Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Co kdyby… byl Thor jedináček?

Co kdyby… byl Thor jedináček?

Photo © Disney+
Photo © Disney+
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Co kdy­by Thor (mlu­ví Chris Hemsworth) žil na Asgardu jako jedi­né dítě v krá­lov­ské dítě a Loki (mlu­ví Tom Hiddleston) by nevy­růs­tal po jeho boku?

V roce 2017 vzal Taika Waititi Thora a v jeho tře­tí sólov­ce Thor: Ragnarok s posta­vou pra­co­val ve vel­mi odleh­če­ném kome­di­ál­ním duchu, kte­rý Waititi zce­la jis­tě dodr­ží i v chys­ta­né čtvr­té sólov­ce Thora s podti­tu­lem Love and Thunder. Ještě před­tím se ovšem Thor vra­cí v sed­mé epi­zo­dě ani­mo­va­né­ho seri­á­lu What If...? Jak moc vel­ký vliv mělo na Thora vyrůs­tá­ní s Lokim? Tato alter­na­tiv­ní ukáz­ka uká­za­la, že vlast­ně dost vel­ký. A z Thora se bez Lokiho stal zce­la jiný asgar­ďan.

Po tem­něj­ších epi­zo­dách What If...? s Doctorem Strangem a Zombies je sed­mý díl s Thorem vylo­že­ně napl­ně­ný kome­di­ál­ním duchem. Působí přes­ně tako­vým dojmem, že by to takhle celé nato­čil samot­ný Waititi. Je tam spous­ty kome­di­ál­ních nápa­dů a celé je to vylo­že­ně odleh­če­né. Je to ovšem vlast­ně k pro­spě­chu věci?

7. epi­zo­da What If...? je sku­teč­ně uvol­ně­ná, kdy je ve stře­du dění v pod­sta­tě inter­ga­lak­tic­ká pař­ba, kte­rá může mít kata­stro­fál­ní důsled­ky a dojde na kon­ce solid­ní sou­boj Thora s Captain Marvel. I zná­mý Loki se nám uká­že v novém svět­le a uká­že se, že by mu v této rea­li­tě bez vyrůs­tá­ní na Asgardu mož­ná bylo o pozná­ní lépe. Právě těch­to pár momen­tů tahá celou epi­zo­du naho­ru, jinak to ovšem celé pře­ci jen tak tro­chu smr­dí nevy­u­ži­tým poten­ci­á­lem. A člo­vě­ka snad­no napad­ne, že se s tímhle alter­na­tiv­ním Thorem moh­li dít roz­hod­ně zají­ma­věj­ší věci.

Je tam spous­ty cameo roli­ček a pomrk­nu­tí, kte­ré v pod­sta­tě ve fini­ši nema­jí pořád­né opod­stat­ně­ní, návrat Jeffa Goldbluma do role Grandmastera vlast­ně za řeč nesto­jí a v téhle kome­di­ál­ní for­mě ani dva­krát nepo­tě­ší. Nejzajímavější moment nasta­ne v samot­ném finá­le, kte­ré láká na závěr celé 1. série What If...?, jinak je celá epi­zo­da vlast­ně jen zají­ma­vá sna­ha o pár­ty kome­dií ve svě­tě Marvelu. V tomhle pří­pa­dě si tak v Marvelu tro­chu moh­li vyhrát s tím­to žánrem, kte­ré na vel­kém plát­ně prav­dě­po­dob­ně nikdy neu­vi­dí­me a v souč­tu 7. epi­zo­da What If...? neu­ra­zí.

7. epi­zo­da zatím pat­ří spo­leč­ně s prv­ní a šes­tou epi­zo­dou mezi ty nej­slab­ší z celé­ho seri­á­lu, přes­to se v ní ovšem dá roz­hod­ně obje­vit pár zají­ma­vých ele­men­tů. Jen by divák od této epi­zo­dy s alter­na­tiv­ním Thorem neměl mít dva­krát vel­ká oče­ká­vá­ní.....

Photo © Disney+


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Co kdyby...? - komplet2. července 2022 Co kdyby...? - komplet Watcher (mluví Jeffrey Wright) prozkoumává alternativní vesmíry Marvel Cinematic Universe, sám poté složil přísahu, že se do situací v multivesmíru nebude vměšovat. Dokáže ovšem tuto […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Pozorovatel porušil svou přísahu?30. června 2022 Co kdyby… Pozorovatel porušil svou přísahu? Řádění Ultrona (mluví Ross Marquand) donutí Watchera (mluví Jeffrey Wright) k tomu, aby porušil svou přísahu o zasahování do dění v multivesmíru...... Finále 1. série What If...? […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Ultron vyhrál?28. června 2022 Co kdyby… Ultron vyhrál? Co by se stalo, kdyby Ultron (mluví Ross Marquand) vyhrál a zmocnil se všech šesti kamenů nekonečna? Konečně! Poslední 2 epizody What If...? v podstatě nadšení z celého seriálu […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… zachránil Tonyho Starka Killmonger?24. června 2022 Co kdyby… zachránil Tonyho Starka Killmonger? Co kdyby se Tony Stark (mluví Mick Wingert) nikdy nestal Iron Manem a byl by v osudný moment zachráněn Erikem Killmongerem (mluví Michael B. Jordan) ? Byl to právě první Iron Man, který […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Zombie?!22. června 2022 Co kdyby… Zombie?! Co kdyby po návratu Bruce Bannera (Mark Ruffalo) na Zem nebyl největší hrozbou brzký příchod Thanose, ale něco úplně jiného? 5. epizoda seriálu What If...? přichází s proslulou […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Doctor Strange nepřišel o ruce, ale o své srdce?20. června 2022 Co kdyby… Doctor Strange nepřišel o ruce, ale o své srdce? Co kdyby Stephen Strange (mluví Benedict Cumberbatch) místo rukou ztratil svou lásku Christine Palmer (mluví Rachel McAdams) ? Čtvrtá epizoda What If...? předvedla velké věci. Zásadní […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Země přišla o nejmocnější hrdiny světa?18. června 2022 Co kdyby… Země přišla o nejmocnější hrdiny světa? Nick Fury (mluví Samuel L. Jackson) se snaží dát dohromady iniciativu Avengers, neznámý sériový vrah ovšem začne vraždit jeho kandidáty..... Třetí epizoda What If...? je v podstatě o […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… se z T’Chally stal Star-Lord?16. června 2022 Co kdyby… se z T’Chally stal Star-Lord? Co kdyby se T´Challa (mluví Chadwick Boseman) stal Star-Lordem místo Petera Quilla? První epizoda What If...? se tak trochu držela při zemi, druhá epizoda ovšem přichází s várkou […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… byla kapitánka Carterová první Avenger?14. června 2022 Co kdyby… byla kapitánka Carterová první Avenger? Co kdyby se místo Stevea Rogerse (mluví Josh Keaton) stala supervojákem Peggy Carter (mluví Hayley Atwell)? Doposud jsme se dočkali 24 filmů ze stáje Marvel Cinematic Universe + prozatím […] Posted in TV Recenze
  • Captain America: První Avenger má vtip i grády, přesto mu něco chybí16. dubna 2021 Captain America: První Avenger má vtip i grády, přesto mu něco chybí Kapitán Amerika patří mezi nejoblíbenější superhrdiny. Jeho domovem je „marvelovské“ univerzum, odkud pochází například Thor, X-Men nebo třeba Iron Man (Stark senior se v Kapitánovi taktéž […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,61279 s | počet dotazů: 251 | paměť: 72114 KB. | 13.04.2024 - 07:49:34