Kritiky.cz > DVD a Video Tipy > Indiana Jones DVD kolekce

Indiana Jones DVD kolekce

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V lis­to­pa­du k nám při­jde kolek­ce DVD Indiana Jonese, a tak při­ná­ší­me tako­vé struč­né infor­ma­ce co všech­no bude tato kolek­ce obsa­ho­vat.Datum dis­tri­buce: 
4.11.2003
Distribuce: 
Hollywood Classic Entertainment
Režie: 
Steven Spielberg

Žánr: 
Akční
Zvuk: 
Dolby Digital 5.1:anglicky, Dolby Digital 2.0:česky
Titulky: 
čes­ky
Hrají: 
Harrison Ford

Legendární fil­mo­ví tvůr­ci Steven Spielberg a George Lucas spo­ji­li své talen­ty a vytvo­ři­li Indiana Jonese, arche­o­lo­ga doved­ně se ohá­ně­jí­cí­ho bičem. Konečně ho máte šan­ci zís­kat na DVD. V bale­ní 4 dis­ků krom fil­mů zís­ká­te spe­ci­ál­ní bonu­so­vý disk navíc...

Indiana Jones: Dobyvatelé ztra­ce­né archy
Indy je pově­řen vlá­dou Spojených stá­tů, aby našel Archu úmlu­vy se zvlášt­ní mystic­kou silou, kte­rou chtě­jí pro své neka­lé cíle zís­kat také nacis­té! Indy uza­ví­rá spo­je­nec­tví s Marion Ravenwoodovou a tato dvo­ji­ce spo­leč­ně pro­ží­vá jed­no str­hu­jí­cí dob­ro­druž­ství za dru­hým.

Indiana Jones a Chrám zká­zy
Indiana Jones, odváž­ný arche­o­log, dob­ře zná­mí z prv­ní­ho dob­ro­druž­ství se opět vra­cí v úspěš­ném pokra­čo­vá­ní kte­ré se sta­lo s jed­ním z nej­vět­ších kasov­ních hitů. Tentokrát se Indy vydá­vá hle­dat slav­ný Sankarův kámen a při­tom se mu poda­ří vysvo­bo­dit z otroc­tví stov­ky dětí, Uvidíte mis­trov­ské dílo akč­ně dob­ro­druž­né­ho fil­mu, kte­rý je tak nabi­tý napě­tím i zvlášt­ní­mi efek­ty, že se při jeho sle­do­vá­ní urči­tě nebu­de­te nudit! Tento film se natá­čel na třech kon­ti­nen­tech a Harrison Ford se podal sku­teč­ně mimo­řád­ný herec­ký výkon.

Indiana Jones a posled­ní kří­žo­vá výpra­va
Pokud máte pocit, že Jonesova dob­ro­druž­ství jsou vzru­šu­jí­cí, zkus­te někte­rá pro­žít hned se dvě­ma Jonesy najed­nou!
Indiana Jones (Harrison Ford) si potře­tí nasa­zu­je svůj pomač­ka­ný klo­bouk, jenomže ten­to­krát se k němu v napí­na­vé kome­dii při­dá­vá i jeho nezvlád­nu­tel­ný tatí­nek (Sean Connery). Tvůrci fil­mu Steven Spielberg a George Lucas se posta­ra­li o  to, aby duo otec - syn netr­pě­lo nedo­stat­kem dob­ro­druž­ných situ­a­cí. Oba Jonesové se vydá­va­jí hle­dat Tajuplný „Svatý grál“. Jen o vlá­sek se jim daří v nebez­peč­ných honič­kách uni­kat před zálud­ný­mi nepřá­te­li.
Film „Indiana Jones a posled­ní kří­žo­vá výpra­va“ je víc než pou­hým vyvr­cho­le­ním Indyho pozo­ru­hod­ných pří­bě­hů. „Je to nej­vět­ší dob­ro­druž­ství fil­mo­vé his­to­rie“.

