Kritiky.cz > Recenze knih > Anglické obludy: Příběh dětství, přátelství a odhalení tajemství

Anglické obludy: Příběh dětství, přátelství a odhalení tajemství

IMG 9528
IMG 9528
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Desetiletý Max si uží­val idy­lic­ké­ho dět­ství na dědo­vě stat­ku, dokud ho nepo­sla­li do chla­pec­ké­ho inter­ná­tu. Tam se setkal s tvr­dou dis­ci­plí­nou, nejas­ný­mi pra­vi­dly a čas­tý­mi tres­ty. Naštěstí si našel kama­rá­dy, kte­ří mu pomá­ha­li pře­žít. Po letech, když už jsou Max a jeho přá­te­lé dospě­lí, se dozví­da­jí o tom, co se ve ško­le sku­teč­ně dělo, a musí se vyrov­nat s tíži­vý­mi otáz­ka­mi. Kdo byl zasvě­cen do tajem­ství, a proč? A kdo bude chtít udě­lat spra­ve­dl­nost, i za cenu vel­ké obě­ti? Román sle­du­je pří­běh o vzta­zích mezi muži napříč něko­li­ka dese­ti­le­tí­mi od 80. let 20. sto­le­tí – o vzta­zích zalo­že­ných na lás­ce a péči, ale i o vzta­zích niči­vých a zra­ňu­jí­cích.

Kniha Anglické oblu­dy (ori­gi­nál­ní název English Monsters, 2020), je moder­ní román, jak se na dneš­ní dobu, slu­ší a pat­ří. Citlivě, empa­tic­ky a kom­plex­ně popi­su­je hrůz­né idy­lic­ké oka­mži­ky v živo­tě. Kniha nám při­bli­žu­je hlav­ní­ho hrdi­nu od dět­ství, pro­ži­té­ho dost neob­vyk­lým způ­so­bem, nej­pr­ve, kdy žije s rodi­či v zahra­ni­čí, a poz­dě­ji u své­ráz­né­ho dědeč­ka na ven­ko­vě. Nemohu Vám, ale pro­zra­dit více, než je v popi­su, abych nezka­zi­la Vaše napě­tí a poži­tek z této kni­hy. Kniha se dá pře­číst během 7 hodin.

James Scudamore je jed­no vel­ké jmé­no, kte­ré bychom si měli zapa­ma­to­vat, je to autor něko­li­ka romá­nů, kte­ré mu vynes­ly něko­lik oce­ně­ní. Tento román při­bli­žu­je svým cit­li­vým způ­so­bem dopa­dy fyzic­ké­ho a sexu­ál­ní­ho zne­u­ží­vá­ní chlap­ců na ang­lic­ké inter­nát­ní ško­le, ale i osvo­bo­di­vé­ho účin­ku ryzí­ho přá­tel­ství. Prozatím je tato kni­ha pro mě to nej­lep­ší, co u nás nyní pro­za­tím vyšlo.

IMG 9529


Žánr: Literatura svě­to­vá , Romány
Vydáno: 2023 , Argo
Originální název: English Monsters , 2020
Překlad: Ladislav Nagy
Počet stran: 328
Jazyk vydá­ní: čes­ký
Vazba kni­hy: fle­xo­vaz­ba
ISBN: 978-80-257-4073-6


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,43891 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72033 KB. | 25.04.2024 - 13:09:23