Kritiky.cz > Články > Filmfanatic vydá knihu plnou tipů mimo mainstream!

Filmfanatic vydá knihu plnou tipů mimo mainstream!

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Přes deset let jsem se věno­val psa­ní o fil­mech a sbí­ral nej­za­jí­ma­věj­ší tipy, kte­ré jsou ve stí­nu bloc­kbus­te­rů čas­to pře­hlí­že­ny. Rád bych teď s vámi sdí­lel vel­kou zprá­vu – pra­cu­ji na kni­ze, kte­rá při­ne­se do svě­ta fil­mo­vých nad­šen­ců něco osvě­žu­jí­cí­ho. Bude totiž narva­ná fil­my mimo main­stre­am!

Garantuji vám, že běž­ný divák o mých tipech nikdy nesly­šel a dlou­há řada nových kous­ků čeká také na zku­še­né fil­mo­vé fanouš­ky. Neznám totiž nic lep­ší­ho, než obje­vo­vá­ní nezná­mých kle­no­tů. A prá­vě ty se sta­nou sta­veb­ním kame­nem mé kni­hy. Od nezá­vis­lých sním­ků po per­ly z celé­ho svě­ta. Připravte se na dob­ro­druž­ství mimo obvyk­lé ces­ty!

Moje kni­ha vám při­ne­se inspi­ra­ci, nové per­spek­ti­vy a hlub­ší vno­ře­ní se do svě­ta kine­ma­to­gra­fie. Užijte ces­tu a při­prav­te se na to, co při­chá­zí!

Abyste zís­ka­li nej­no­věj­ší infor­ma­ce o vývo­ji kni­hy a při­pra­vo­va­ném vydá­ní, zůstaň­te nala­dě­ni na můj blog filmfanatic.cz, FacebookovýInstagramový účet. Ať už jste dlou­ho­le­tým fanouš­kem, nebo novým obje­vi­te­lem mého blo­gu, těším se, až s vámi budu sdí­let fil­mo­vý svět mimo main­stre­am!

#fil­my­mi­mo­ma­in­stre­am


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,43412 s | počet dotazů: 272 | paměť: 71586 KB. | 19.06.2024 - 00:56:52