Kritiky.cz > Recenze knih > Bylinkové pohádky - pohádky, ve kterých se ukazuje moudrost díky bylinkám

Bylinkové pohádky - pohádky, ve kterých se ukazuje moudrost díky bylinkám

stažený soubor
stažený soubor
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Princezna Melisa - kde­si v dale­ké zemi žil král s krá­lov­nou, kte­ří měli jed­nu dce­ru, prin­cez­nu Melisu. Ta země byla v pod­sta­tě meduň­ko­vé krá­lov­ství, pro­to­že kam se člo­věk podí­val, všu­de rost­la tato uži­teč­ná bylin­ka. Melisa byla krás­ná a moud­rá a také už bylo nača­se, aby se vda­la. Samozřejmě se o ni uchá­ze­li prin­co­vé, ale jí se žád­ný nato­lik nelí­bil, aby ho chtě­la. Pan král pořá­dal mno­ho ple­sů v nadě­ji, že Melisa tam své­ho vyvo­le­né­ho potká. Tak se jed­nou dosta­vil i princ Jiří. Ten se do Melisy oka­mži­tě zami­lo­val a zají­ma­lo ho, proč má tak neob­vyk­lé jmé­no. Doma se svě­řil krá­lov­ně, své mat­ce o citech k Melise a ta se roz­hod­la, že prin­cez­nu vyzkou­ší.

Šaty utka­né z kopřiv - princ Jeroným byl neje­nom krás­ný, ale také pohád­ko­vě boha­tý. Bohužel pro něj, když při­šel čas na ženě­ní, bylo to jen na ško­du. Princ navíc tou­žil po oprav­do­vé lás­ce a v tom mu pomoh­la jeho mamin­ka, paní krá­lov­na, kte­rá měla vymyš­le­ný plán, jak poznat, kte­ré prin­cezně jde o Jeronýma, a kte­ré o zámec­kou poklad­nu. Když něja­ká prin­cez­na při­je­la na oběd, tak ji necha­la odpo­či­nout a pak při­nes­la šaty utka­né z kopřiv, kte­ré si měla prin­cez­na k obě­du vzít na sebe. Žádná to neby­la ochot­ná udě­lat.

Celkem osm­náct krát­kých pohá­dek, na kon­ci s pou­če­ním, je urči­tě výbor­ná vol­ba pro děti. Jsou oprav­du hez­ké, i když krát­ké, ale to prá­vě vůbec neva­dí, nao­pak. Roztomilé jsou i ilu­stra­ce, tak­že za mě roz­hod­ně dopo­ru­ču­ju.

  • Autor: Jana Burešová
  • Žánr: pohád­ka
  • Nakladatelství: CPRESS
  • Datum vydá­ní: 14. 01. 2019

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,00891 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71982 KB. | 23.04.2024 - 19:21:04