Disky obsa­hu­jí:
1-3 disk obsa­hu­jí fil­my Indiana Jones (Dobyvatelé ztra­ce­né archy, Chrám zká­zy, Poslední kří­žo­vá výpra­va)

4 disk obsa­hu­je nové bonu­sy:
Bonusy jsou opat­ře­ny CZ titul­ky!
Bonusy - Nově vypro­du­ko­va­né doku­men­ty; Rozhovory s tvůr­ci a her­ci včet­ně Spielberga, Lucase a Forda. Tyto i dal­ší bonu­sy budou v prubě­hu času „odta­j­ňo­vá­ny“ (stunts, visu­al affects, women of IJ atd.)

THX remas­te­red
Audio Dolby Digital 2.0: čes­ky (zatím není jis­té)


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • LEGO Marvel Super Heroes15. září 2020 LEGO Marvel Super Heroes Opět jsme se dočkali nového titulu hry ze série LEGO. Jak už název hry napovídá, ve hře se setkáte se známými komikovými postavami. Očekávejte postavy ze známých seriálů a filmů jako je […] Posted in Retro games
  • Pohádka Zakleté pírko představuje hrdiny15. října 2019 Pohádka Zakleté pírko představuje hrdiny Sara Sandeva – poprvé u Zdeňka Trošky v záporné roli Nová pohádka Zdeňka Trošky Zakleté pírko vstoupí do kin 2.ledna 2020, ale již v průběhu letošního prosince se uskuteční řada […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Srdce na dlani – Recenze – 40 %19. ledna 2022 Srdce na dlani – Recenze – 40 % Srdce na dlani je nová česká romantická komedie režiséra a scenáristy Martina Horského a producenta Tomáše Hoffmana, kteří mají ve stejném žánru na kontě mimo jiné Srdce na dlani, megahit […] Posted in Filmové recenze
  • West Side Story22. prosince 2021 West Side Story U West Side Story asi nejde ani tak o příběh, který je všeobecně známý, jako o zpracování a inovativost. A tato verze je zpracovaná velice zdařile, hned po několika stránkách. Zaprvé to je […] Posted in Krátké recenze
  • Peur(s) du noir (2007)24. února 2015 Peur(s) du noir (2007) I francouzští tvůrci komiksů, dokáží natočit zajímavou sbírku minipovídek na téma STRACH. Skupina tvůrců komiksů a grafiků se rozhodla zrežírovat své umění do pěti […] Posted in Horory
  • Nabarvené ptáče - PROHLÁŠENÍ REŽISÉRA10. září 2019 Nabarvené ptáče - PROHLÁŠENÍ REŽISÉRA Po přečtení původního románu Nabarvené ptáče je mnoho lidí v šoku z toho, jakým způsobem je v něm popisováno násilí a brutalita. Pojetí násilí v podání Jerzyho Kosińského může být sice […] Posted in Speciály
  • Mafie 2 Defintive edition / Část 1 / CZ Dabing / HD 1080 / 60 FPS20. října 2020 Mafie 2 Defintive edition / Část 1 / CZ Dabing / HD 1080 / 60 FPS Posted in Videa
  • NA OSTŘÍ NOŽE15. září 2003 NA OSTŘÍ NOŽE NOVA 20:35 19.9.03 Americký film z prostředí Aljašky................včetně zuřivého chlupatého nepřítele........Multimilonář Charles Morse, přijíždí na Aljašku i se svou o dost mladší […] Posted in TV Recenze
  • Červená růže MAĎARSKO, režie: Linda Dombrovszky 21. 8. v 18.15 hodin na ČT221. srpna 2018 Červená růže MAĎARSKO, režie: Linda Dombrovszky 21. 8. v 18.15 hodin na ČT2 Hraná rekonstrukce života maďarských okupantů v Československu 1968 na pomezí dokumentu a fikce. Přátelství a láska během okupace. Vojáci byli připraveni na odpor, ale narazili na klidné a […] Posted in TV Tipy
  • Přepadení21. ledna 2020 Přepadení Motolkomix, jehož autorem je Donald, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní . Posted in Komiks
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,14506 s | počet dotazů: 271 | paměť: 71751 KB. | 22.07.2024 - 21:02:45