Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Co kdyby… Země přišla o nejmocnější hrdiny světa?

Co kdyby… Země přišla o nejmocnější hrdiny světa?

Photo © Disney+
Photo © Disney+
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nick Fury (mlu­ví Samuel L. Jackson) se sna­ží dát dohro­ma­dy ini­ci­a­ti­vu Avengers, nezná­mý séri­o­vý vrah ovšem začne vraž­dit jeho kan­di­dá­ty.....

Třetí epi­zo­da What If...? je v pod­sta­tě o detek­tiv­ní záplet­ce. Co kdy­by se Nickovi Furymu jeho plán roz­pa­dl pod ruka­ma a postup­ně by začal při­chá­zet o budou­cí Avengers? Kdo po kan­di­dá­tech vlast­ně jde a sku­teč­ně je veš­ke­rá nadě­je budouc­nos­ti Země ztra­ce­na? Třetí epi­zo­da nabí­zí dal­ší zají­ma­vý kon­cept, kte­rý uka­zu­je, že zají­ma­vých myš­le­nek bude seri­ál nadá­le plný.

Opět se pro­chá­zí iko­nic­ký­mi momen­ty, kte­ré jsou ten­to­krát tak tro­chu jiné. Už úvod, kdy opět dojde k jeze­ní kob­lih Tony Starkem za dopro­vo­du Beastie Boys rych­le při­po­me­ne Iron Mana 2 a násled­ně při­po­me­ne také fakt, že se udá­los­ti sním­ků Neuvěřitelný Hulk, Iron Man 2 a Thor ode­hrá­va­jí více­mé­ně ve stej­né době. Těžký víkend Nicka Furyho byl už tak těž­ký v původ­ní zná­mé linii Marvel Cinematic Universe, tře­tí epi­zo­da What If...? ovšem uka­zu­je, že moh­lo být hůř.

Třetí epi­zo­da What If...? sku­teč­ně fun­gu­je tak tro­chu jako detek­tiv­ka. Přitom všem fun­gu­je napě­tí, za pocho­du se při­chá­zí se šoku­jí­cí­mi zvra­ty a finá­le je vel­mi uspo­ko­ji­vé a i zde si What If...? nechá­vá poo­tevře­ná vrát­ka pro poten­ci­o­nál­ní návrat zrov­na do téhle alter­na­tiv­ní linie. A náznak toho, kam by se děj mohl dále vydat je roz­hod­ně zají­ma­vý.

Po del­ší době Marvel Cinematic Universe odka­zu­je na tak tro­chu poza­po­me­nu­té­ho Neuvěřitelného Hulka a vra­cí do hry zná­mé, ovšem dáv­no nevi­dě­né posta­vy. Za mik­ro­fo­nem se podá­va­jí vel­mi sluš­né vokál­ní výko­ny a tako­vá Lake Bell je jako náhra­da za Scarlett Johansson v roli Black Widow tak super, že by člo­věk téměř nepo­znal, že si Johansson v rám­ci seri­á­lu roli nezo­pa­ko­va­la.

Ve finá­le zamr­zí, že je tem­po až pří­liš kulo­met­né a o tohle alter­na­tiv­ní rea­li­tě se nedo­zví­me tro­chu více infor­ma­cí. Animace samot­ná je poté nadá­le pove­de­ná a se zají­ma­vým kon­cep­tem detek­tiv­ky ve sty­lu Agathy Christie si tahle epi­zo­da What If...? vyhrá­la cel­kem sluš­ně. Nezbývá než dou­fat, že se i dal­ších 6 epi­zod What If...? odvá­že a před­sta­ví něko­lik dal­ších vel­mi divo­kých a zají­ma­vých nápa­dů........

Photo © Disney+


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Co kdyby...? - komplet2. července 2022 Co kdyby...? - komplet Watcher (mluví Jeffrey Wright) prozkoumává alternativní vesmíry Marvel Cinematic Universe, sám poté složil přísahu, že se do situací v multivesmíru nebude vměšovat. Dokáže ovšem tuto […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Pozorovatel porušil svou přísahu?30. června 2022 Co kdyby… Pozorovatel porušil svou přísahu? Řádění Ultrona (mluví Ross Marquand) donutí Watchera (mluví Jeffrey Wright) k tomu, aby porušil svou přísahu o zasahování do dění v multivesmíru...... Finále 1. série What If...? […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Ultron vyhrál?28. června 2022 Co kdyby… Ultron vyhrál? Co by se stalo, kdyby Ultron (mluví Ross Marquand) vyhrál a zmocnil se všech šesti kamenů nekonečna? Konečně! Poslední 2 epizody What If...? v podstatě nadšení z celého seriálu […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… byl Thor jedináček?26. června 2022 Co kdyby… byl Thor jedináček? Co kdyby Thor (mluví Chris Hemsworth) žil na Asgardu jako jediné dítě v královské dítě a Loki (mluví Tom Hiddleston) by nevyrůstal po jeho boku? V roce 2017 vzal Taika Waititi Thora a v […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… zachránil Tonyho Starka Killmonger?24. června 2022 Co kdyby… zachránil Tonyho Starka Killmonger? Co kdyby se Tony Stark (mluví Mick Wingert) nikdy nestal Iron Manem a byl by v osudný moment zachráněn Erikem Killmongerem (mluví Michael B. Jordan) ? Byl to právě první Iron Man, který […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Zombie?!22. června 2022 Co kdyby… Zombie?! Co kdyby po návratu Bruce Bannera (Mark Ruffalo) na Zem nebyl největší hrozbou brzký příchod Thanose, ale něco úplně jiného? 5. epizoda seriálu What If...? přichází s proslulou […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Doctor Strange nepřišel o ruce, ale o své srdce?20. června 2022 Co kdyby… Doctor Strange nepřišel o ruce, ale o své srdce? Co kdyby Stephen Strange (mluví Benedict Cumberbatch) místo rukou ztratil svou lásku Christine Palmer (mluví Rachel McAdams) ? Čtvrtá epizoda What If...? předvedla velké věci. Zásadní […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… se z T’Chally stal Star-Lord?16. června 2022 Co kdyby… se z T’Chally stal Star-Lord? Co kdyby se T´Challa (mluví Chadwick Boseman) stal Star-Lordem místo Petera Quilla? První epizoda What If...? se tak trochu držela při zemi, druhá epizoda ovšem přichází s várkou […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… byla kapitánka Carterová první Avenger?14. června 2022 Co kdyby… byla kapitánka Carterová první Avenger? Co kdyby se místo Stevea Rogerse (mluví Josh Keaton) stala supervojákem Peggy Carter (mluví Hayley Atwell)? Doposud jsme se dočkali 24 filmů ze stáje Marvel Cinematic Universe + prozatím […] Posted in TV Recenze
  • Captain America: První Avenger má vtip i grády, přesto mu něco chybí16. dubna 2021 Captain America: První Avenger má vtip i grády, přesto mu něco chybí Kapitán Amerika patří mezi nejoblíbenější superhrdiny. Jeho domovem je „marvelovské“ univerzum, odkud pochází například Thor, X-Men nebo třeba Iron Man (Stark senior se v Kapitánovi taktéž […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,97022 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71959 KB. | 24.07.2024 - 07:58:14