Kritiky.cz > Recenze knih > Bylinky pro každého. Vše o pěstování, ošetřování a používání bylinek

Bylinky pro každého. Vše o pěstování, ošetřování a používání bylinek

Bylinky
Bylinky
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Bylinky a vše kolem nich doslo­va milu­ji, někte­ré z nich si sama pěs­tu­ji, jiné nao­pak sbí­rám mimo domov, a pro­to není divu, že jsem sáh­la po této úchvat­né novin­ce „Bylinky pro kaž­dé­ho. Vše o pěs­to­vá­ní, ošet­řo­vá­ní a pou­ží­va­ní byli­nek“, kte­ré vyda­lo nakla­da­tel­ství Grada Publishing, a.s.

Pokud shá­ní­te kniž­ní­ho rád­ce, kte­rý vás doko­na­le pro­ve­de kou­zel­ným svě­tem byli­nek, pora­dí, jak je pěs­to­vat, sta­rat se o ně, a hlav­ně vyu­ží­vat v kaž­do­den­ním živo­tě, jste na správ­ně adre­se.

Tento prů­vod­ce, tak ako­rát do ruky a s mož­nos­tí mít ho stá­le při sobě, obsa­hu­je struč­ný pře­hled základ­ních dru­hů byli­nek a jed­lých rost­lin, jež bychom roz­hod­ně nemě­li nechat jen tak bez povšim­nu­tí. Naučí vás, jak si někte­ré z nich pěs­to­vat doma na zahrád­ce, bal­ko­nu či oken­ním para­pe­tu, a za jaký­mi se nao­pak bude­te muset vydat sami do pří­ro­dy.

Součástí kni­hy jsou i vel­mi jed­no­du­ché a chut­né recep­ty, jak si jed­not­li­vé bylin­ky báječ­ně upra­vit a vychut­nat v někte­rých z jídel či vlast­no­ruč­ně při­pra­ve­ným šál­kem hor­ké­ho čaje. Ale to není roz­hod­ně všech­no! Kromě toho jsou zde i prak­tic­ké recep­ty, jak si vyro­bit léči­vé a kos­me­tic­ké pří­prav­ky z darů „Matky pří­ro­dy“ a pro­střed­nic­tvím nich ope­čo­vá­vat sami sebe.

Bylinky pro kaž­dé­ho jsou roz­dě­le­ny do tří vět­ších čás­tí. V úvod­ní čás­ti kni­hy vás autor pro­ve­de vel­mi struč­nou his­to­rií bylin­kář­ství, byli­nek a vším, co bys­te o nich měli dob­ře znát a vědět. Navíc při­lo­žil i tipy, kde a jak byli­ny pěs­to­vat, na co si dát vel­ký pozor a jak hubit pří­pad­né škůd­ce.

Druhá část zau­jí­má jaký­si drob­ný her­bář do kapsy, tzv. uce­le­ný seznam základ­ních dru­hů byli­nek, jež najde­te nejen na své zahrád­ce, ale i neda­le­ko ve vol­né pří­ro­dě. U kaž­dé bylin­ky se krom lido­vé­ho názvu dočte­te i latin­ský název, do jaké čele­di pat­ří, jaké sta­no­viš­tě upřed­nost­ňu­je, jak moc je nároč­ná na živi­ny, dobu skliz­ně a inten­zi­tu růstu. Samozřejmě nechy­bí ani spe­ci­fic­ké zna­ky byli­nek a jejich podrob­ný popis, a v nepo­sled­ní řadě  i léči­vé účin­ky a vyu­ži­tí v samot­né pra­xi.

Poslední část je věno­va­ná jed­not­li­vým recep­tům z kuchy­ně, ale i pro domá­cí zele­nou lékár­nič­ku a na výro­bu pří­rod­ní kos­me­ti­ky. Všechny recep­ty jsou krát­ké, výstiž­né, dopl­ně­né o barev­nou foto­gra­fii. Většina pou­ži­tých suro­vin jsou běž­né dostup­né doma na zahrád­ce nebo ve vol­né pří­ro­dě. Já osob­ně jsem si zami­lo­va­la napří­klad recept na výro­bu pur­pu­ro­vé­ho ple­ťo­vé­ho ole­je, kou­pe­lo­vou sůl s kvě­ty, salát z pla­ných kvě­tů nebo i čaj „Síla kvě­tů“.

Kniha „Bylinky pro kaž­dé­ho. Vše o pěs­to­vá­ní, ošet­řo­vá­ní a pou­ží­va­ní byli­nek“ je vel­mi pře­hled­ně a sro­zu­mi­tel­ně sesta­ve­ná bro­žur­ka, kte­rá vel­mi pou­ta­vou for­mou pře­dá­vá všech­ny pod­stat­né a potřeb­né infor­ma­ce, jež by měl znát kaž­dý, kdo by se chtěl ve svém vol­ném čase věno­vat bylin­kám a roz­hod­ně by nemě­la chy­bět v domá­cí knihov­ně.

