Kritiky.cz > Krátké recenze > Carnival Row (2019) (seriál)

Carnival Row (2019) (seriál)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Seriálová letoš­ní kra­so­jíz­da pokra­ču­je a Carnival Row je dal­ší novou srdeč­ní zále­ži­tos­tí.

Seriál se ode­hrá­vá ve Viktoriánské době se detek­tiv­ní­mi, fan­ta­sy a horo­ro­vý­mi prv­ky a je celý natá­če­ný v Praze.

Řeší se zde poměr­ně aktu­ál­ní lát­ka migran­tů, kde za migran­ty jsou pova­žo­vá­ni mýtic­ké kre­a­tu­ry ( Víly, Fauni), což jsou zde pod­řad­ná spo­leč­nost a musím říct, že tenhle zají­ma­vě vymyš­le­ný svět mi padl do oka oka­mži­tě.

Perfektní je Orlando Bloom v roli detek­ti­va a bavi­la mě i Cara Delevingne v roli víly, ale zaujme i Jared Harris ( Chernobyl!!) jako kanc­léř par­la­men­tu nebo David Gyasi, kte­rý je faun a při­chá­zí do měs­ta jako jedi­ný s vel­kým bohat­stvím.

Krom vyni­ka­jí­cí výpra­vy a skvě­le vymyš­le­né­ho svě­ta zaujmou horo­ro­vé prv­ky, pře­de­vším ústřed­ní mon­strum s názvem noč­ní řez­ník ( bytost sesklá­dá­na z mrtvých čás­tí těl) pat­ří k nej­lé­pe vytvo­ře­ným mon­st­rům vůbec a dojde zde i na vlkodla­ky!

Nechybí samo­zřej­mě i syro­vé gore, per­fekt­ní dia­lo­gy ( radost poslou­chat), nád­her­né kos­týmy a v posled­ních dvou epi­zo­dách pří­jde tako­vá nálož zvra­tů, že se Vám zava­ří mozek.

Zhlédnuto se zata­je­ným dechem a ikdyž seri­ál není vylo­že­ně nabi­tý akcí, je nato­lik atrak­tiv­ní a inte­li­gent­ní, aby si udr­žel mou pozor­nost.

Oznámené jsou už 4. řady, tak­že plá­ny vel­ké. Doporučuji. 90%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,87022 s | počet dotazů: 267 | paměť: 69361 KB. | 08.12.2023 - 10:44:41