Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Návrat do budoucnosti

Návrat do budoucnosti

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Christopher Lloyd sestro­jil stroj na ces­to­vá­ní časem a Michael J. Fox s jeho pomo­cí odces­tu­je do minu­los­ti. Omylem se ale ocit­ne v jiné době, než chtěl a bude mít hod­ně prá­ce, dát všech­no do pořád­ku...Všechno to začí­ná roku 1985, kdy je sedm­nác­ti­le­tý Marty McFly pozván svým pří­te­lem, vyná­lez­cem dr. Emmettem „Docem“ Brownem, aby se účast­nil tes­to­vá­ní jeho nové­ho vyná­le­zu. A tím není nic jiné­ho než stroj času zabu­do­va­ný do spor­tov­ní­ho vozu DeLorean. Dvojici pře­pad­nou liby­j­ští tero­ris­té, kte­rým Brown ukra­dl plu­to­ni­um potřeb­né k poho­nu své­ho stro­je a tak v nasta­lé pře­střel­ce mís­to Browna do budouc­nos­ti odces­tu­je Marty do minu­los­ti. Ocitne se v roce 1955 a než se sta­čí vzpa­ma­to­vat, způ­so­bí nebez­peč­ný časo­vý para­dox. Místo jeho nemotor­né­ho otce George McFlye totiž pan Baines pora­zí autem Martyho a tak se jeho budou­cí mat­ka Lorraine neza­mi­lu­je do George, ale do Martyho. A to je malér. Pokud se totiž Lorraine neza­mi­lu­je do George, Marty se nikdy nena­ro­dí. Proto mla­dík vyhle­dá mlad­ší vydá­ní své­ho pří­te­le dok­to­ra Browna a spo­leč­ně s ním se poku­sí vyře­šit oba Martyho pro­blémy. Jak ho dostat zpát­ky do budouc­nos­ti a jak dát dohro­ma­dy George a Lorraine. Ani jed­no není jed­no­du­ché. Sehnat v roce 1955 čis­té plu­to­ni­um potřeb­né k poho­nu stro­je času je nemož­né a Martyho sna­hy obrá­tit pozor­nost své budou­cí mat­ky na své­ho budou­cí­ho otce neu­stá­le maří neu­r­va­lý hul­vát Biff Tanner, kte­rý chce Lorraine pro sebe. Ale to je tepr­ve začá­tek skvě­lé­ho dob­ro­druž­ství plné­ho vtip­ných momen­tů, neu­vě­ři­tel­ných dějo­vých kli­ček, pře­kva­pi­vých point a str­hu­jí­cí­ho tem­pa.

17:25 - Sobota 3.1.2004 - TV Nova


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,04669 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71696 KB. | 28.02.2024 - 06:20:52