Kritiky.cz > Klubové filmy > Nekojiru-so (Cat Soup) (2001)

Nekojiru-so (Cat Soup) (2001)

nekojiru so 01
nekojiru so 01
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Originální půl­ho­di­no­vý fil­mek japon­ské­ho reži­sé­ra Tetsuo Sato, kte­rý by se dal pře­lo­žit jako *Kočičí polév­ka*, je vsku­tu ori­gi­nál­ním dílem. Surrealistické a ilu­zor­ní obra­zy se v něm před­há­ně­jí, kte­rý vás víc zaujme a pře­kva­pí, a vy jen užas­le sle­du­je­te ten kon­cert ani­ma­ce před vámi.

Jako pří­běh poslou­ži­li dva koči­čí sou­ro­zen­ci bra­tr Nyaata a star­ší sest­ra Nyaako. Nyaako je ale těž­ce nemoc­ná, a tak zatím­co je ona ve sta­vu kli­nic­ké smr­ti, její bra­tr jí bere na ima­gi­nár­ní pouť svě­tem...

Tady pak prá­vě začí­ná ono fan­tas­tič­no. Jeden bizard­ní obrá­zek stří­dá dru­hý v napros­to vol­ných myš­len­ko­vých aso­ci­a­cích. Nehledejte ve ztvár­ně­ní logi­ku, žád­ná tam není... nech­te se jen uná­šet svou (a hla­vě scé­náris­to­vou) před­sta­vi­vos­tí.

Ačkoli by se toto dílo prav­dě­po­dob­ně dalo zařa­dit do kate­go­rie *Anime* (tedy Japonský ani­mo­va­ný film), má s tou­to kate­go­rií spo­leč­né pou­ze to že pochá­zí prá­vě od Japonců. Ve všem se jed­ná o napros­to odliš­ný film, ať už sty­lem ani­ma­ce nebo oním surre­a­lis­mem.

**Víte, že“..**

„.. sní­mek Cat Soup byl vytvo­řen jako pocta slav­né kres­líř­ce mang Nekojiru (pra­vým jmé­nem Hashiguchi Chiyomi), kte­rá spácha­la sebe­vraž­du v 90-tých letech? Jeden rok poté, její man­žel vzal její sta­ré nákre­sy a náčrt­ky a spo­lu s výtvar­ným stu­di­em vytvo­řil ten­to film.

**Ocenění**

- Snímek vyhrál mno­ho cen, napří­klad cenu za nej­lep­ší krát­ko­me­tráž­ní film na *Fantasia Film Festival* v roce 2001 nebo „Cenu doko­na­lé­ho díla“ na pátem roč­ní­ku *Media Arts Festival* v tom samém roce.

**Info**

- Režie: Tatsuo Sato

- Japonský název: Nekojiru-so

- Rok uve­de­ní: 2001

- Země: Japonsko

- Délka fil­mu: 34 min

**Odkazy**

- zde je zmín­ka o fil­mu, ale hlav­ně... „odkaz ke sta­že­ní ;-)“:[http://five-inch-elvis.blog.cz/0603/nekojiru-so-cat-soup]

- na Youtube jsem pro změ­nu našel tří­mi­nu­to­vou ukáz­ku: „TU“:[http://youtube.com/watch?v=9KjUJRoiyn8]

- a tady jsou postup­ně odka­zy na celý film na Youtube:

+ „Část 1.“:[http://youtube.com/watch?v=N8cI6ijC570]

+ „Část 2.“:[http://youtube.com/watch?v=jjrh_Vyo_mc]

+ „Část 3.“:[http://youtube.com/watch?v=_EDQgB5ZWQM]


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,00406 s | počet dotazů: 270 | paměť: 71941 KB. | 24.02.2024 - 12:39:14