Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Co kdyby… Pozorovatel porušil svou přísahu?

Co kdyby… Pozorovatel porušil svou přísahu?

Photo © Disney+
Photo © Disney+
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Řádění Ultrona (mlu­ví Ross Marquand) donu­tí Watchera (mlu­ví Jeffrey Wright) k tomu, aby poru­šil svou pří­sa­hu o zasa­ho­vá­ní do dění v mul­ti­vesmí­ru......

Finále 1. série What If...? dohro­ma­dy spo­ju­je všech 8 alter­na­tiv­ních vesmí­rů a pří­bě­hů, kte­ré se v rám­ci 1. série obje­vi­li. Super voják Peggy Carter, Star-Lord T´Challa či Supreme Strange se tak spo­leč­ně dáva­jí dohro­ma­dy, aby spo­leč­ně pora­zi­li ulti­mát­ní hroz­bu v podo­bě Ultrona. A tenhle cros­so­ver zakon­ču­je 1. sérii skvě­le.

Po cli­f­fhan­ge­ru z minu­le se defi­ni­tiv­ně dává dohro­ma­dy tým, kte­rý všech­ny dosa­vad­ní pří­běhy z alter­na­tiv­ních vesmí­rů spo­ju­je dohro­ma­dy. Neopomine se dokon­ce ani vesmír se zom­bie a jako teč­ka 1. série tak What If... The Watcher Broke His Oath? fun­gu­je sku­teč­ně doko­na­le. I finá­le trpí tím, že musí do akce a celé dění je tak tro­chu uspě­cha­né, zrov­na finá­le ovšem tím­to netr­pí tolik výraz­ně. Pořád to má pře­de­vším napros­to skvě­lou ani­ma­ci, do akce se zapo­ju­je i alter­na­tiv­ní ver­ze Gamory (kte­rá by se své vlast­ní epi­zo­dy kvů­li kom­pli­ka­cím s COVIDEM-19 měla nako­nec dočkat až v 2. sérii) a v téhle for­mě se Guardians of the Multiverse před­sta­vu­jí tak sty­lo­vě, že snad dojde k dal­ší shle­dá­ní téhle par­ty.

Ve finá­le fun­gu­jí i emo­ce. A to nejen v rám­ci pří­bě­hů jed­not­li­vých postav (Captain Carter, Black Widow, Doctor Strange....), ale i kvů­li fak­tu, že finá­le 1. série před­sta­vu­je posled­ní výkon Chadwicka Bosemana nejen v rám­ci jeho kari­é­ry u Marvelu, ale v rám­ci celé jeho kari­é­ry. Bosemanova roz­to­mi­lá sna­ha o jiný pří­zvuk se po 2. epi­zo­dě nadá­le neo­mr­ze­la a je vidět, že i za mik­ro­fo­nem do toho dává vše. Stejně jako zby­tek navrá­ti­vší­ho cas­tingu z hra­ných mar­ve­lo­vek jako Benedict Cumberbatch, Chris Hemsworth, Michael B. Jordan či Hayley Atwell a také náhrad­ní­ci, kte­ré by člo­věk vět­ši­nou nero­ze­znal od pra­vých před­sta­vi­te­lů v hra­ných mar­ve­lov­kách (i náhra­da Gamory zní podob­ně jako Zoe Saldana). Celé to dopo­má­há auten­ti­ci­tě toho, že se sku­teč­ně dívá­me na jiné ver­ze zná­mých postav.

Lepší akč­ní finá­le seri­á­lu nej­spíš lidé chtít nemoh­li. Souboj Guardians of the Universe s Ultronem se epič­nos­tí v kli­du vyrov­ná prv­ní­mu spo­leč­né­mu sou­bo­ji Avengers v New Yorku, kdy by tomu opět celé­mu jen pro­spě­la del­ší dél­ka. I tak je ovšem tohle finá­le sku­teč­ně parád­ní a to i v rám­ci zakon­če­ní linek něko­li­ka postav. Ať už se baví­me o Doctoru Strangeovi ze čtvr­té epi­zo­dy nebo Black Widow, kte­rá jako jedi­ná na svě­tě pře­ži­la Ultronovu apo­ka­ly­p­su.

