Kritiky.cz > Zajímavosti > Nejlepší znělky filmových společností (15.-11. místo): mezi patnáctku se vešel létající Pegasus i producent Pána prstenů

Nejlepší znělky filmových společností (15.-11. místo): mezi patnáctku se vešel létající Pegasus i producent Pána prstenů

Tristar
Tristar
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jsou srd­cem Hollywoodu a jejich zněl­ky neod­mys­li­tel­ný­mi uva­dě­či našich audi­o­vi­zu­ál­ních zážit­ků. Na počest fil­mo­vých stu­dií a pro­dukč­ních či dis­tri­buč­ních spo­leč­nos­tí, kte­ré v sou­čas­né době uza­vře­ním kin zaží­va­jí neleh­ké časy, se naše pažó­tí jury roz­hod­la sesta­vit žeb­ří­ček těch nej­lep­ších zně­lek, kte­ré před­chá­ze­jí neza­po­me­nu­tel­ným fil­mo­vým pří­bě­hům. Navazujeme tak na téma z podob­né­ho soud­ku, kte­rým byl před časem žeb­ří­ček nej­lep­ších seri­á­lo­vých zně­lek.

15) The Kerner Entertainment Company

Patnácté mís­to naše­ho žeb­říč­ku pat­ří int­ru s disneyov­ským náde­chem. The Kerner Entertainment Company zalo­žil v roce 2001 ame­ric­ký fil­mo­vý pro­du­cent Jordan Kerner.


14) New Line Cinema

Dnes ame­ric­ké fil­mo­vé pro­dukč­ní stu­dio bylo zalo­že­no v roce 1967 jako nezá­vis­lá fil­mo­vá dis­tri­buč­ní spo­leč­nost, kte­rá dodá­va­la zahra­nič­ní a umě­lec­ké fil­my vyso­ko­škol­ským kam­pu­sům ve Spojených stá­tech. Největším úspě­chem stu­dia, kte­ré v sou­čas­nos­ti pat­ří famí­lii Warner Brosů, je tri­lo­gie Pána prs­te­nů.


13) Castle Rock Entertainment

Tato ame­ric­ká fil­mo­vá a tele­viz­ní pro­dukč­ní spo­leč­nost byla zalo­že­na v roce 1987. Spadá do rov­něž famí­lie Warner Brosů a byla pojme­no­va­ná na počest měs­teč­ka z pří­bě­hů Stephena Kinga. Castle Rock Entertainment sto­jí, stej­ně jako King, kupří­kla­du za vele­ú­spěš­ným Vykoupením z věz­ni­ce Shawshank či Zelenou mílí.


12) TriStar Pictures

Létající bílý hře­bec Pegasus pat­ří k tra­dič­ním uva­dě­čům holly­wo­od­ských poči­nů. Jeho his­to­rie sahá do roku 1982 a od kon­ce osm­de­sá­tých let je toto fil­mo­vé stu­dio sou­čás­tí Sony Pictures.


11) Lionsgate

Dobře nama­za­ný stroj, jenž nám otví­rá brá­nu do fil­mo­vých nebes…

Kanadsko-americká spo­leč­nost, kte­rá vznik­la v roce 1997 ve Vancouveru a nyní síd­lí v kali­forn­ské Santa Monice. Mezi nej­ú­spěš­něj­ší poči­ny Lví brá­ny pat­ří sága Hunger Games.

Za týden pokra­ču­je­me 10.-6. mís­tem.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Autor je šéfredaktorem webu Pažót.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,50252 s | počet dotazů: 276 | paměť: 72211 KB. | 24.05.2024 - 00:12:56