Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Co kdyby… Ultron vyhrál?

Co kdyby… Ultron vyhrál?

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Co by se sta­lo, kdy­by Ultron (mlu­ví Ross Marquand) vyhrál a zmoc­nil se všech šes­ti kame­nů neko­neč­na?

Konečně! Poslední 2 epi­zo­dy What If...? v pod­sta­tě nad­še­ní z celé­ho seri­á­lu zten­čo­va­li, osmá a před­po­sled­ní epi­zo­da 1. série ovšem divá­ka vra­cí do bez­peč­né zóny. Nejenom, že dochá­zí k budo­vá­ní nevy­hnu­tel­né­ho cros­so­ve­ru všech dosa­vad­ních čás­tí, ale tvůr­ci se ten­to­krá­te koneč­ně utrh­li ze řetězů a sku­teč­ně vytě­ži­li poten­ci­ál seri­á­lu. Epizoda s udá­lost­mi, kte­ré by sta­li v pří­pa­dě, že by Ultron pora­zil Avengers pat­ří spo­leč­ně se čtvr­tou epi­zo­dou zatím mezi to nej­lep­ší, co seri­ál nabí­dl.

Pochopitelně se neda­lo oče­ká­vat, že by Ultron Avengers v Age of Ultron totál­ně poto­pil, v alter­na­tiv­ních rea­li­tách je ovšem mož­né vše. Ultron v těle Visiona je tak sku­teč­ně hlav­ní posta­vou, kte­rá si spl­ní svůj cíl, násled­ně ovšem najde nový cíl ve zni­če­ní ostat­ních svě­tů a poz­dě­ji i alter­na­tiv­ních rea­lit. Seriál What If...? sku­teč­ně Ultrona pre­zen­tu­je jako hroz­bu, kte­rá by byla schop­ná divo­kých věcí. A po kon­fron­ta­cích s Thanosem, Captain Marvel či samot­ným Watcherem se z Ultrona stá­vá sku­teč­ně hroz­ba gigan­tic­kých roz­mě­rů.

James Spader se jako hlas Ultrona nevrá­til, Ross Marquand (kte­rý si již v Infinity War a Endgame zahrál Red Skulla, roli si zopa­ko­val i v prv­ní epi­zo­dě What If...?) ovšem odvá­dí solid­ní prá­ci a poté co v rám­ci Red Skulla doká­zal napo­do­bit hlas Huga Weavinga se mu zde poda­ři­lo skvě­le nahra­dit hlas Spadera.

Osmá epi­zo­da je nejen plná epic­kých momen­tů a vylo­že­ně nád­her­ných vizu­ál­ních momen­tů, ale také plná emo­cí. A to nejen v rám­ci pří­bě­hu Natashy Romanoffové a Clinta Bartona, kte­ří se v post-apo svě­tě nadá­le pokou­ší Ultrona zasta­vit, ale pře­kva­pi­vě i v pozi­ci Watchera. Jeffrey Wright do toho za mik­ro­fo­nem dává napros­to vše a zou­fa­lost Watchera je tak uvě­ři­tel­ná. Celkově vlast­ně What If... Ultron Won? fun­gu­je na prin­ci­pu Avengers: Infinity War, kde se při­chá­zí s doce­la tem­ným závě­rem, kte­rý se na kon­ci dočká pla­mín­ku nadě­je.

Celá ta osu­do­vost při­tom nesku­teč­ně fun­gu­je, opět dochá­zí k něko­li­ka úsměv­ným pomrk­nu­tím na dosa­vad­ní svět MCU a v souč­tu tak jen zamr­zí, že je opět dél­ka pří­liš krát­ká a musí se pří­liš ská­kat dopře­du a někte­ré prv­ky děje by si roz­hod­ně zaslou­ži­li šir­ší roz­pra­co­vá­ní. Po posled­ních dvou epi­zo­dách ovšem solid­ní repa­rát, kte­rý nesku­teč­ně nalá­ká na finá­le......

Photo © Disney+


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Co kdyby...? - komplet2. července 2022 Co kdyby...? - komplet Watcher (mluví Jeffrey Wright) prozkoumává alternativní vesmíry Marvel Cinematic Universe, sám poté složil přísahu, že se do situací v multivesmíru nebude vměšovat. Dokáže ovšem tuto […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Pozorovatel porušil svou přísahu?30. června 2022 Co kdyby… Pozorovatel porušil svou přísahu? Řádění Ultrona (mluví Ross Marquand) donutí Watchera (mluví Jeffrey Wright) k tomu, aby porušil svou přísahu o zasahování do dění v multivesmíru...... Finále 1. série What If...? […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… byl Thor jedináček?26. června 2022 Co kdyby… byl Thor jedináček? Co kdyby Thor (mluví Chris Hemsworth) žil na Asgardu jako jediné dítě v královské dítě a Loki (mluví Tom Hiddleston) by nevyrůstal po jeho boku? V roce 2017 vzal Taika Waititi Thora a v […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… zachránil Tonyho Starka Killmonger?24. června 2022 Co kdyby… zachránil Tonyho Starka Killmonger? Co kdyby se Tony Stark (mluví Mick Wingert) nikdy nestal Iron Manem a byl by v osudný moment zachráněn Erikem Killmongerem (mluví Michael B. Jordan) ? Byl to právě první Iron Man, který […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Zombie?!22. června 2022 Co kdyby… Zombie?! Co kdyby po návratu Bruce Bannera (Mark Ruffalo) na Zem nebyl největší hrozbou brzký příchod Thanose, ale něco úplně jiného? 5. epizoda seriálu What If...? přichází s proslulou […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Doctor Strange nepřišel o ruce, ale o své srdce?20. června 2022 Co kdyby… Doctor Strange nepřišel o ruce, ale o své srdce? Co kdyby Stephen Strange (mluví Benedict Cumberbatch) místo rukou ztratil svou lásku Christine Palmer (mluví Rachel McAdams) ? Čtvrtá epizoda What If...? předvedla velké věci. Zásadní […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Země přišla o nejmocnější hrdiny světa?18. června 2022 Co kdyby… Země přišla o nejmocnější hrdiny světa? Nick Fury (mluví Samuel L. Jackson) se snaží dát dohromady iniciativu Avengers, neznámý sériový vrah ovšem začne vraždit jeho kandidáty..... Třetí epizoda What If...? je v podstatě o […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… se z T’Chally stal Star-Lord?16. června 2022 Co kdyby… se z T’Chally stal Star-Lord? Co kdyby se T´Challa (mluví Chadwick Boseman) stal Star-Lordem místo Petera Quilla? První epizoda What If...? se tak trochu držela při zemi, druhá epizoda ovšem přichází s várkou […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… byla kapitánka Carterová první Avenger?14. června 2022 Co kdyby… byla kapitánka Carterová první Avenger? Co kdyby se místo Stevea Rogerse (mluví Josh Keaton) stala supervojákem Peggy Carter (mluví Hayley Atwell)? Doposud jsme se dočkali 24 filmů ze stáje Marvel Cinematic Universe + prozatím […] Posted in TV Recenze
  • Captain America: První Avenger má vtip i grády, přesto mu něco chybí16. dubna 2021 Captain America: První Avenger má vtip i grády, přesto mu něco chybí Kapitán Amerika patří mezi nejoblíbenější superhrdiny. Jeho domovem je „marvelovské“ univerzum, odkud pochází například Thor, X-Men nebo třeba Iron Man (Stark senior se v Kapitánovi taktéž […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,26857 s | počet dotazů: 252 | paměť: 72084 KB. | 13.04.2024 - 07:41:06