Kritiky.cz > Klubové filmy > Hrob světlušek (Hotaru no Haka) (1988)

Hrob světlušek (Hotaru no Haka) (1988)

hotaru no haka poster
hotaru no haka poster
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

*V noci 21.září 1945...*

*...jsem zemřel.*

Těmito slo­vy začí­ná sní­mek, mno­ha kri­ti­ky ozna­čo­va­ný jako neje­mo­tiv­něj­ší pro­ti­vá­leč­ný film vůbec, dal­ší­mi sta­věn na roveň se Schindlerovým sezna­mem svě­tozná­mé­ho reži­sé­ra Stevena Spielberga. To je Hrob svět­lu­šek. Film, uka­zu­jí­cí, proč vět­ši­na ani­me nejsou pohád­ky pro děti (mimo­cho­dem, v roce 2005 byla v Japonsku před­ve­de­na hra­ná vari­an­ta toho­to díla, ovšem ten­to­krát z pohle­du tety hlav­ní­ho hrdi­ny).

Natočený na moti­vy stej­no­jmen­né nove­ly, ve kte­ré Akiyuki Nosaka dal svě­tu poznat své poci­ty, když během dru­hé svě­to­vé vál­ky při­šel o svou mlad­ší sest­ru (bylo mu kolem 10 let). Zemřela na pod­vý­ži­vu a on si její smrt dával za vinu. Poté mu zemřel jeho ado­p­tiv­ná otec při bom­bar­do­vá­ní a dru­há sest­ra. Nečekejte tedy žád­nou kome­dii.

]

Poloautobiografický sní­mek je vyprá­věn z pohle­du umí­ra­jí­cí­ho chlap­ce Seita. Hned po prv­ních obráz­cích se vra­cí­me zpět do doby, kdy ješ­tě žil spo­leč­ně s mamin­kou a sestrou. Krátký úsek toho­to šťast­né­ho živo­ta vystří­dá strach, když jim mamin­ka zemře na násled­ky zra­ně­ní po niči­vém bom­bar­do­vá­ní. A pro­to­že jejich otec slou­ží u námoř­nic­tva a už dlou­ho o něm nema­jí žád­né zprá­vy, musí se Seito o svou pěti­le­tou sestřič­ku Setsuko posta­rat sám. Sehnat jíd­lo je ale vel­mi obtíž­ný úkol. Navštíví tak svo­ji tetu, kte­rá se jich na něja­ký čas ujme...

Zde je vel­mi nená­sil­ným způ­so­bem zdů­raz­ně­na, slo­vy jejich tety, men­ta­li­ta teh­dej­ších Japonců: *„Oni (její děti) tvr­dě pra­cu­jí pro naši zem, zatím­co vy nic nedě­lá­te...“*. Ten, kdo pra­cu­je pro říši a císa­ře, je hrdi­na, ten, kdo boju­je o holé pře­ži­tí, je budižkni­če­mu.

Celý film je jed­no­du­še řeče­no vel­kou obža­lo­bou vál­ky. Ukázanou ne z váleč­né­ho pole, ale z pohle­du těch nejmen­ších. Režisér umně stří­dá bez­sta­rost­né a naiv­ní scé­ny plné dět­ské zába­vy s obrov­sky kon­trast­ní­mi zábě­ry váleč­né­ho dění, tragi­ky, zmat­ku a nepo­ko­je.

Někteří nařkli tvůr­ce z čiré vypo­čí­ta­vos­ti a cito­vé­ho vydí­rá­ní. Já si to nemys­lím, přes­to­že jde o cito­vě veli­ce sil­ný a otřes­ný záži­tek. Názor na toto dílo si ale musí­te udě­lat sami. Někomu může vadit, že „dyť je to pře­ce ani­mo­va­ný“, jiné­mu mož­ná „rádo­by dojem­nost“. I tak ale dopo­ru­ču­ji všem, pokud s japon­ským ani­me nemá­te žád­né zku­še­nos­ti, je to dob­rý důvod začít ;-).

Víte, že...

*“.. zpo­čát­ku byl divá­kům hned po skon­če­ní pro­mí­tán dal­ší film s názvem My Neighbor Totoro (Můj sou­sed Totoro), kte­rý je měl po prá­vě pro­ži­tém trau­ma­tu pozi­tiv­ně­ji nala­dit.

