Kritiky.cz > Recenze knih > Jak být holkou – praktická příručka

Jak být holkou – praktická příručka

20240117 081854
20240117 081854
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Puberta je slo­ži­té obdo­bí, na tom se shod­ne­me všich­ni. A Hayley Longová, uči­tel­ka a autor­ka knih pro mlá­dež, se to sna­ží dospí­va­jí­cím dív­kám uleh­čit.

Na 224 stra­nách se věnu­je všem téma­tům, jež sleč­ny zají­ma­jí, od dějin eman­ci­pa­ce, módy, prv­ní­ho dojmu, úpra­vy obli­če­je, úpra­vy vla­sů a intim­ní hygi­e­ny až po vzta­hy či bez­peč­ný sex. Obsažnosti tex­tu se však děsit nemu­sí­me, je pro­lo­žen nej­růz­něj­ší­mi tabul­ka­mi, náčrt­ky i obráz­ky.

Autorka se s leh­kos­tí a vti­pem věnu­je vše­mu, co dív­ky zají­má a sty­dí se na to zeptat. Vše je poja­to moder­ně a s ohle­dem na dneš­ní dobu. Snaží se budou­cím ženám dodat sebe­vě­do­mí a nau­čit je mít se rády. Domnívám se, že prá­vě to je hlav­ním cílem pří­ruč­ky a v tom také spat­řu­ji její nej­vět­ší pří­nos.

Knížka tvo­ří pro­ti­pól bro­žur­ky Jak být klu­kem od Jamese Dawsona, jež je tex­to­vě i z hle­dis­ka ilu­stra­cí mno­hem pro­pra­co­va­něj­ší a obsáh­lej­ší. Jak být hol­kou je urče­na pro mno­hem mlad­ší dív­ky, řek­ně­me už od dese­ti let, zatím­co Jak být klu­kem je pro chlap­ce o něko­lik let star­ší.

Vtipné jsou ilu­stra­ce a různá gra­fic­ká zná­zor­ně­ní, jež mís­ty spí­še při­po­mí­na­jí komiks.

Autor: Hayley Longová

Název: Jak být hol­kou

Nakladatelství: Argo

Stran: 224

Datum vydá­ní: 31.7.2023

ISBN: 978-80-257-4144-3

Hodnocení: 65 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,55033 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71863 KB. | 22.07.2024 - 06:04:44