Kritiky.cz > Domácí rady > Jak poznat otravu krve - Příčiny a symptomy

Jak poznat otravu krve - Příčiny a symptomy

artifical blood
artifical blood
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Otrava krve je závaž­ná infek­ce. Vyskytuje se, když jsou bak­te­rie v krev­ním řečiš­ti. I přes své jmé­no ale nemá tato otra­va nic spo­leč­né­ho s jedem. Onemocnění může vést až ke smr­ti. Okamžitá dia­gnó­za a léč­ba jsou zásad­ní pro léče­ní otra­vy krve, ale pocho­pe­ní rizi­ko­vých fak­to­rů je prv­ním kro­kem v pre­ven­ci toho­to one­moc­ně­ní.

Co způsobuje otravu krve?

Otrava krve nastá­vá, když bak­te­rie způ­so­bu­jí­cí infek­ci v jiné čás­ti vaše­ho těla (plí­ce, bři­cho, močo­vý trakt) vstou­pí do krev­ní­ho obě­hu. Přítomnost bak­te­rií v krvi se ozna­ču­je jako bak­te­ri­é­mie nebo sep­ti­ké­mie. Pojmy „sep­ti­ké­mie“ a „sep­se“ se čas­to pou­ží­va­jí zamě­ni­tel­ně, i když z tech­nic­ké­ho hle­dis­ka nejsou zce­la stej­né. Septikémie, stav bak­te­rií v krvi, může vést k sep­si. Sepse je závaž­ný a čas­to život ohro­žu­jí­cí stav infek­ce, pokud je pone­chán nelé­čen. Ale jaký­ko­li druh infek­ce - bak­te­ri­ál­ní, hou­bo­vý nebo viro­vý - může způ­so­bit sep­si.

Příčiny otravy krve

Mezi běž­né pří­či­ny otra­vy krve pat­ří infek­ce, jako napří­klad:

• břiš­ní infek­ce,

• kous­nu­tí infi­ko­va­ným hmy­zem,

• infek­ce cen­t­rál­ní linie, jako je napří­klad katétr na dia­lý­zu nebo che­mo­te­ra­pe­u­tic­ký katétr,

• zub­ní extrak­ce nebo infi­ko­va­né zuby,

• vysta­ve­ní kry­té rány bak­te­ri­ím během chi­rur­gic­ké­ho zota­ve­ní nebo nemě­ně­né chi­rur­gic­ké ban­dá­že,

• vysta­ve­ní jaké­ko­li ote­vře­né rány pro­stře­dí,

• infek­ce bak­te­ri­e­mi rezistent­ní­mi na léky,

• infek­ce led­vin nebo močo­vých cest,

• zápal plic,

• infek­ce kůže.

Symptomy

Příznaky otra­vy krve zahr­nu­jí:

• zim­ni­ce,

• mír­ná nebo vyso­ká horeč­ka,

• sla­bost,

• rych­lé dýchá­ní,

• zvý­še­ná srdeč­ní frek­ven­ce nebo pal­pi­ta­ce,

• ble­dost pokož­ky, zejmé­na v obli­če­ji.

Některé z těch­to pří­zna­ků jsou spo­je­ny s chřip­kou nebo jiný­mi nemo­ce­mi. Pokud jste však nedáv­no pod­stou­pi­li ope­ra­ci nebo jste se zota­vi­li z rány, je důle­ži­té, abys­te oka­mži­tě kon­tak­to­va­li své­ho léka­ře.

Otrava krve

Pokročilé příznaky otravy krve mohou být život ohrožující a zahrnují:

• zma­tek,

• čer­ve­né skvr­ny na kůži, kte­ré mohou zvět­šit a vypa­dat jako vel­ká fia­lo­vá mod­ři­na,

• šok,

• malá až žád­ná pro­duk­ce moči,

• selhá­ní orgá­nu.

Otrava krve může vést k syn­dro­mu decho­vé tís­ně a sep­tic­ké­mu šoku. Pokud se ten­to stav neře­ší oka­mži­tě, mohou tyto kom­pli­ka­ce vést ke smr­ti.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Birds II: Land's End, The (1994)2. ledna 2018 Birds II: Land's End, The (1994) Hejno agresivních ptáků napadne malé ostrovní městečko. Dokáží se lidé zachránit, nebo podlehnou smrti z nebes v podobě stovek zobáků…  Film začíná pohledem na hlídače […] Posted in Horory
  • Titulky k La Brea S02E13 - The Journey, Part 131. října 2023 Titulky k La Brea S02E13 - The Journey, Part 1 Přeji příjemnou zábavu u titulků k předposlední epizodě druhé série seriálu La Brea, kterou pro vás přeložili **Clear** a **BigMarwin**. V této epizodě s titulem **Výprava, část první** […] Posted in Titulky
  • WRC 9 představuje 15 histockých a legendárních aut29. srpna 2020 WRC 9 představuje 15 histockých a legendárních aut WRC 9 představuje 15 histockých a legendárních aut Posted in Krátké herní aktuality
  • Prince of Darkness (1987)24. února 2018 Prince of Darkness (1987) Vládce temnot hodlá opustit své vězení a ovládnout Zemi. Donald Pleasence se mu v tom pokusí zabránit… Otec Loomis je informován o smrti starého kněze, který po […] Posted in Horory
  • Zase nepoužitelní - 60 %14. května 2022 Zase nepoužitelní - 60 % Skoro každou chvilku je na Netflixu nějaká novinka. Jedním z nejnovějších filmů, co najdete v nabídce, je francouzská komedie od hvězdného režiséra s hvězdným obsazením. Tou hvězdou za […] Posted in Filmové recenze
  • Namor29. dubna 2017 Namor V rámci rubriky Marvel jsem se rozhodl sepsat pár článků o méně známých hrdinech a záporácích této společnosti. A kde jinde začít, než u úplně prvního hrdiny, kterého předchůdce Marvelu […] Posted in Kritický Klub
  • Šmoulové: Zapomenutá vesnice30. března 2017 Šmoulové: Zapomenutá vesnice             OBSAH              V tomto novém, plně animovaném filmu o Šmoulech se Šmoulinka (Ivana Korolová) po nálezu tajuplné mapy vydává společně se svými nejlepšími kamarády Koumákem […] Posted in Speciály
  • Přesličkový odvar na křehké a lámavé nehty22. února 2015 Přesličkový odvar na křehké a lámavé nehty Suroviny: 5 polévkových lžic natě přesličky 100 ml studené vody Postup: Přesličku naložíme přibližně na tři hodiny do studené vody. Po uplynutí této doby pak celou směs pomalu zahříváme […] Posted in Domácí rady
  • Kabinet doktora Caligariho (Das Cabinet des dr. Caligari)31. března 2008 Kabinet doktora Caligariho (Das Cabinet des dr. Caligari) Tak zase začal projekt 100. V rámci tohoto projektu se tentokrát chystám navštívit 5 filmů. Prvním je právě legendární Kabinet doktora Caligariho. Myslím, že je to zatím nejstarší film, […] Posted in Filmové recenze
  • OBJÍŽĎKA. EROTICKÉ POVÍDKY Z AUTOBUSU13. října 2022 OBJÍŽĎKA. EROTICKÉ POVÍDKY Z AUTOBUSU V poslední době se roztrhl pytel s kvalitními erotickými romány, a tak není divu, že jsem chtěla pro změnu sáhnout po kratší formě tj. erotických povídkách se špetkou humoru.  Kniha […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,58675 s | počet dotazů: 266 | paměť: 72322 KB. | 28.05.2024 - 02:25:08