Kritiky.cz > Články autora:Dagmar Vlašicová

Severské komediální drama oslavuje feminismus

Od 8. červ­na se divá­kům Netflixu zpřístup­nil nový sever­ský seri­ál nesou­cí název Mámou bez pří­pra­vy (v ang­lič­ti­ně Baby Fever). Pochází z Dánska, a přes­to­že je v mno­ha ohle­dech typic­ky sever­sky depre­siv­ní, při­ná­ší také hned... Read more »

Rowan Atkinson alias Mr. Bean přichází s novou podívanou

Už je to přes tři­cet let, co kome­di­ál­ní herec Rowan Atkinson oslo­vil mili­o­ny divá­ků tele­viz­ních obra­zo­vek svým geni­ál­ním talen­tem v roli pana Beana. Mr Bean se pokaž­dé dostá­vá do pre­kér­ních... Read more »

Netflix přišel s dalším kvalitním seriálem - Srdcerváči

24. dub­na Netflix vypus­til do svě­ta seri­ál Srdcerváči pod­le stej­no­jmen­né­ho webo­vé­ho komik­su Alice Oseman. Vypráví pří­běh dvou dospí­va­jí­cích chlap­ců, kte­ří se do sebe zami­lu­jí. Rozhodně se ale nejed­ná o seri­ál, kte­rý... Read more »

Na Voyo odstartovala nová minisérie o Ivetě Bartošové

Minisérie nese pros­tý název Iveta a mapu­je prv­ní kro­ky ke slá­vě Ivety Bartošové, její kari­ér­ní vze­stup a vztah se zpě­vá­kem Petrem Sepešim. Na Voyo je nyní ke shled­nu­tí prv­ní díl tří­díl­né... Read more »
Stránka načtena za 1,87480 s | počet dotazů: 182 | paměť: 47059 KB. | 19.06.2024 - 19:17:40