Opět je tam mno­ho skvě­lých pomrk­nu­tí, finá­le pro­za­tím celý poten­ci­ál seri­á­lu vyu­ží­vá jako jed­na z nej­lep­ších epi­zod. V souč­tu jde tak o pove­de­nou teč­ku, kte­rá nechá­vá zapo­me­nout i na slab­ší kous­ky 1. série. A po-titulková scé­na doká­že solid­ně nalá­kat na fakt, že někte­rým lin­kám sku­teč­ně není konec a mini­mál­ně Captain Carter se ješ­tě něja­kou dobu nezba­ví­me. Díky bohu za to, pro­to­že v téhle ani­mo­va­né podo­bě je tahle Peggy Carter nesku­teč­ně zají­ma­vá a i náznak po-titulkové scé­ny nazna­ču­je, že její budouc­nost bude roz­hod­ně zají­ma­vá.....

Photo © Disney+


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Co kdyby...? - komplet2. července 2022 Co kdyby...? - komplet Watcher (mluví Jeffrey Wright) prozkoumává alternativní vesmíry Marvel Cinematic Universe, sám poté složil přísahu, že se do situací v multivesmíru nebude vměšovat. Dokáže ovšem tuto […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Ultron vyhrál?28. června 2022 Co kdyby… Ultron vyhrál? Co by se stalo, kdyby Ultron (mluví Ross Marquand) vyhrál a zmocnil se všech šesti kamenů nekonečna? Konečně! Poslední 2 epizody What If...? v podstatě nadšení z celého seriálu […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… byl Thor jedináček?26. června 2022 Co kdyby… byl Thor jedináček? Co kdyby Thor (mluví Chris Hemsworth) žil na Asgardu jako jediné dítě v královské dítě a Loki (mluví Tom Hiddleston) by nevyrůstal po jeho boku? V roce 2017 vzal Taika Waititi Thora a v […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… zachránil Tonyho Starka Killmonger?24. června 2022 Co kdyby… zachránil Tonyho Starka Killmonger? Co kdyby se Tony Stark (mluví Mick Wingert) nikdy nestal Iron Manem a byl by v osudný moment zachráněn Erikem Killmongerem (mluví Michael B. Jordan) ? Byl to právě první Iron Man, který […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Zombie?!22. června 2022 Co kdyby… Zombie?! Co kdyby po návratu Bruce Bannera (Mark Ruffalo) na Zem nebyl největší hrozbou brzký příchod Thanose, ale něco úplně jiného? 5. epizoda seriálu What If...? přichází s proslulou […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Doctor Strange nepřišel o ruce, ale o své srdce?20. června 2022 Co kdyby… Doctor Strange nepřišel o ruce, ale o své srdce? Co kdyby Stephen Strange (mluví Benedict Cumberbatch) místo rukou ztratil svou lásku Christine Palmer (mluví Rachel McAdams) ? Čtvrtá epizoda What If...? předvedla velké věci. Zásadní […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Země přišla o nejmocnější hrdiny světa?18. června 2022 Co kdyby… Země přišla o nejmocnější hrdiny světa? Nick Fury (mluví Samuel L. Jackson) se snaží dát dohromady iniciativu Avengers, neznámý sériový vrah ovšem začne vraždit jeho kandidáty..... Třetí epizoda What If...? je v podstatě o […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… se z T’Chally stal Star-Lord?16. června 2022 Co kdyby… se z T’Chally stal Star-Lord? Co kdyby se T´Challa (mluví Chadwick Boseman) stal Star-Lordem místo Petera Quilla? První epizoda What If...? se tak trochu držela při zemi, druhá epizoda ovšem přichází s várkou […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… byla kapitánka Carterová první Avenger?14. června 2022 Co kdyby… byla kapitánka Carterová první Avenger? Co kdyby se místo Stevea Rogerse (mluví Josh Keaton) stala supervojákem Peggy Carter (mluví Hayley Atwell)? Doposud jsme se dočkali 24 filmů ze stáje Marvel Cinematic Universe + prozatím […] Posted in TV Recenze
  • Captain America: První Avenger má vtip i grády, přesto mu něco chybí16. dubna 2021 Captain America: První Avenger má vtip i grády, přesto mu něco chybí Kapitán Amerika patří mezi nejoblíbenější superhrdiny. Jeho domovem je „marvelovské“ univerzum, odkud pochází například Thor, X-Men nebo třeba Iron Man (Stark senior se v Kapitánovi taktéž […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,26974 s | počet dotazů: 244 | paměť: 72326 KB. | 20.05.2024 - 00:55:01