Kritiky.cz > Zajímavosti > Hurvínek a kouzelné muzeum | Zajímavosti ze zákulisí

Hurvínek a kouzelné muzeum | Zajímavosti ze zákulisí

HurvinekPlakat
HurvinekPlakat
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Náročnost pro­jek­tu Hurvínek a kou­zel­né muze­um cha­rak­te­ri­zu­jí čís­la a fak­ta

Jak dlou­ho trval vznik fil­mu – od prv­ní­ho nápa­du po pre­mi­é­ru?

Celkem to bylo dlou­hých 9 let. První váž­ně míně­ný nápad udě­lat se Spejblem a Hurvínkem film při­šel v srpnu 2008.

Kolik posta­vi­ček se ve fil­mu obje­ví?

Kromě cha­rak­te­rů z diva­dla jako je Spejbl, Hurvínek, Mánička, Žeryk a paní Kateřina, bylo pro film vytvo­ře­no více než 120 nových cha­rak­te­rů.

Kolik tvůr­ců se na něm podí­le­lo?

Když se sečtou  tvůr­ci ze všech zúčast­ně­ných zemí, tak vychá­zí přes 250 lidí.

V koli­ka zemích se rea­li­zo­val?

Hurvínkův film si pro­šel výro­bou cel­kem v 5 zemích – Česko, Německo, Dánsko, Belgie a Rusko.

Dá se říct kolik tri­ků cel­kem ve fil­mu je?

Ve fil­mu je přes 1000 tri­ků ve více než 400 zábě­rech. Je to film plný kou­zel a magie…

Která posta­vič­ka je ani­mač­ně nej­ná­roč­něj­ší?

Nejtěžší pro ani­ma­ci byl hlav­ní zápo­rák Bastor. Má totiž 4 ruce, 2 nohy a vel­mi výraz­nou mimi­ku. A pak také Drak, kte­rý má 4 nohy, 2 kří­d­la a vel­mi dlou­hý ocas.

Jaký nej­draž­ší trik je ve fil­mu?

Nejdražší bylo puká­ní a pro­pa­dá­ní země kolem kou­zel­né­ho muzea. To zabra­lo něko­lik měsí­ců prá­ce tri­ka­řům ve dvou zemích.

Kolik dabé­rů je ve fil­mu vyu­ži­to?

Na fil­mu pra­co­va­lo přes 20 nej­lep­ších čes­kých dabin­go­vých her­ců.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Hurvínek a kouzelné muzeum


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,85692 s | počet dotazů: 253 | paměť: 72317 KB. | 19.05.2024 - 07:12:34