Kritiky.cz > Profily osob > Jiří Bartoška

Jiří Bartoška

bartoska
bartoska
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jiří Bartoška pat­ří k nej­vý­znam­něj­ším čes­kým herec­kým auto­ri­tám. Stojí za ním boha­tá kari­é­ra diva­del­ní, fil­mo­vá i tele­viz­ní. Absolvent brněn­ské JAMU krát­ce půso­bil v Divadle na Provázku, v letech 1973 – 76 v Činoherním stu­diu v Ústí nad Labem a poté v Městských diva­dlech praž­ských. V letech 1978 – 1991 byl čle­nem Divadla Na zábrad­lí a 1991-94 Divadla Bez zábrad­lí.  Na prk­nech Divadla Bez  zábrad­lí  stá­le exce­lu­je v před­sta­ve­ní Jakub a jeho pán.

Popularitu mu při­nes­ly úlo­hy muž­ských hrdi­nů v řadě  čes­kých fil­mů napří­klad Hřiště (r. Štěpán Skalský; 1975), Příběh lás­ky a cti (r. Otakar Vávra; 1977), Stíny hor­ké­ho léta (r. František Vláčil; 1977) nebo pohád­ce Třetí princ (r. Antonín Moskalyk; 1982) a tele­viz­ních seri­á­lech - My všich­ni ško­lou povin­ní (1984), Sanitka (1985).  K seri­á­lo­vé  a tele­viz­ní tvor­bě se v posled­ních letech vrá­til účas­tí  v dru­hé řadě seri­á­lu Dobrá čtvrť, v tře­tí sérii slav­né Nemocnice na kra­ji měs­ta, tří­díl­ném fil­mu Vlna  (r. Jiří Svoboda), tele­viz­ních pohád­kách nebo kri­mi­nál­ním dra­ma­tu Sráči (r. Robert Sedláček).
Na pře­lo­mu 90. let vytvo­řil jed­nu z  hlav­ních rolí v adap­ta­ci Páralova romá­nu Muka obraz­nos­ti (r. Vladimír Drha), obje­vil se v pro­vo­ka­tiv­ní kome­dii V žáru krá­lov­ské lás­ky (r. Jan Němec; 1990), poe­tic­kém sním­ku Helimadoe (r. Jaromil Jireš; 1993), obra­zo­vě ori­gi­nál­ním fil­mu Krvavý román (r. Jaroslav Brabec, 1993),  dále ve fil­mech Má je pomsta (r. Lordan Zafranovič; 1995) či Stůj, nebo se netre­fím (r. Jiří Chlumský; 1998). Působivou herec­kou kre­a­ci před­ve­dl v dra­ma­tech Je tře­ba zabít Sekala (r. Vladimír Michálek; 1998) a  Všichni moji blíz­cí (r. Matej Mináč; 1999),  za kte­rý zís­kal Českého lva za nej­lep­ší muž­ský herec­ký výkon ve ved­lej­ší roli.  Dále jsme jej vidě­li ve sním­cích Početí mého mlad­ší­ho bra­t­ra (r. Vladimír Drha; 1999), Podzimní návrat (r. George Agathonikiadis; 2001), Bolero (r. F. A. Brabec; 2004) nebo Příběhy oby­čej­né­ho šílen­ství (r. Petr Zelenka; 2005)  Roličku Boha mu svě­řil Jiří Strach v pohád­ko­vé kome­dii Anděl Páně (2005), v kome­dii Marie Poledňákové Líbáš jako Bůh (2009) vytvo­řil popr­vé roli šar­mant­ní­ho spi­so­va­te­le Karla.

V roce 2001 byl pro­du­cen­tem fil­mu Babí  léto (r. Vladimír Michálek), kte­rý byl oce­něn 4 Českými  lvy. V roce 1994 se zásad­ním způ­so­bem zaslou­žil o záchra­nu Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu v Karlových Varech, v jehož čele dodnes sto­jí jako pre­zi­dent.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Anděl Páně 2: Návrat do pohádkového nebe s Petronelem a Uriášem23. prosince 2023 Anděl Páně 2: Návrat do pohádkového nebe s Petronelem a Uriášem Kdo by nechtěl za Petronelem do pohádkového nebe, ten musí být nejspíš totální prudič a zlostník. Protože nebe je plné chápavých postaviček, které vykonávají s radostí své povinnosti, a […] Posted in Retro filmové recenze
  • Anděl páně23. prosince 2023 Anděl páně Mottem pohádky by mohla být modlitbička "andělíčku můj strážníčku, ochraňuj Petronelovu dušičku". Anděl Petronel v podání klasika Ivana Trojana je totiž učiněný smolař, popleta a hlavně […] Posted in Retro filmové recenze
  • Bolero9. října 2022 Bolero Pokud si člověk odmyslí hrůznost příběhu, o kterém Bolero vypráví, tak jde o docela působivý film. Střídá se zde klasické vyprávění se skoro až dokumentárními záběry některých dialogů a se […] Posted in Retro filmové recenze
  • Odcházení19. května 2022 Odcházení Když je to jen trošku možné, rád vidím film v prostředí pro něj určeném, tj. v kině. Jednak proto, že je primárně stavěný pro velké plátno a nikoli pro malou obrazovku, jednak proto, abych […] Posted in Filmová klasika
  • Kurz manželské touhy – Recenze – 30 %31. října 2021 Kurz manželské touhy – Recenze – 30 % Nová komedie režiséra a scenáristy Radka Bajgara (Teorie tygra, Teroristka) a scenáristky Mirky Zlatníkové se odehrává v přírodním hotelovém relaxačním resortu, kam přijíždí pětice […] Posted in Filmové recenze
  • Zbožňovaný – Recenze – 40 %27. září 2021 Zbožňovaný – Recenze – 40 % Pediatr Zdeněk (Jiří Bartoška) je miláčkem všech. Jeho dospívající vnučka (Martina Czyžová) o něm dokonce plánuje napsat do školy obdivnou slohovou práci. Zdeněk se totiž jeví jako vzor […] Posted in Filmové recenze
  • Havel - Škoda, že se těsně Miloš Jakeš premiéry nedožil.9. srpna 2020 Havel - Škoda, že se těsně Miloš Jakeš premiéry nedožil. Film Havel se odehrává mezi roky 1968 a 1989 a zachycuje dlouhou cestu a proměnu hlavního hrdiny Václava Havla (Viktor Dvořák) od lehkovážného a úspěšného dramatika šedesátých let, přes […] Posted in Filmové recenze
  • Havel22. července 2020 Havel Fotky z novinářské konference. Posted in Galerie
  • Havel - Co byste obětovali pro pravdu a lásku?22. července 2020 Havel - Co byste obětovali pro pravdu a lásku? Jméno Václav Havel je pro mnoho lidí známé jako jméno našeho prvního polistopadového prezidenta. Jako významnou státnickou osobnost ho znají i v zahraničí. Jaký ale byl jako člověk a jaký […] Posted in Filmové recenze
  • Líbáš jako ďábel - Přenesení děje do Maroka byl správný tah.21. června 2020 Líbáš jako ďábel - Přenesení děje do Maroka byl správný tah. Film je pokračováním divácky úspěšné komedie Líbáš jako Bůh.. Přivede osud Heleny, ženy v nejlepších letech se zkušenostmi z jednoho manželství a jejích blízkých, do kin novou vlnu diváků? […] Posted in Retro filmové recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,97610 s | počet dotazů: 255 | paměť: 71843 KB. | 18.07.2024 - 16:04:02