Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Já, Olga Hepnarová (poslední popravená žena v Československu)

Já, Olga Hepnarová (poslední popravená žena v Československu)

Olga
Olga
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Olga Hepnarová, posled­ní popra­ve­ná žena v Československu, po letech čeká­ní dosta­la „svůj“ film. V režii dua Tomáš Weinreb (kte­rý si téma dosta­teč­ně osa­hal už v roce 2009 sním­kem „Všechno je srač­ka“) a Martin Kazda (kte­ří se pode­psa­li i pod scé­nář) může­me sle­do­vat utrá­pe­ný život Olgy Hepnarové včet­ně (nejen) její­ho tra­gic­ké­ho kon­ce.
Tvůrci se roz­hod­li pro zpo­dob­ně­ní do čer­no­bí­lé­ho fil­mu, což ve výsled­ku půso­bí vel­mi dob­ře a jen to pod­tr­hu­je dobrou atmo­sfé­ru sním­ku. Chvílemi jsem si dokon­ce říkal, že není mož­né, že se dívám na čes­ký film, až tak vylo­že­ně „nečes­ky“ to totiž půso­bí. OK, hlav­ní hrdin­ku hra­je Polka Olszanska a na něja­ké for­mě spo­lu­prá­ce se podí­le­la i Francie, Slovensko a již zmí­ně­né Polsko, ale jinak to sku­teč­ně JE čes­ký film, jen se tak úpl­ně netvá­ří - což je mimo­cho­dem moc dob­ře.
Snímek se tak vyhý­bá vše­mož­ným kýčo­vi­tým ste­re­o­ty­pům, dale­ko za sebou nechá­vá i sto­po­vé množ­ství pato­su a divá­kům tak umož­ňu­je „popást“ se na půso­bi­vých kame­ro­vých zábě­rech, na poma­lém tem­pu, kte­ré čas­to nechá na obra­zov­ce takřka sta­tic­ký obraz po více než minu­tu.
Fantastická je také před­sta­vi­tel­ka Hepnarové - pol­ská hereč­ka Olszanska. Velmi dob­ře se jí poved­lo zachy­tit postu­ro­lo­gii Hepnarové, její tělo při­po­mí­ná bytost krát­ce před zhrou­ce­ním sama do sebe, či tak tro­chu i cho­dí­cí mumii (málo se pohy­bu­jí­cí paže při chůzi), což byla konenc­kon­ců i jed­na z pře­zdí­vek Hepnarové v pra­cov­ním kolek­ti­vu (aspoň tedy pod­le fil­mo­vé­ho scé­ná­ře). Plusem na hlav­ní posta­vě je pod­le mě také to, že ji hrá­la cizin­ka, pro­to­že při dia­lo­zích na scé­ně vět­ši­nou ostat­ním her­cům moc nero­zu­mě­la, což moh­lo jen umoc­nit pocit odtr­že­ní Hepnarové od okol­ní­ho svě­ta.
Největší pozi­ti­vum si ale nechá­vám na záběr. Ve fil­mu není mno­ho dia­lo­gů, tvůr­ci tak neak­cen­tu­jí takřka obli­gát­ní potře­bu vět­ši­ny sou­čas­ných čes­kých fil­mů vše říci slo­vy (někdy dost polo­pa­tic­ky). Já, Olga Hepnarová spí­še než na vysvět­lu­jí­cí roz­ho­vo­ry sází na sil­né fil­mo­vé scé­ny, kte­rý­mi děj posu­nu­je kupře­du. A ono to fun­gu­je fakt skvě­le.

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Já, Olga Hepnarová - Poslední popravená žena v ČSSR10. října 2018 Já, Olga Hepnarová - Poslední popravená žena v ČSSR Prügelknabe to nemá v životě lehké a když se v téhle roli člověk doslova zabydlí, tak se z ní těžko dostane. Olga Hepnarová si jako Prügelknabe – otloukánek připadá a jediným místem, kde […] Posted in Retro filmové recenze
  • Sucho – Recenze – 60 %3. dubna 2024 Sucho – Recenze – 60 % Filmový režisér a scenárista Bohdan Sláma se po svém přechozím filmu Krajina ve stínu vrací k autorské tvorbě, k tématu mezigeneračních rodinných střetů a také k prostředí současného […] Posted in Filmové recenze
  • Sucho14. února 2024 Sucho Dva sousedské klany a dva různé přístupy k životu. Co se stane, když do napjatých vztahů dvou dominantních otců zasáhne láska vlastních dětí? Zatímco Josef (Martin Pechlát) nutí svou […] Posted in Filmové recenze
  • Krásno17. srpna 2021 Krásno Adam a Michal, kamarádi z dětství, se po dvaceti letech vracejí do Šumperka, do města, odkud „utekli", ale kde stále žije jejich minulost. Michalova matka je mrtvá několik let, Michalův […] Posted in Galerie
  • Prvok, Šampón, Tečka a Karel28. července 2021 Prvok, Šampón, Tečka a Karel O FILMU Film „Prvok, Šampón, Tečka a Karel“ natočil podle svého stejnojmenného knižního hitu režisér Patrik Hartl. Čtyři kamarádi vyhlásí válku proti scvrkávání varlat a proti krizi […] Posted in Speciály
  • Prvok, Šampón, Tečka a Karel – Recenze – 50%26. července 2021 Prvok, Šampón, Tečka a Karel – Recenze – 50% Český komediálně-dramatický film Prvok, Šampón, Tečka a Karel napsal a natočil spisovatel, scenárista a divadelní a filmový režisér Patrik Hartl (Taková normální rodinka) jako adaptaci své […] Posted in Filmové recenze
  • Božena - Seriál o nejslavnější české spisovatelce.25. ledna 2021 Božena - Seriál o nejslavnější české spisovatelce. Sedmnáctiletá Barbora (Anna Kameníková) je odbojná, dychtivá a svobodomyslná dívka. Raději čte, než peče. Navíc přitahuje zájem mužů. Rodiče už ji nezvládají, a tak se hledá ženich, který […] Posted in TV Recenze
  • Božena útočí na city14. ledna 2021 Božena útočí na city Čtyři lednové nedělní večery programu České televize patří minisérii „Božena“. Příběh inspirovaný životem spisovatelky národního obrození Boženy Němcové vzbuzuje emoce stejně, jako se to […] Posted in TV Recenze
  • Neviditelní (TV seriál)1. října 2018 Neviditelní (TV seriál) Vypadají jako my, mluví jako my, ale mají něco navíc – gen, který jim umožňuje dýchat vodu. Aniž to tušíme, žijí mezi námi. Vodní lidé. Není to pohádka – je to realita a čistá […] Posted in Galerie
  • Život a doba soudce A. K. (TV seriál)17. srpna 2018 Život a doba soudce A. K. (TV seriál) Soudce je člověk, před kterého předstupují lidé se svými problémy a od kterého očekávají jejich řešení. Soudce je člověk, kterému soudní spory vstupují do soukromí a stávají se součástí […] Posted in Galerie
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,57943 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71735 KB. | 13.07.2024 - 02:04:55