Kritiky.cz > Recenze > Milionář z chatrče

Milionář z chatrče

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Čekáte pohád­ku z dale­ké Indie o chlap­ci, co se celý život pil­ně učil, pomá­hal doma mamin­ce s vaře­ním, hrál s bráš­kou šachy a všech­no úsi­lí se mu nako­nec zúro­či­lo ve zná­mé tele­viz­ní hře? Hned prv­ní zábě­ry vás rych­le vyve­dou z omy­lu. Život v Indii není Bollywood a Žižkov s Karlínem patr­ně nebu­dou ty nej­tvrd­ší čtvr­ti na svě­tě.

Režisér Danny Boyle vel­mi rád zve své divá­ky na ne úpl­ně zná­má mís­ta a mezi ne úpl­ně běž­né lidi. V roce 1996 jsme byli svěd­ky toho, jak žijí feťá­ci (Trainspotting), v roce 2000 jsme zase oči­ma Lea DiCapria pozna­li lifesty­le tro­chu jiných hip­pie­ků z Thajska (Pláž).  Nyní, v roce 2009, ale popr­vé pad­ne­me na prdel. Vsadím gol­fo­vé hole a Twistera z KFC k tomu, že vět­ši­na z vás nebu­de mít poně­tí o tom, jak hroz­ný je být mla­dým, chudým Indem. Milionář z cha­tr­če začí­ná zábě­rem na osm­nác­ti­le­té­ho indic­ké­ho klu­ka, kte­ré­mu chy­bí jen krů­ček k tomu, aby vyhrál 20 mili­o­nů rupií v sou­tě­ži „Chcete být mili­o­ná­řem?“. Jsou ale pení­ze důvo­dem, proč se hry zúčast­nil? A jak je mož­né, že znal všech­ny odpo­vě­di na slo­ži­té otáz­ky?

Druhá otáz­ka se řeší hned v zápě­tí. To takhle hrdi­nu sou­tě­že a celé­ho fil­mu,  Jamala Malika, sebe­rou z niče­ho nic míst­ní poli­cej­ní pří­sluš­ní­ci a „vel­mi humán­ní­mi“ meto­da­mi a la Guantanámo chtě­jí zís­kat dozná­ní, že pod­vá­děl. Postupně s ním pro­jíž­dě­jí jed­not­li­vé sou­těž­ní otáz­ky a Jamal, aby doká­zal, že sku­teč­ně zná odpo­vě­di, vyprá­ví svůj život­ní pří­běh. Přesuneme se do slu­mu na před­měs­tí Bombaje, mís­ta tak děsi­vé­ho, že chu­do­ba se zde pova­žu­je za luxus. Zde je smrt sou­čás­tí kaž­do­den­ní rea­li­ty jako čaj u sní­da­ně ang­lic­ké sme­tán­ky. Jamal zde pře­ží­vá se svým star­ším bra­t­rem Salimem a poměr­ně krát­kou dobu i se svo­jí mat­kou. Její smrt, shá­ně­ní jíd­la, peněz, mís­ta k přespá­ní to jsou jen někte­ré z mno­hých pozo­ru­hod­ných pří­bě­hů, kte­ré nám hrdi­na vyprá­ví. Jeho slo­ži­tá a stras­tipl­ná ces­ta má ale jis­tý cíl. Tím je dív­ka Latika, kte­rou si Jamal zami­lo­val již dáv­no, ale sho­dou nepří­jem­ných okol­nos­tí ji musí stá­le hle­dat a bojo­vat za ni.

Získá-li něja­ký film 4 Zlaté Glóby a 8 Oscarů včet­ně těch nej­cen­něj­ších (nej­lep­ší film, režie, scé­nář), je jis­té, že se bude jed­nat o výji­meč­ný sní­mek. Milionář z cha­tr­če vsa­dil na city a nut­no dodat, že je sku­teč­ně ždí­mač­kou emo­cí. Představte si, jak musí být člo­věk sil­ný, aby vydr­žel v nesne­si­tel­ných pod­mín­kách chu­din­ské­ho ghet­ta. A přes­ně tak sil­ný je i pří­běh, kte­rý nene­chá žád­né­ho divá­ka chlad­ným. Budete si při­pa­dat, že jste si tou bídou a boles­tí pro­šli sami. Ohromný záži­tek pod­po­ru­jí výteč­ně dvě slož­ky fil­mu. Nádherná hud­ba, o kte­rou se posta­ral A.R. Rahman, byť mou nej­ob­lí­be­něj­ší pís­ní je sklad­ba Paper Planes od brit­ské zpě­vač­ky M.I.A. A také per­fekt­ní obsa­ze­ní. Danny Boyle nevsa­dil na zná­mé obli­če­je a ve fil­mu tak vystu­pu­jí zce­la nezná­mí her­ci. Ti se svých úloh zhos­ti­li bri­lant­ně a neo­kou­ka­nost pou­ze při­dá­vá na auten­tič­nos­ti.

