Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Army of Darkness: Hail to the King, Baby - Recenze kultovního Raimiho hororu a jeho legendární hlášky

Army of Darkness: Hail to the King, Baby - Recenze kultovního Raimiho hororu a jeho legendární hlášky

Photo © Renaissance Pictures
Photo © Renaissance Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

„HAIL TO THE KING, BABY.“ Aneb koneč­ně vím, z čeho pochá­zí tahle legen­dár­ní hláš­ka, kte­rá je ke sly­še­ní nejmé­ně 20x na kaž­dém Agraelově stre­a­mu. Army of Darkness je zakon­če­ním kul­tov­ní Raimiho horo­ro­vé tri­lo­gie Evil Dead, na kte­rou pak ješ­tě vol­ně navá­zal dle hod­no­ce­ní poměr­ně vyda­ře­ný seri­ál o třech řadách. Jednička byla dosti duchař­sky poja­tá a vzbu­zo­va­la v divá­ko­vi napě­tí a úzkost pomo­cí až gro­tesk­ních masek, vše­li­ja­ké­ho pitvo­ře­ní, krko­lom­né­ho stři­hu a zábě­rů kame­ry pro­lé­tá­va­jí­cí skrz les. Dvojka troš­ku ubra­la na schi­zofre­nii, při­da­la na gro­tesk­nos­ti a cíle­ně nejap­ném humo­ru a pouš­tě­la se více do růz­ných tech­nic­kých tri­ků, což úpl­ně nevy­šlo.

Často navíc půso­bi­la dost zkrat­ko­vi­tě a opro­ti jed­nič­ce chy­běl ori­gi­nál­ní nápad. Skončila někde upro­střed, mezi čer­nou kome­dií a duchař­ským postra­še­ním. Ve troj­ce Sam Raimi při­tvr­dil. Z vyso­ka se vyflá­kl na horor, při­dal 100 % humo­ru a gro­tesk­nos­ti, z Ashe udě­lal coo­ler­vou­cí­ho zabi­já­ka a vyra­zil pro Necronomicon do 14. sto­le­tí.

Stvořil tak hláš­ka­mi nabi­tou fan­ta­sy kome­dii, kte­rá sice občas kra­pet nudí svo­jí zdlou­ha­vos­tí, ale urči­tě pora­dí. Ash tady vzhle­dem, řečí těla i mlu­ve­ním při­po­mí­ná prv­ní­ho ter­mi­ná­to­ra. Navíc tak­též dora­zil z budouc­nos­ti. Pro mě byl v tomhle ohle­du film malý spl­ně­ný sen – vždyc­ky jsem si přál vidět člo­vě­ka s moder­ní výzbro­ji nasto­lit v něja­ké stře­do­vě­ké osa­dě pořá­dek. Prvních 20 minut je sku­teč­ně úžas­ných a závě­reč­ná pěti­mi­nu­tov­ka jakbys­met.

Škoda, že pro­stře­dek čas­to půso­bí jako nata­ho­va­ná kaše, kte­rá jen čeká na dal­ší pří­le­ži­tost pro vtip­nou hláš­ku, ale vlast­ně nic tak zají­ma­vé­ho nevy­prá­ví. I když i to mohl být Raimiho záměr pro maxi­mál­ní gro­tesk­nost. Každopádně reži­sér­skou ver­zi pro ten­to­krát váž­ně nedo­po­ru­ču­ju.

Top hláš­ka: „Say hello to the 21st cen­tu­ry. Yeah!“

7,5/10


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Budu rád, když navštívíte i můj stejnojmenný profil na ČSFD.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,21054 s | počet dotazů: 266 | paměť: 72423 KB. | 28.05.2024 - 02:45:46