Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Westworld - The Absence of Field (S03E03) - kdo je Charlotte Hale?

Westworld - The Absence of Field (S03E03) - kdo je Charlotte Hale?

West03
West03
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Všichni víme, že Charlote zemře­la. Dolores ji zabi­la.  Ale kdo je vlast­ně Charlote v sezó­ně tře­tí? To nechám na ote­vře­né.

Třetí díl nás vrhl zno­va do reál­né­ho svě­ta, kde jsme necha­li Dolores sko­ro vykr­vá­cet a jejím zachrán­cem se stal Caleb Nichols. Díky tomu, že Dolores je vel­mi hle­da­ná, tak Calebovi nako­nec slav­ná robot­ka vysvět­lí, že sys­tém o něm archi­vu­je věci od jeho mlá­dí, a že je mož­né, že jeho za jeho kari­ér­ní nepo­stup může pros­tě sys­tém, kte­rý umí před­ví­dat i jeho smrt.

Třetí díl nám při­ne­sl dal­ší díl do sklá­dač­ky reál­né­ho svě­ta. Doloresin pří­běh, kdy si sebou do svě­ta lidí při­nes­la ješ­tě pár svých přá­tel, kte­ří ji postup­ně pomá­ha­jí k tomu, aby doká­za­la život ve svě­tě lidí nabo­řit a postup­ně se kolem ní zača­li obje­vo­vat mrt­vo­ly.

Určitě není pro­ti ní jenom pár lidí, ale i jeden tajem­ný „bili­án­dář“, o kte­rém pros­tě nikdo neví. Touto tajem­nou posta­vou je Engerraund Serac (Vincent Cassel), kte­rý prav­dě­po­dob­ně s pomo­cí Maeve (Thandie Newton) doká­že jako jedi­ný Dolores zasta­vit.

Hodinka v pří­bě­hu Dolores mi při­šla momen­tál­ně jako jeden z nej­slab­ších dílů. Doufám, že se pří­běh Robotů vs. lidé postup­ně roz­lousk­ne. Zatím jsme měli pou­ze tři před­sta­vo­va­cí díly o tom, co děla­jí hlav­ní robo­ti v živém svě­tě. Nic dal­ší­ho. Pouze pří­běh o tom, jak je živou­cí svět lidí pozna­me­nán tech­ni­kou (nejsou slo­ni, sle­du­jí se lidé kaž­dou sekun­du…) a že je nut­né do svě­ta zasáh­nout, jinak „vel­ké“ oko ome­zí a před­ur­čí lidem jejich život od naro­ze­ní.

Bohužel pon­dě­lí epi­zo­da byla jed­na z vel­mi sla­bých. Proto hod­no­tím pou­ze 60 %


Photo © Home Box Office


Podívejte se na hodnocení Westword na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Westworld


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,73262 s | počet dotazů: 248 | paměť: 73499 KB. | 24.04.2024 - 14:20:00