Až vám zase jed­nou bude při­pa­dat, že život je těž­ký, tak se běž­te podí­vat na tenhle krás­ný a drs­ný film, ať si uvě­do­mí­te, jaké máte ohrom­né štěs­tí. Koho zau­ja­lo Město bohů (2002) a kdo se nebo­jí oddat sil­ným emo­cím, na toho čeká jeden z nej­lep­ších fil­mů roku.

Naše hod­no­ce­ní: 

9

Podobné člán­ky

Recenze: Doba ledo­vá 3: Úsvit dino­sau­rů

Recenze: Koralína a svět za taj­ný­mi dveř­mi

Recenze: Noc v muzeu 2

Recenze: Andělé a démo­ni

Recenze: Dvojí hra

Recenze: Krvavý Valentýn

Recenze: Pátek tři­nác­té­ho

Recenze: Gran Torino

Recenze: Rychlí a zbě­si­lí

Recenze: JCVD

26. February 2009 - 1:31 — SushiCZ


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Špión | Spy [30%]7. června 2015 Špión | Spy [30%] Začíná léto takže je pomalu čas na pohodové letní komedie, kterými se diváci mohou bavit mezi velkými blockbustery, které se nezadržitelně blíží.  Jedním z takových snímků se snaží […] Posted in Filmové recenze
  • Výhody cestování vlakem (2019)6. června 2020 Výhody cestování vlakem (2019) Letošní Španělská Renesance pokračuje a tohle je definitivně nejlepší počin, který jsem od nich letos viděl.Film je pořádný znepokojivý bizár plný černého humoru, nečekaných zvratů a […] Posted in Krátké recenze
  • Tourfilm 20148. října 2014 Tourfilm 2014 Naši redaktoři znovu cestují na festival Tourfilm. Podívejte se na videa, která byla natočena v minulých letech. http://youtu.be/DsnI7nRVsHo http://youtu.be/E4CjKBTxB6k Posted in Festivaly
  • Jeden z nejnáročnějších televizních projektů. Když se Hollywood chopí Marie Terezie.2. července 2017 Jeden z nejnáročnějších televizních projektů. Když se Hollywood chopí Marie Terezie. Režisér Robert Dornhelm právě dotočil dvoudílnou minisérii Marie Terezie, jeden z nejnáročnějších televizních projektů, na kterém se podílejí čtyři evropské země. Zítra v 17.00 jej spolu s […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Titulky k Grantchester S05E04 - Episode #5.45. února 2020 Titulky k Grantchester S05E04 - Episode #5.4 V dnešním dílu se řeší případ mrtvého studenta, který pobíhal městem nahý a křičel, že přicházejí mimozemšťané. Shodou okolností ho vidí Geordie a Will, ale Will Geordieho přesvědčí, aby […] Posted in Titulky
  • NIKDE TU JSEM. Bojovka ulicemi nevědomí19. října 2023 NIKDE TU JSEM. Bojovka ulicemi nevědomí Jedna z mála knih, s kterou se můžete tak trochu projít v uličkách tajemné Prahy od Šimona Koudely "Nikde tu jsem. Bojovka ulicemi nevědomí" a pokusit se spolu s hlavní hrdinkou […] Posted in Recenze knih
  • Napoleon Ridleyho Scotta21. listopadu 2023 Napoleon Ridleyho Scotta Epické drama zachycuje život francouzského císaře Napoleona Bonaparte (Joaquin Phoenix), jeho vzestup k moci a vztah k životní lásce Josephine (Vanessa Kirby), a ukazuje jeho vizionářské […] Posted in Filmové recenze
  • To nejlepší ze IV. řady seriálu Hra o trůny26. června 2017 To nejlepší ze IV. řady seriálu Hra o trůny https://youtu.be/Oks3w-c0Pfw Posted in Zajímavosti
  • Prey - Demo17. srpna 2017 Prey - Demo Stahujte si demo verzi pro PC (Steam), Xbox One a PS4. https://youtu.be/6Qm1t83MfYk Posted in Novinky ze světa her
  • Pražské orgie14. října 2019 Pražské orgie Pražské orgie podle stejnojmenné předlohy americké literární legendy, Philipa Rotha, jednoho z nejrespektovanějších světových spisovatelů, jsou sedmý celovečerní film režisérky Ireny […] Posted in Speciály

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,20660 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71981 KB. | 13.04.2024 - 07:48:51