Kritiky.cz > Recenze knih > Splněné přání - věrné psí přátelství a nová rodina

Splněné přání - věrné psí přátelství a nová rodina

130689 350 0 fit
130689 350 0 fit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

OConnor No Credit 2

Klarissa nemě­la moc v lás­ce svo­je jmé­no. Mnohem radě­ji pou­ží­va­la Klára. Nyní byla ješ­tě nešťast­něj­ší. Musela totiž odjet k tetě a její­mu muži na ven­kov. Její nej­lep­ší kama­rád­ka Alvina ji stra­ši­la, že spo­lu­žá­ci budou bura­ni a při­sa­di­la si, že urči­tě jedí vever­ky. Klára z toho vůbec neby­la nad­še­ná, pro­to­že je v živo­tě nevi­dě­la a roz­či­lo­va­la se, proč nemů­že byd­let u nej­lep­ší kama­rád­ky jako její sest­ra Žaneta. Na to jí soci­ál­ní pra­cov­ni­ce odpo­vě­dě­la, že její sest­ra už sko­ro dospě­lá a za chví­li kon­čí střed­ní ško­la. Klára se dur­di­la, že je páťač­ka, tudíž žád­né mimi­no. Nebylo jí to nic plat­né, pořád byla dítě.

A tak se ocit­la v Colby v Severní Karolíně. Klára se nemí­ni­la niko­mu svě­řo­vat, proč se ocit­la v tomhle pro ni zapa­dá­ko­vě. Její teta Berta se s ní sna­ži­la komu­ni­ko­vat, totéž pla­ti­lo i o Gusovi, jejím muži, ale Klára byla zatvr­ze­lá. Prostě je odmí­ta­la. Jeden z jejich spo­lu­žá­ků, Vilém, se s ní pokou­šel ska­ma­rá­dit, ale dopa­da­lo to stej­ně jako u tety. Ale pak se všech­no obrá­ti­lo. K domu se totiž při­šou­ral hně­do­čer­ný pes s plan­da­vý­ma uši­ma. Berta a Gus ho samo­zřej­mě zna­li, cho­dil sem pra­vi­del­ně. Hned se zají­ma­la, jest­li by si ho moh­la nechat. Teda, když ho chy­tí. A uči­ni­la si slib pro sebe - ten pes bude její.

Je to oprav­du moc hezká kníž­ka. Je to sice pro děti, ale mys­lím si, že dospě­lí by se z toho taky moh­li pou­čit. Není konec­kon­ců nikde psá­no, že to musí číst jenom výluč­ně dět­ský čte­nář. Moc se mi líbí, že v tom hra­je hlav­ní roli pes. Já, jakož­to obrov­ský milov­ník zví­řat - pro mě je to bal­zám na duši. Navíc se zde pou­ka­zu­je i na pro­blémy dítě­te, kte­ré k tomu při­jde jako sle­pý k hous­lím, v tom­to pří­pa­dě vinou rodi­čů. Písmo je sice pomen­ší, ale vyva­žu­je to čti­vost kni­hy. Uchvátila mě obál­ka, je pros­tě nád­her­ná. Má 216 stran a roz­hod­ně dopo­ru­ču­ju.

  • Autor: Barbara O’connor
  • Žánr: belet­rie pro děti
  • Nakladatelství: GRADA
  • Datum vydá­ní: 20. 05. 2021

 

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,00288 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72017 KB. | 23.04.2024 - 13:44:57