Kritiky.cz > Recenze knih > Lenka Rožnovská – Horsenky – Hříbatko Mia

Lenka Rožnovská – Horsenky – Hříbatko Mia

Horsenky
Horsenky
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Snívali ste nie­ke­dy o vlast­nom koní­ko­vi? Dankin naj­väč­ší sen je mať koní­ka. A jed­né­ho mar­co­vé­ho dňa sa jej ten­to sen spl­ní! Dostáva žrie­bät­ko od strý­ka Paľa, kto­rý býva na far­me.

Danka, Bára a Nika sú tri dob­ré kama­rát­ky. Každá má svo­je kaž­do­den­né sta­ros­ti a rados­ti, vidia sa len cez prestáv­ky v ško­le. Veci sa však zme­nia, keď Danka dosta­ne žrie­bät­ko. Horsenky, ako ich nazý­va strý­ko Pavol, cez kaž­dú prestáv­ku uva­žujú o žrie­bät­ku a neve­dia sa dočkať, kedy ho uvi­dia naži­vo. A keď prí­de deň D, zme­ní sa ich ces­ta na naj­väč­šie dob­ro­druž­stvo v živo­te.

Milá, slnieč­ko­vo žltá kniž­ka je podľa mňa výbor­ná pre všet­ky dievča­tá (nie­len hor­sen­ky) počas let­ných prázd­nin. A ani chlap­ci by nad ňou nemu­se­li ohr­n­úť nos – pre­to­že táto záľu­ba sa poma­ly roz­ši­ru­je aj med­zi chlap­ca­mi. Kniha obsa­hu­je mies­ta, na kto­rých sa zasme­je kaž­dý (prizná­vam sa).

Ak ste rodič, môže­te veriť, že ju Vaše die­ťa pre­čí­ta raz dva bez frfla­nia a s pote­še­ním si pre­cvi­čí číta­nie (a čo viac, je veľ­mi prav­de­po­dob­né, že sa k nej aj vrá­ti – nie­len pre­to, že bude mať pokra­čo­va­nie). Kniha nie je ani hru­bá, ani ten­ká – je tak aku­rát. Dej jej chy­tľa­vý a die­ťa sa do toho ľah­ko začí­ta.

A ste hor­sen­ka, tak Vás pozý­vam na pre­ži­tie toh­to jedi­neč­né­ho dob­ro­druž­stva. Radosť zo žrie­bät­ka bude­te pre­ží­vať spo­lu s Dankou, ako­by aj Vám patri­la malá Mia.

Moje hod­no­te­nie: 90%

Máte radi koní­ky? Ak áno, tak si kni­hu pre­čí­taj­te. Ak nie, tak­tiež si kni­hu pre­čí­taj­te. Kniha nie je zame­ra­ná len na čita­teľov, ktorí majú radi kone. Sympatický prí­beh uka­zu­je malým (aj veľ­kým) aké dôle­ži­té sú hod­no­ty ako kama­rát­stvo, zod­po­ved­nosť, trpez­li­vosť a vedie deti k empa­tii (k zvie­ratkám, i k hen­di­ke­po­va­ným ľuďom) a to všet­ko jem­ne, nená­sil­ne a humor­ne.

Vydala Grada Publishing pod znač­kou Bambook.


Autor:

Rožnovská Lenka, Pavlová Martina

Formát / stran: 14×21 cm, 104 stran
Datum vydá­ní: 17.06.2016
Katalogové čís­lo: 26577
ISBN: 978-80-247-5829-9
Kategorie: Pro děti od 8 let

Knihu lze kou­pit na Grada.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Mám rada filmy a knihy. Momentálne píšem ešte pre stránku comicbox.eu, pod rovnakým menom - Kristina, články o filmových novinkách a aktualitách vo svete komiksov. Som aj spoluautorkou blogu - http://elenaistvanova.blog.pravda.sk/author/kristinaistvanova/ kde uverejňujem poviedky.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,32170 s | počet dotazů: 266 | paměť: 72033 KB. | 18.04.2024 - 18:39:28