Bylinky pro kaž­dé­ho. Vše o pěs­to­vá­ní, ošet­řo­vá­ní a pou­ží­va­ní byli­nek

Napsal: Axcel Gutjahr

Přeložil: Petr Labuda

Počet stran: 128

Vydala: Grada Pubslihing, a.s.

První vydá­ní, Praha 2022

ISBN: 978-80-271-3237-9


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • BYLINKY KOLEM NÁS3. srpna 2023 BYLINKY KOLEM NÁS Bylinková sezóna je v plném proudu, ta proč si k ruce nevzít tak trochu nevšedního pomocníka v podobě praktické publikace "Bylinky kolem nás" od autorky Markéty Růženky Vopičkové, jež […] Posted in Recenze knih
  • Když na bylinky, tak jedině se "Štědrým bylinářovým rokem II"10. ledna 2023 Když na bylinky, tak jedině se "Štědrým bylinářovým rokem II" Právě nyní je nejvyšší čas naplánovat si novou bylinkářskou sezónu, ať už se týče vlastní bylinkové zahrádky anebo tím, jaké bylinky letos obohatí naší domácí zelenou lékárničku. A na […] Posted in Recenze knih
  • Mystický léčitel28. června 2022 Mystický léčitel Pokud vás někdy napadlo, že by nebylo vůbec špatné poznat tajemství některých chronických nemocí a jejich léčbu, jste na správně adrese!  Kniha  Mystický léčitel od Anthonyho Williama […] Posted in Recenze knih
  • Příručka mladého zahradníka7. května 2019 Příručka mladého zahradníka Pokud máte doma malou zahradnici nebo zahradník, jež by si na své zahrádce, na balkoně nebo okenním parapetu rádi něco dobrého nebo krásného pro potěchu oka vypěstovali, je tahle kniha […] Posted in Recenze knih
  • Bylinková babička-kouzelné pohádky na dobrou noc, které voní bylinkami29. února 2024 Bylinková babička-kouzelné pohádky na dobrou noc, které voní bylinkami Byla jednou jedna babička a ta měla sedm vnoučat: čtyři holčičky a tři kluky. Tak začíná anotace knihy Bylinková babička. Víte, co je svatojánská bylinka, smradlavka, marunka či voněkras? […] Posted in Recenze knih
  • Bylinky kolem nás-čtyřicet nejrozšířenějších bylin s recepty na kosmetiku, čaje i dobroty25. července 2023 Bylinky kolem nás-čtyřicet nejrozšířenějších bylin s recepty na kosmetiku, čaje i dobroty Máte rádi bylinné čaje? Chcete se naučit, jak bylinky sbírat a dále je zpracovávat? Chcete si vyrobit svůj smrkový med či petrklíčové víno? Právě vám, milovníkům bylinek, možná […] Posted in Recenze knih
  • ÚŽASNÍ TAKOVÍ, JACÍ JSME26. června 2022 ÚŽASNÍ TAKOVÍ, JACÍ JSME Už jste se alespoň jednou v životě chtěli cítit spokojení, šťastní a úžasní? Ano, ale nevíte jak? Stačí se začíst do této poutavé knížky autorky Anety Langrové “Úžasní takoví, jací jsme. […] Posted in Recenze knih
  • Nejlepší hry z lesních školek11. ledna 2020 Nejlepší hry z lesních školek Knihu "Nejlepší hry z lesních školek" uvítají nejen učitelky a učitelé, ale převážně rodiče s malými dětmi. Všechny hry v ní uvedené jsou určeny pro ty, co rádi navštěvují přírodu a milují […] Posted in Recenze knih
  • Bylinkové pohádky23. července 2019 Bylinkové pohádky Knihu "Bylinkové pohádky" uvítají všichni rodiče a děti, jež mají na své zahrádce bylinky a využívají je ve svém každodenním životě, a rádi se o nich něco i dozvědí. Bylinkové pohádky […] Posted in Recenze knih
  • Labuť a lovec-mytologií prostoupený příběh z dob mezolitu18. dubna 2024 Labuť a lovec-mytologií prostoupený příběh z dob mezolitu Máte rádi mystické příběhy? Milujete lipenskou přehradu? Jiří Březina je autorem knihy s názvem Labuť a lovec. Jedná se o smyšlený příběh o střetu kultur, o mezolitičtích lovcích, o […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,98372 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71732 KB. | 14.07.2024 - 19:16:17