Posted in Zajímavosti
  • O malých věcech – Recenze – 70 %21. června 2023 O malých věcech – Recenze – 70 % Český film O malých věcech je komorním povídkovým snímkem sestávajícím z dvanácti krátkých příběhů, které se zabývají problematikou mezilidských vztahů. Jeho autorem je režijně a […] Posted in Filmové recenze
  • Lidice25. května 2022 Lidice Obtížně se mi hledá téma, které by bylo méně vděčné pro filmové zpracování, než je téma Lidic, vesnice, která se stala symbolem nacistického teroru. Ne snad proto, že by nebylo možné na […] Posted in Filmová klasika
  • Jan Palach21. ledna 2022 Jan Palach Lidé jsou lhostejní. Češi jsou lhostejní. Uběhlo téměř padesát let od smrti Jana Palacha a já si kladu otázku, co by asi pociťoval, kdyby viděl současnou politickou situaci v ČR. Andrej […] Posted in Retro filmové recenze
  • Kletba bratří Grimmů - recenze7. listopadu 2021 Kletba bratří Grimmů - recenze Přiznám se hned a bez mučení. Nevím pořádně, kdo je Terry Gilliam. Jistě mám povědomí o Monty Pythonech a o tom, že natočil Brazil, ale tím to u mě končí. Asi jsem moc mladý, nebo nejsem […] Posted in Retro filmové recenze
  • Kurz manželské touhy – Recenze – 30 %31. října 2021 Kurz manželské touhy – Recenze – 30 % Nová komedie režiséra a scenáristy Radka Bajgara (Teorie tygra, Teroristka) a scenáristky Mirky Zlatníkové se odehrává v přírodním hotelovém relaxačním resortu, kam přijíždí pětice […] Posted in Filmové recenze
  • Krásno17. srpna 2021 Krásno Adam a Michal, kamarádi z dětství, se po dvaceti letech vracejí do Šumperka, do města, odkud „utekli", ale kde stále žije jejich minulost. Michalova matka je mrtvá několik let, Michalův […] Posted in Galerie
  • Teroristka (2019)16. listopadu 2020 Teroristka (2019)  Film Radka Bajgara Teroristka se odehrává v autorově (patrně) oblíbeném kraji, na brdských Hřebenech. Máme tu tedy opět malebné záběry s krásnými pohledy do údolí apod., však to znáte […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,01757 s | počet dotazů: 276 | paměť: 69579 KB. | 06.12.2023 - 09:23:27