Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Den nezávislosti: Nový útok na Blu-ray

Den nezávislosti: Nový útok na Blu-ray

ID4 2102
ID4 2102
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Den nezá­vis­los­ti vyšel na digi­tál­ních nosi­čích. Vyšel nejen dru­hý díl, ale i prv­ní. V tom­to člán­ku se budu věno­vat dru­hé­mu dílu.

Recenzi film jsem ohod­no­til celý­mi 80 %, co zna­čí, že to byl rela­tiv­ně úspěš­ný film. Ne že by byl lep­ší než prv­ní díl, nato­če­ný před dlou­hý­mi 20 lety, ale je to pros­tě film, kte­rý se mi líbil.

Cituji z recen­ze: Roland Emmerich je tako­vý ame­ric­ký blá­zen, nej­lé­pe umí vytvo­řit ame­ric­ký film, kde je kaž­dá část zábav­ná. Sice má občas slab­ší chvil­ky, ale těch je mini­mum, pro­s­tě jsem se bavil a v kli­du oddycho­val u prázd­ni­no­vé­ho fil­mu.“

Zpracování blu-ray nosi­če je kva­lit­ní. Obraz bez kazů, dabing sluš­ný a zvuk na domá­cí Hi-fi sesta­vu kva­lit­ní. V dabin­gu se zaskvě­li napří­klad Karel Heřmánek, Pavel Soukup i Pavel Trávníček. Většina těch­to her­ců bylo zacho­vá­no z před­cho­zí­ho dílu až na Stanislava Fišera, kte­rý už dabo­vat nemů­že.

Film je to kva­lit­ní, tím, že byl  natá­čen na digi­tál­ní kame­ry, tak ani nemůžu hod­no­tit kva­li­tu obra­zu, ta je od kina nezmě­ně­ná. Za pár dní zre­cen­zu­ji prv­ní díl, ten je dost sta­rý, tak se urči­tě budu věno­vat více kva­li­tě nosi­če.

Bonusů je málo, co bychom měli čekat, už málo fil­mů má film o fil­mu, kte­rý doko­na­le infor­mu­jí, jak slo­ži­té bylo natá­čet celý film. Je jich sice málo, ale aby se nakouklo na to, jak se film natá­čí, tak to úpl­ně posta­čí.

Je to stá­le ale kva­lit­ní Blu-ray, kte­ré si doma na tel­ce v poho­dě pus­tí­te. Jak ve 2D, tak ve 3D ver­zi.

BONUSY:

  • Vynechané scé­ny s komen­tá­řem
  • Komentář reži­sé­ra
  • Válka roku 1996
  • Další Den: Z natá­če­ní fil­mu Den nezá­vis­los­ti: Nový útok (4dílný doku­ment)
  • Nepovedené zábě­ry
  • Galerie kre­seb
  • TV pořad It’s Early, ABQ!

Bit-rate

independence_day_resurgence-00800-bitrate-10s


Podívejte se na hodnocení Den nezávislosti: Nový útok na Kinoboxu.

Screeny z Blu-ray


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,91310 s | počet dotazů: 255 | paměť: 73212 KB. | 18.04.2024 - 07:03:01