Kritiky.cz > Recenze knih > Pes v lavici

Pes v lavici

foto: Petra Borová & Grada Publishing, a.s.
foto: Petra Borová & Grada Publishing, a.s.
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Spisovatelka Irena Ričlová Lachoutová nyní vyda­la dal­ší kníž­ku pro děti, ten­to­krát z pro­stře­dí škol­ních lavic, kdy v závě­ru škol­ní­ho roku, si mohou děti kaž­dý den při­vézt do tří­dy své­ho pej­ska, kte­rý začí­ná pís­men­kem z abe­ce­dy, aby si dané pís­me­no pro­cvi­či­li. Jelikož se jed­ná o pej­sky ve spo­je­ní s dět­mi, tak o legra­ci roz­hod­ně nebu­de nou­ze, navíc, když si ješ­tě děti pro­cvi­čí abe­ce­du. Pejsci jsou pojme­no­va­ní, občas oprav­du vtip­ně, a obrá­zek k nim krás­ně sedí, a navíc si jejich jmé­no v pří­bě­hu pěk­ně pro­cvi­čí­te ve výslov­nos­ti. Děti se dozví i dal­ší slo­va, kte­rá mohou na jed­not­li­vá pís­men­ka abe­ce­dy začí­nat, někdy dopl­ně­né, i o jejich význam z pohle­du dětí. Počtu stran se neboj­te, půl­ka kni­hy jsou obráz­ky přes celou stra­nu. Povídky jsou oprav­du pove­de­né a s dět­mi se oprav­du zasmě­je­te u kaž­dé z nich.

Pes02

Jedná se o nejed­nu krás­nou kníž­ku od této autor­ky, kte­rá si záro­veň kníž­ky sama ilu­stru­je. Písmo je při­způ­so­be­né pro ty nejmen­ší čte­ná­ře, a tak s ním nebu­dou mít žád­ný pro­blém dokon­ce ani babič­ky a dědeč­ko­vé. Jednotlivé pří­běhy jsou dlou­hé, tak ako­rát a vel­mi krás­ně jej dopl­ňu­jí barev­né obráz­ky, kte­ré sou­hla­sí s povíd­kou. Děti bude kníž­ka urči­tě bavit, spous­ta z nich doma pej­ska jis­tě má, a tak ví, že někdy to s nimi není zrov­na leh­ké, navíc, když si mají své­ho čtyř­no­hé­ho maz­líč­ka vzít s sebou do ško­ly. Knížka také nastí­ní dětem, že ve ško­le může být i zába­va. V kníž­ce nalez­ne­me 16 krat­ších, ale za to vtip­ných poví­dek. Pokud máte doma malé­ho milov­ní­ka zví­řá­tek, tato kníž­ka jej urči­tě zaujme.

Pes03


  • Autor: Irena Ričlová Lachoutová
  • Ilustrace: Irena Ričlová Lachoutová
  • Edice: Čtení pro prv­ňáč­ky
  • Věk: Od 7 let
  • Vydáno: 02.06.2022
  • Počet stran: 72 stran

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,48237 s | počet dotazů: 255 | paměť: 71591 KB. | 25.06.2024 - 18:16:54