Kritiky.cz > Recenze knih > Jim Stopanni: Velká kniha posilování

Jim Stopanni: Velká kniha posilování

VelkaKniha
VelkaKniha
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pokud si tuto kni­hu kupu­je­te zna­me­ná to že buď chce­te začít s posi­lo­vá­ním nebo nějak chce­te roz­vi­nout svo­je tré­nin­ko­vé plá­ny a musím uznat že lep­ší vol­bu jste nemoh­li udě­lat, kni­ha je dle mého názo­ru jed­na z nej­lep­ších své­ho dru­hu. Proč? Pojdmě se na spo­leč­ně podí­vat a začne­me rov­nou obsa­hem...

Kniha jako tako­vá je roz­dě­le­na na 6 čás­tí:

-Základy tré­nin­ku

-Trénink pro roz­voj sva­lo­vé­ho obje­mu

-Trénink pro roz­voj maxi­mál­ní síly

-Trénink pro spa­lo­vá­ní tuků

-Zásobník cvi­ků

-Strava pro maxi­mál­ní růst sva­lů, síly a spa­lo­vá­ní tuků

Tyto čás­ti vám na více jak 600 stra­nách důklad­ně poda­jí všech­ny důle­ži­té infor­ma­ce k posi­lo­vá­ní, ale i ke stra­vo­vá­ní a rekon­va­lescen­ci těla po tré­nin­ku. Kniha je vel­mi zají­ma­vá a pro­to jsem se roz­ho­dl vám důklad­ně popsat  všech­ny čás­ti tak aby jste si vytvo­ři­li na tuto nád­her­nou kníž­ku důklad­ný pohled...

Část I.: Základy tré­nik­nu

V prv­ní čás­ti kni­hy se dozví­te základ­ní prin­ci­py tré­nin­ku kte­ré bez kte­rých se neo­be­jde­te v posi­lo­vá­ní. Je zde  popsa­ná ter­mi­no­lo­gie bez kte­ré se neo­be­jde­te tak­též se neo­be­jde­te s popi­sem nářa­dí a tré­nin­ko­vých pro­měn­ných bez kte­rých po něja­kém čase dochá­zí ke stag­na­ci sva­lů 😀

Část II. a III.: Trénink pro roz­voj maxi­mál­ní­ho obje­mu a maxi­mál­ní síly

Tyto dvě čás­ti jsem se roz­ho­dl spo­jit do jed­né jeli­kož se jeden od dru­hé­ho moc neli­ší. V obou jsou popsá­ny meto­dy popi­su­jí­cí mani­pu­la­ci se vším co se nachá­zí v tré­nin­ko­vém plá­nu tak aby jste dosáh­li maxi­mál­ní spo­ko­je­nos­ti s vaším poža­dav­kem. Jediný roz­díl mezi těmi­to část­mi se nachá­zí v kapi­to­le o tré­nin­ko­vých  plá­nech kde tré­nik pro objem není roz­dě­len na úrov­ně opro­ti tré­nin­ku pro roz­voj maxi­mál­ní síly kde je plán roz­dě­len na úrov­ně pod­le zku­še­nos­tí

Část IV.: Trénink pro spa­lo­vá­ní tuků

V této čás­ti se ohlí­ží spí­še na správ­nou výži­vu pro spa­lo­vá­ní a popi­su­je cvi­ky s nej­vět­ší účin­nos­tí. Má ale asi nej­ví­ce popsa­né tré­nin­ko­vé plá­ny ze všech.

Část V.: Zásobník cvi­ků

Tato část je ze všech nej­ob­sáh­lej­ší, obsa­hu­je totiž 200 stran se cvi­ky a jejich popi­sem a dokon­ce i jejich alter­na­ti­va­mi.

Část VI.: Strava

Tato část obsa­hu­je sezna­my jídel­níč­ků pasu­jí­cí na téměř kaž­dý typ člo­vě­ka tak aby jste dosáh­li maxi­mál­ních výsled­ků a taky návod jak si tako­vý jídel­ní­ček sesta­vit.

Kniha při­ná­ší na svých 632 stra­nách oprav­du vše potřeb­né tím ode mne zís­ká­vá 10/10

Díky za váš čas


 • Autor: Stopanni Jim
 • Formát / stran: 16×24 cm, 640 stran
 • Datum vydá­ní: 26.04.2016
 • Katalogové čís­lo: 69032
 • ISBN: 978-80-247-5643-1
 • Edice: Sport extra
 • Kategorie: Sport

Kniha ke kou­pi na Grada.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Zrádci vnesli na obrazovku svět zasažený drogami3. dubna 2020 Zrádci vnesli na obrazovku svět zasažený drogami Když v prvním díle televizního krimiseriálu Zrádci představuje hlavní hrdina David svoje výhodné obchody s drogami a svůj pohled na způsob života, je jisté, že s tímto chlápkem se musí […] Posted in TV Recenze
 • Promoce28. prosince 2021 Promoce Posted in Komiks
 • Na krátko - 217. května 2023 Na krátko - 2 Posted in Videa
 • You Should Have Left23. června 2020 You Should Have Left Pandemie a uzavření kin udělalo hodně producentům a distributorům docela velkou čáru přes rozpočet a nevynechalo to i hororového guru Jasona Bluma a jeho Blumhouse Productions. Poté, co […] Posted in Filmové recenze
 • Michal Breus – Síla správného okamžiku2. ledna 2018 Michal Breus – Síla správného okamžiku Fráza „Byť v správny čas na správnom mieste“ dostane po prečítaní tejto knihy úplne nový zmysel. Nie je tajomstvom, že človek nefunguje náhodne – funguje podľa určitých cyklov, ktoré sa […] Posted in Recenze knih
 • Ripout Game - Teaser Trailer30. března 2021 Ripout Game - Teaser Trailer Sci-fi kooperační FPS Ripout je variací na Vetřelce. Projekt z dílny Pet Project Games nabídne procedurálně generované prostředí ve vesmírných lodích, ve kterých se postavíme mutantům a […] Posted in Krátké herní aktuality
 • Cabin Fever (2016)20. března 2016 Cabin Fever (2016) Tvůrci tohoto remaku si utrhli hodně velké sousto, které ne každý dokáže strávit. Někteří jej označují za zcela zbytečný, jiným se zase líbí.  Pětice přátel si chce užít […] Posted in Horory
 • Jeden kluk z milionu - 56 %6. července 2017 Jeden kluk z milionu - 56 % Pokud máte rádi nevšední zápletky, podivné rekordy a tak trochu jiný humor, určitě vás zaujme román Jeden kluk z milionu, jehož autorkou je spisovatelka Monica Woodová. Kytarista Quinn […] Posted in Recenze knih
 • Kniha džunglí – POSTAVY28. dubna 2016 Kniha džunglí – POSTAVY             MAUGLÍ (Neel Sethi) Mauglí je lidský chlapec, kterého od útlého dětství vychovávala smečka vlků. Když zajistí, že již není v džungli vítán, opustí svůj domov a vydá se na […] Posted in Speciály
 • Vermontské psycho od Jennifer McMahon24. ledna 2019 Vermontské psycho od Jennifer McMahon Příběh se točí okolo starého Tower Motelu s 28 pokoji a bazénem, stojícím ve Vermontu. Kdysi možná skvělé místo na dovolenou, nyní místo, kterému se raději pohledem vyhnete, nebezpečné a […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,95694 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72025 KB. | 25.04.2024 - 10:06:42