Kritiky.cz > Speciály > Hogo fogo Homolka - druhý díl trilogie o pražské rodině Homolkových

Hogo fogo Homolka - druhý díl trilogie o pražské rodině Homolkových

Photo © Filmové studio Barrandov
Photo © Filmové studio Barrandov
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hogo fogo Homolka je dru­hý díl tri­lo­gie o praž­ské rodi­ně Homolkových, kte­rou nato­čil reži­sér Jaroslav Papoušek v roce 1970. Film sle­du­je osu­dy Homolkových, kte­ří si poří­dí nové auto a vyda­jí se na neděl­ní výlet do již­ních Čech, kde mají babič­ku Homolková sta­řič­ké rodi­če. Cestou se setká­va­jí s růz­ný­mi komic­ký­mi i tra­gic­ký­mi situ­a­ce­mi, kte­ré odrá­že­jí jejich pova­hy, vzta­hy a spo­le­čen­ské posta­ve­ní.

Film je hoř­kou kome­dií, kte­rá kri­tic­ky zob­ra­zu­je malo­měš­ťác­tví, sobec­tví a zba­bě­lost čes­ko­slo­ven­ské spo­leč­nos­ti v obdo­bí nor­ma­li­za­ce. Papoušek vyu­ží­vá impro­vi­zo­va­né dia­lo­gy, doku­men­ta­ris­tic­ký styl a čer­ný humor, aby uká­zal absur­di­tu a smut­nost živo­ta oby­čej­ných lidí. Film je také plný vtip­ných hlá­šek a scén, kte­ré se sta­ly sou­čás­tí čes­ké­ho fil­mo­vé­ho folklo­ru.

Hrají: Marie Motlová, Josef Šebánek, Helena Růžičková, František Husák a dal­ší. Hudbu slo­žil Karel Mareš.

Film byl dob­ře při­jat kri­ti­kou i divá­ky a zís­kal něko­lik oce­ně­ní. Například na MFF v Karlových Varech zís­kal cenu za nej­lep­ší kome­dii a na MFF v Moskvě zís­kal cenu za nej­lep­ší herec­ký výkon (Marie Motlová). Film byl také nomi­no­ván na Zlatý gló­bus za nej­lep­ší cizo­ja­zyč­ný film.

Film je pova­žo­ván za jeden z vrcho­lů čes­ké fil­mo­vé kome­die a za kla­si­ku čes­ké kine­ma­to­gra­fie. Někteří kri­ti­ci ho dokon­ce pova­žu­jí za lep­ší než prv­ní díl tri­lo­gie Ecce homo Homolka. Film je také zají­ma­vý tím, že v něm hra­jí syno­vé Miloše Formana Petr a Matěj Formanovi jako dvoj­ča­ta Péťa a Máťa.


Zdroj: Čsfd.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Homolka


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Ecce homo Homolka: komedie o české rodině na nedělním výletě17. dubna 2023 Ecce homo Homolka: komedie o české rodině na nedělním výletě Ecce homo Homolka je první díl trilogie o rodině Homolkových, kterou natočil režisér a scenárista Jaroslav Papoušek v roce 1969. Film je komedií o životě obyčejné rodiny pražského […] Posted in Speciály
  • „Marečku, podejte mi pero!“ - filmový debut Tomáše Holého8. června 2023 „Marečku, podejte mi pero!“ - filmový debut Tomáše Holého „Marečku, podejte mi pero!“ je jedna z nejslavnějších a nejvtipnějších českých filmových komedií. Natočil ji v roce 1976 režisér Oldřich Lipský podle scénáře Ladislava Smoljaka a Zdeňka […] Posted in Speciály
  • Mazaný Filip14. června 2022 Mazaný Filip Václav Marhoul převlékl parodii na gangsterky Mazaný Filip z divadelního do filmového roucha. V podstatě se dá říct, že vzal z převážné části hru a jen ji trochu upravil. I na tom se ale […] Posted in Retro filmové recenze
  • Helena Růžičková: Velká žena s velkým talentem8. ledna 2024 Helena Růžičková: Velká žena s velkým talentem Právě dnes je tomu dvacet let, kdy nás navždy po prohraném boji s rakovinou opustila jedna z vůbec nejoblíbenějších českých hereček, tehdy sedmašedesátiletá Helena Růžičková. Pojďme si […] Posted in Profily osob
  • Amadeus: Genialita, závist a hudba, která změnila dějiny kina19. září 2023 Amadeus: Genialita, závist a hudba, která změnila dějiny kina Je to už drahně víc než čtvrtstoletí, kdy jsem napsal svou první opravdu po všech stránkách kladnou "recenzi". Bylo mi tehdy 19 let a v srdci mi plálo mladistvé nadšení, všechno jsem […] Posted in Filmová klasika
  • Chalupáři: Kultovní seriál z 70. let10. července 2023 Chalupáři: Kultovní seriál z 70. let Pokud máte rádi českou komedii, jistě znáte seriál Chalupáři, který se stal fenoménem své doby. Seriál vypráví o dvou pražských rodinách, které si splnily sen o vlastní chalupě na venkově. […] Posted in Zajímavosti
  • Král Šumavy: Fantom temného kraje - Epizoda 218. prosince 2022 Král Šumavy: Fantom temného kraje - Epizoda 2 Ten kdo nezná Krále Šumavy, tak kdyby vůbec nebyl. Snad všichni by měli znát tajemného převaděče na hraničních horách. Druhý díl nám konečně přináší trochu akce, trochu mrtvol, ale […] Posted in TV Recenze
  • Král Šumavy: Fantom temného kraje13. prosince 2022 Král Šumavy: Fantom temného kraje Do našich televizí se vrací slavný "Král Šumavy". Není to naštěstí ten slavný „komunistický“ Král Šumavy z roku 1959, ale je to  nový třídílný seriál, který od premiéry během dalších dvou […] Posted in TV Recenze
  • Všichni dobří rodáci16. září 2022 Všichni dobří rodáci Všichni dobří rodáci je československý film režiséra Vojtěcha Jasného z roku 1968. Jasného styl, považovaný za "nejčesčího" ze současných filmařů, byl především lyrický. Dokončení scénáře […] Posted in Speciály
  • Slunce, seno, jahody16. června 2022 Slunce, seno, jahody Šimon Plánička (Pavel Kikinčuk) přijíždí do vesnice Hoštice na prázdninovou praxi. Chce tu v místním kravíně experimentovat na téma dojivosti krav v souvislosti s kulturou prostředí. […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,55896 s | počet dotazů: 270 | paměť: 71861 KB. | 29.02.2024 - 07:17:52