Info

* Režie: Isao Takahata

* Rok uve­de­ní: 1988

* Originální název: Hotaru no haka

* Název v japon­ské Kanji: 火垂るの墓

* Země: Japonsko

* Délka fil­mu: 93 min

Obsazení

Tsutomu Tatsumi, Ayano Shiraishi, Veronica Taylor, Yoshiko Shinohara, Akemi Yamaguchi, Rhoda Chrosite, Shannon Conley, Crispin Freeman, Dan Green, Amy Jones, George Leaver, J. Robert Spencer, Nick Sullivan

Odkazy

„info o fil­mu (kfilmu.net)“:[http://kfilmu.net/filmy.php?sekce=informace&film=hrob-svetlusek]

„fan strán­ky o fil­mu (anglicky)“:[http://www.wingsee.com/ghibli/fireflies/] - gra­fic­ky stro­hé, ale jinak hod­not­né 🙂


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • X-Men: Dark Phoenix (Čtvrtý X-Men film s mladými herci)28. září 2018 X-Men: Dark Phoenix (Čtvrtý X-Men film s mladými herci) Po dlouhém odkládání bude mít za 4 měsíce premiéru (14.02.2019) nejnovější film ze série X-Men. Herecké obsazení zůstalo stejné jako v posledním filmu z roku 2016 - X-Men: Apokalypsa.  V […] Posted in Trailery
  • REVENANT Zmrtvýchvstání - ZEMĚ INDIÁNŮ ARIKARA5. ledna 2016 REVENANT Zmrtvýchvstání - ZEMĚ INDIÁNŮ ARIKARA Hned v úvodu filmu REVENANT musí expedice kapitána Henryho čelit útoku domorodých indiánů, kteří se usadili podél břehů řeky Missouri. Jedná se o kmen Arikara – přezdívaný lovci jednoduše […] Posted in Speciály
  • Hugo a jeho velký objev - 50 %20. listopadu 2022 Hugo a jeho velký objev - 50 % Režisér Martin Scorsese natočil rodinný film nominovaný na 11 Oscarů, kterým skládá poctu průkopníkům kinematografie. Hrdina jeho snímku Hugo (Asa Butterfield) žije ve 30. letech minulého […] Posted in Retro filmové recenze
  • Kriminálka Las Vegas - Šokující konec osmé řady seriálu!4. října 2007 Kriminálka Las Vegas - Šokující konec osmé řady seriálu! Kriminálka Las Vegas - Šokující konec osmé řady seriálu! 20.5.2008 serialy Přečteno: 201 krát […] Posted in Seriály
  • Flatliners (1990)11. června 2020 Flatliners (1990) Hvězdné obsazení a zkoumání posmrtného života…Student medicíny Nelson Wright společně se svými čtyřmi kamarády ze školy (Rachel, Joe, Randy a David) hodlá provést bláznivý pokus. […] Posted in Horory
  • Krev zmizelého - další milostný příběh v době 2. světové války8. října 2019 Krev zmizelého - další milostný příběh v době 2. světové války Krev zmizelého je rozsáhlé vyprávění tragického životního příběhu česko-německé ženy Helgy Skládalové, jejíž trápení pramení z národnostní nenávisti. K Čechům i Němcům, díky Čechům, Němcům […] Posted in Retro filmové recenze
  • Talentovaný pan Ripley8. října 2022 Talentovaný pan Ripley Talentovaný pan Ripley je americký psychologický thriller z roku 1999, který natočil Anthony Minghella podle stejnojmenného románu Patricie Highsmithové z roku 1955. V hlavní roli Toma […] Posted in Speciály
  • Hound of the Baskervilles, The (1978)5. května 2014 Hound of the Baskervilles, The (1978) Takhle to dopadá, když se z komedie stane spíše tragédie… Když jsem si včera vytáhl jedno z DVD, na které jsem si nahrával filmy z televize a zjistil, že na něm jsou tři […] Posted in Horory
  • Triassic World (2018)2. listopadu 2021 Triassic World (2018) Gojirasaurus přichází na scénu, pod taktovkou samotného Asylum…Marisa je ředitelkou Triassic kampusu, ve kterém se provádějí tajné vědecké experimenty. Právě zde přijíždí na […] Posted in Horory
  • Titulky k Dr. Death S01E06 - Occam's Razor23. listopadu 2021 Titulky k Dr. Death S01E06 - Occam's Razor Titulky k šesté epizodě seriálu Dr. Death byly dokončeny. Přeložila je pro vás **Clear**. V tomto díle začínáme u lůžka Jerryho Summerse, jako dalšího pacienta doktora Christophera […] Posted in Titulky
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,42449 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71971 KB. | 24.02.2024 - 14:37:33