Kritiky.cz > Domácí rady > Náušnice z chirurgické oceli – luxus za přijatelnou cenu

Náušnice z chirurgické oceli – luxus za přijatelnou cenu

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Náušnice z chi­rur­gic­ké oce­li si zís­ká­va­jí mezi zákaz­ní­ky čím dál tím vět­ší popu­la­ri­tu, kte­rá začí­ná pře­ko­ná­vat obli­bu šper­ků z kla­sic­kých mate­ri­á­lů, jako je zla­to, stří­bro a pla­ti­na. Jednou z nej­vět­ších výhod náuš­nic z chi­rur­gic­ké oce­li je jejich vzhled, kte­rý je vel­mi podob­ny bílé­mu zla­tu, stří­b­ru či pla­ti­ně, od kte­rých se však liší mno­hem vyš­ší odol­nos­tí a při­ja­tel­něj­ší cenou.

Chirurgická ocel má nesporné výhody

Chirurgická ocel má kro­mě niž­ší ceny ješ­tě dal­ší výho­dy. Ocelové náuš­ni­ce jsou pev­né, odol­né a barev­ně stá­lé. Díky jejich bar­vě je mož­no je kom­bi­no­vat s kame­ny růz­ných barev. Chirurgická ocel je také mno­hem leh­čí než zla­to a náuš­ni­ce zho­to­ve­né z toho­to mate­ri­á­lu jsou tudíž mno­hem pří­jem­něj­ší na noše­ní. Na roz­díl od mno­hem draž­ších náuš­nic z bílé­ho zla­ta či pla­ti­ny vydr­ží náuš­ni­ce z chi­rur­gic­ké oce­li i méně šetr­né zachá­ze­ní. Nepoškrábou se, neodřou a k jejich ohnu­tí či jiné­mu poško­ze­ní je zapo­tře­bí mno­hem vět­ší síly.

Náušnice z chirurgické oceli jsou vhodné pro alergiky

Velkou výho­dou náuš­nic z chi­rur­gic­ké oce­li je i jejich odol­nost vůči che­mic­kým vli­vům. Neoxidují, a ani po del­ším noše­ní se jejich barva a lesk nemě­ní. Lidé s aler­gi­e­mi oce­ní také její hypo­a­ler­gen­ní vlast­nos­ti. Při noše­ní těch­to šper­ků vám nikdy nebu­dou hro­zit poško­ze­ní pokož­ky ani nepří­jem­né aler­gic­ké reak­ce.

Luxusní náušnice za přijatelnou cenu

Luxusní náuš­ni­ce z nere­zo­vé oce­li doká­žou pod­trh­nout osob­ní kouz­lo kaž­dé ženy. Využijete je při jaké­ko­li pří­le­ži­tos­ti. Jsou vhod­né pro den­ní noše­ní, na pra­cov­ní schůz­ky i pro výji­meč­né spo­le­čen­ské udá­los­ti. Vybírat může­te z mno­ha typů, od drob­ných kous­ků až po slo­ži­tě pro­pra­co­va­né oce­lo­vé náuš­ni­ce ozdo­be­né dra­hý­mi kame­ny či krys­ta­ly Swarovski. Za při­ja­tel­nou cenu tak zís­ká­te luxus­ní šperk, kte­rý vám vydr­ží oprav­du dlou­ho.


Článek je sou­čás­tí webu target=„_blank“ rel=„noopener“>Domácírady | Rady pro váš dům - recepty,zdraví, vaře­ní, tren­dy...


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 10,02303 s | počet dotazů: 7146 | paměť: 75201 KB. | 24.02.2024 - 19:44:50