Kritiky.cz > Recenze knih > Vůbec o nic nejde

Vůbec o nic nejde

338018724 906444320625770 1779717000705601647 n
338018724 906444320625770 1779717000705601647 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nenáročné čte­ní pro kni­ho­mo­ly, co nema­jí moc času a neo­po­vrh­nou kva­lit­ně napsa­ný­mi, krát­ký­mi povíd­ka­mi, tak tako­vá je zbru­su nová kni­ha Barbory Vajsejtlové „Vůbec o nic nejde“, kte­rou vyda­la Grada Publishing, a.s.

Kniha obsa­hu­je cel­kem 20 kra­tič­kých poví­dek z kaž­do­den­ní­ho živo­ta nej­růz­něj­ších lidí žijí­cí své kaž­do­den­ní živo­ty, kte­ří tou­ží po lás­ce a po tom být někým milo­ván, ale ne vždyc­ky všech­no dopad­ne tak, jak bychom si přá­ly.

Autorka před­klá­dá osu­dy něko­li­ka lidí, jež v povíd­ce hra­jí urči­tou život­ní roli, mají své posto­je a před­sta­vy, kte­ré se kvů­li banál­ní malič­kos­ti můžou navždyc­ky roz­ply­nout a je jen na nás, jak se s nimi vypo­řá­dá­me..... zda ztro­pí­me absurd­ní scé­nu, ane­bo z toho vše­ho vybrus­lí­me díky „aser­tiv­ní­mu cho­vá­ní“ jako pra­ví vítě­zo­vé a s úsmě­vem na rtech, že vlast­ně „vůbec o nic nejde“.

Někteří hlav­ní hrdi­no­vé mi byli vel­mi sym­pa­tič­tí i pro­to, jak se zacho­va­li, radě­ji spolk­ly „zlá“ slo­va, jen aby dru­hé nera­ni­ly nebo neroz­pou­ta­ly při, pomlu­vy, intri­ky. I na té nej­hor­ší nespra­ve­dl­nos­ti si doká­za­li najít a obje­vit jen to dob­ré.

A kro­mě těch­to hrdi­nů, jak to cho­dí, jsou i zápor­né posta­vič­ky, jež nás - stej­ně jako v této kni­ze - vra­ce­jí do živo­ta a rea­li­ty, a mož­ná jsou to prá­vě oni, co z nás děla­jí lep­ší lidé.

Jednotlivé povíd­ky jsou vel­mi čti­vé, úsměv­né ale i melan­cho­lic­ké záro­veň, a navíc vás donu­tí zamys­let se nad tím, co je v živo­tě oprav­du důle­ži­té a jaké lidi si svým způ­so­bem vpus­tit do své­ho živo­ta a věno­vat jim svůj dra­ho­cen­ný čas, a kte­ré nao­pak z něj vypus­tit.

Knihu „Vůbec o nic nejde“ jsem pře­čet­la za jeden večer, neboť mě vel­mi bavi­la a s napě­tím jsem oče­ká­va­la, jak se s nepříz­ní osu­du vypo­řá­dá dal­ší hrdi­na povíd­ky. Každopádně tato kni­ha je vel­mi nad­ča­so­vá, neboť vzá­jem­né vzta­hy mezi lid­mi, rodi­nou budou na pořa­du dne nejen dnes, ale i zít­ra a v budouc­nu.

VŮBEC O NIC NEJDE

Napsala: Barbora Vajsejtlová

Vydala GRADA Publishing, a.s. pod znač­kou COSMOPOLIS

První vydá­ní, Praha 2022

Počet stran: 171

ISBN: 978-80-271-3774-9


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • TRÝZEŇ A TOUHA11. října 2023 TRÝZEŇ A TOUHA Je libo si přečíst tragikomický, psychologický román o hledání vlastní identity a své neznámé "F" diagnózy? Tak to si určitě nenechte ujít knihu s příznačným názvem "Trýzeň a touha" od […] Posted in Recenze knih
  • Líbánky6. srpna 2023 Líbánky Psychologický thriller Líbánky od Tiny Seskis je plný zvratů a postupného odkrývání temných tajemstvích, jež měla být navždy pohřbena. Je to kniha, co vás doslova pohltí a nepustí, dokud […] Posted in Recenze knih
  • Jiné životy- román od autorky úspěšného titulu Červený adresář23. července 2023 Jiné životy- román od autorky úspěšného titulu Červený adresář Máte rádi romány Sofie Lunbergové? Chcete se podívat do Itálie? Hledáte zajímavé čtení pro vaše letní dny? Tak právě vám je určena kniha s názvem Jiné životy. Ráda bych se s vámi podělila […] Posted in Recenze knih
  • ŠACH MAT22. dubna 2023 ŠACH MAT Pokud jste si oblíbili knihy, ve kterých není o žhavá pokušení nouze, určitě si nenechte ujít knihu od R.L. Mathewson ŠACH MAT, jež vydalo nakladatelství Motto ve společnosti Albatros […] Posted in Recenze knih
  • ROMEO A JULIE Z OSVĚTIMI1. dubna 2023 ROMEO A JULIE Z OSVĚTIMI I když je představa lásky z Osvětimi tak trochu nepředstavitelná, tak o to víc je opravdovější, neboť láska si v skutečném životě nevybírá svůj čas a místo. Máte-li chuť si přečíst […] Posted in Recenze knih
  • Tanec za odpuštění6. března 2023 Tanec za odpuštění Čas od času není vůbec na škodu si přečíst nějakou tu oddechovku v podobě romantického čtení s dobrý koncem, jako je tomu například i u knihy "TANEC ZA ODPUŠTĚNÍ" od autorky M.K.Hardy, jež […] Posted in Recenze knih
  • 165307072 bd0daa9. srpna 2022 Princ Philip - portrét Dokument “Princ Philip - portrét” mapuje pozoruhodný život muže jedné z nejmocnějších žen světa, a to hlavně jeho přítomnost po boku milované manželky a královny Alžběty II.  Chybělo málo […] Posted in Filmové recenze
  • NEMUSÍŠ!23. srpna 2021 NEMUSÍŠ! Kniha Nemusíš od autorky Dagmar Digmy Čechové je určena pro všechny ženy jakéhokoliv věku, které by si konečně měly uvědomit, že ve svém životě, pokud něco skutečně nechtějí, tak opravdu […] Posted in Recenze knih
  • Co děláte se svým životem?6. června 2021 Co děláte se svým životem? Džiddú Krišnamúrti se o svém díle vyjádřil: "(Můj přístup) nežádá ani nevnucuje žádnou víru, neusiluje o žádné následovníky, netvoří kulty, o ničem nepřesvědčuje, a jedině díky tomu se […] Posted in Recenze knih
  • Dvakrát zakázaný román "KNIHA OSUDU"12. června 2024 Dvakrát zakázaný román "KNIHA OSUDU" "Knihu osudu" od autorky Parínúš Saníí si v sobě ponesu asi velmi dlouho, neboť předkládá velmi silný příběh jedné iránské ženy, jež se snažila vzepřít zakořeněným tradicím, a pokud možno […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 42,96831 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71583 KB. | 23.06.2024 - 10:39:33