Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Co kdyby… Doctor Strange nepřišel o ruce, ale o své srdce?

Co kdyby… Doctor Strange nepřišel o ruce, ale o své srdce?

Photo © Disney+
Photo © Disney+
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Co kdy­by Stephen Strange (mlu­ví Benedict Cumberbatch) mís­to rukou ztra­til svou lás­ku Christine Palmer (mlu­ví Rachel McAdams) ?

Čtvrtá epi­zo­da What If...? před­ved­la vel­ké věci. Zásadní oka­mžik živo­ta Doctora Strange nahra­di­la jiným zásad­ním oka­mži­kem, kte­rý Strange vyslal na ces­tu, kdy se z něj na samém kon­ci stá­vá v pod­sta­tě tra­gic­ká posta­va. Čtvrtá epi­zo­da seri­á­lu What If...? je nejen zatím nej­lep­ší epi­zo­dou seri­á­lu What If...?, ale také jed­nou z nej­lé­pe napsa­ných věcí z celé­ho Marvel Cinematic Universe.

Čtvrtá epi­zo­da What If...? je napros­to feno­me­nál­ní a napros­to pro­ka­zu­je poten­ci­ál posta­vy Doctora Strange. Pochválit se musí pře­de­vším Benedict Cumberbatch, kte­rý svou pozi­ci jed­no­ho z nej­lep­ších her­ců sou­čas­nos­ti doka­zu­je i tím, že i za mik­ro­fo­nem dává do role všech­no. V Cumberbatchově hla­so­vém pro­je­vu jsou napros­to cítit všech­ny potřeb­né emo­ce a Strangeova ces­ta zármut­ku díky tomu tolik fun­gu­je. A i přes to, že Strange více­mé­ně pořád neztra­til svou aro­gan­ci a sku­teč­ně se vydá­vá vstříc tem­no­tě, sym­pa­ti­zo­vat se s ním dá vlast­ně dost.

Strangeova sna­ha o sma­zá­ní pev­né­ho časo­vé­ho bodu, kte­rá může vést k zni­če­ní samot­né­ho vesmí­ru není vůbec snad­ná a Strange se v pod­sta­tě stá­vá závis­lým na ces­to­vá­ní v čase. Po vzo­ru prv­ní Strangeovy sólov­ky je tu vyu­ži­ta časo­vá smyč­ka, ten­to­krát ovšem s více tra­gic­kým náde­chem. Tvůrci seri­á­lu v tom­to ohle­du opět dba­jí na detai­ly a havá­rie v této alter­na­tiv­ní rea­li­tě je prak­tic­ky iden­tic­ká s hlav­ní časo­vou linii MCU do nejmen­ších detai­lů. Scenárista A. C. Bradley skvě­le doká­zal vystih­nout Strangeovu osob­nost a pak dora­zí na sku­teč­ně sil­né finá­le.

Právě ono finá­le skvě­le fun­gu­je a celá záplet­ka o zármut­ku se dočká zají­ma­vé­ho vyvr­cho­le­ní. Po celou dobu je ani­ma­ce opět na skvě­lé úrov­ni, celá epi­zo­da navíc obsa­hu­je hned něko­lik pěk­ných zábě­rů. Celá ta epi­zo­da What If...? navíc napros­to vytě­žu­je poten­ci­ál, kte­rý seri­ál mohl nabíd­nout a před­sta­vu­je sku­teč­ně divo­kou alter­na­tiv­ní rea­li­tu, kte­rá potvr­zu­je, že je Doctor Strange jed­nou z nej­za­jí­ma­věj­ších postav Marvel Cinematic Universe a je tak štěs­tí, že jí hra­je prá­vě někdo tak talen­to­va­ný jako Cumberbatch. Prozatím jde roz­hod­ně o nej­za­jí­ma­věj­ší a nej­lep­ší epi­zo­du What If...? Snad se dal­ší epi­zo­dy kva­li­tám této epi­zo­dy mini­mál­ně vyrov­na­jí......


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Co kdyby...? - komplet2. července 2022 Co kdyby...? - komplet Watcher (mluví Jeffrey Wright) prozkoumává alternativní vesmíry Marvel Cinematic Universe, sám poté složil přísahu, že se do situací v multivesmíru nebude vměšovat. Dokáže ovšem tuto […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Pozorovatel porušil svou přísahu?30. června 2022 Co kdyby… Pozorovatel porušil svou přísahu? Řádění Ultrona (mluví Ross Marquand) donutí Watchera (mluví Jeffrey Wright) k tomu, aby porušil svou přísahu o zasahování do dění v multivesmíru...... Finále 1. série What If...? […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Ultron vyhrál?28. června 2022 Co kdyby… Ultron vyhrál? Co by se stalo, kdyby Ultron (mluví Ross Marquand) vyhrál a zmocnil se všech šesti kamenů nekonečna? Konečně! Poslední 2 epizody What If...? v podstatě nadšení z celého seriálu […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… byl Thor jedináček?26. června 2022 Co kdyby… byl Thor jedináček? Co kdyby Thor (mluví Chris Hemsworth) žil na Asgardu jako jediné dítě v královské dítě a Loki (mluví Tom Hiddleston) by nevyrůstal po jeho boku? V roce 2017 vzal Taika Waititi Thora a v […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… zachránil Tonyho Starka Killmonger?24. června 2022 Co kdyby… zachránil Tonyho Starka Killmonger? Co kdyby se Tony Stark (mluví Mick Wingert) nikdy nestal Iron Manem a byl by v osudný moment zachráněn Erikem Killmongerem (mluví Michael B. Jordan) ? Byl to právě první Iron Man, který […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Zombie?!22. června 2022 Co kdyby… Zombie?! Co kdyby po návratu Bruce Bannera (Mark Ruffalo) na Zem nebyl největší hrozbou brzký příchod Thanose, ale něco úplně jiného? 5. epizoda seriálu What If...? přichází s proslulou […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Země přišla o nejmocnější hrdiny světa?18. června 2022 Co kdyby… Země přišla o nejmocnější hrdiny světa? Nick Fury (mluví Samuel L. Jackson) se snaží dát dohromady iniciativu Avengers, neznámý sériový vrah ovšem začne vraždit jeho kandidáty..... Třetí epizoda What If...? je v podstatě o […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… se z T’Chally stal Star-Lord?16. června 2022 Co kdyby… se z T’Chally stal Star-Lord? Co kdyby se T´Challa (mluví Chadwick Boseman) stal Star-Lordem místo Petera Quilla? První epizoda What If...? se tak trochu držela při zemi, druhá epizoda ovšem přichází s várkou […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… byla kapitánka Carterová první Avenger?14. června 2022 Co kdyby… byla kapitánka Carterová první Avenger? Co kdyby se místo Stevea Rogerse (mluví Josh Keaton) stala supervojákem Peggy Carter (mluví Hayley Atwell)? Doposud jsme se dočkali 24 filmů ze stáje Marvel Cinematic Universe + prozatím […] Posted in TV Recenze
  • Captain America: První Avenger má vtip i grády, přesto mu něco chybí16. dubna 2021 Captain America: První Avenger má vtip i grády, přesto mu něco chybí Kapitán Amerika patří mezi nejoblíbenější superhrdiny. Jeho domovem je „marvelovské“ univerzum, odkud pochází například Thor, X-Men nebo třeba Iron Man (Stark senior se v Kapitánovi taktéž […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,54718 s | počet dotazů: 255 | paměť: 71729 KB. | 14.07.2024 - 13:09:29