Kritiky.cz > Domácí rady > Podzimní tvoření s dětmi

Podzimní tvoření s dětmi

img a295518 w1996 t1507004223
img a295518 w1996 t1507004223
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Během léta a během prázd­nin jsou děti zvyk­lé trá­vit celé dny ven­ku. Dlouho do veče­ra bývá svět­lo, tudíž nás pří­liš neo­me­zu­je ani čas, veli­ce čas­to bývá tep­lo, tak­že nám oprav­du nic nebrá­ní, abychom pod­ni­ka­li spí­še ven­kov­ní akti­vi­ty. S pří­cho­dem září se tato sku­teč­nost začí­ná měnit. Nejenže začne ško­la, tudíž na pobí­há­ní po ven­ku nezbý­vá mno­ho času, ale veli­ce čas­to se zka­zí poča­sí. Jakmile skon­čí babí léto, pokud vůbec při­jde, bývá chlad­ně­ji i teh­dy, když sví­tí slu­níč­ko, veli­ce čas­to spíš prší. Co tedy s dět­mi pod­nik­nout v tom­to obdo­bí? Jak je zaba­vit, aby strá­vi­li krás­né odpo­led­ne nebo hez­ký pro­pr­še­ný víkend. Vyzkoušejte pod­zim­ní tvo­ře­ní s dět­mi.
žluté podzimní listí
Obkreslování lis­tů.To je tako­vá prv­ní a nej­ty­pič­těj­ší akti­vi­ta pro pod­zim­ní hrát­ky. Po ces­tě ze škol­ky nebo ze škol­ky se stav­te někam do par­ku, nasbí­rej­te růz­no­ba­rev­né krás­né lis­ty, kte­ré vez­mě­te domů. Doma je nechej­te usu­šit. Poté vám posta­čí pou­ze papír a vos­kov­ky. List vlož­te mezi dva papí­ry, při­čemž naho­ře musí být stra­na, kde jsou vidět žil­ky lis­tu. Tuto stra­nu jako­by vyšra­fuj­te vos­kov­ka­mi, může­te stří­dat růz­né pod­zim­ní bar­vy tak, aby list vypa­dal věro­hod­ně. Jakmile se vám jej poda­ří celý obkres­lit, sta­čí jej z papí­ru vystřih­nout a máte krás­nou deko­ra­ci. Takto nama­lo­va­né lis­ty může­te při­p­nout na nástěn­ku, kde vám budou dělat nád­her­nou deko­ra­ci.
dýně jako dekorace
K obkres­lo­vá­ní lis­tu vám mohou pomoct také tem­pe­ro­vé bar­vy.Stačí natřít žil­na­tou část lis­tu tem­pe­ro­vý­mi barva­mi, potom jej rych­le otoč­te a při­tlač­te na papír, než barva zaschne. Můžete obtisk­nout více lis­tů na jeden papír, díky čemuž vytvo­ří­te jako­by strom.

Svícny.K vytvo­ře­ní tako­vé­ho svíc­nu vám posta­čí men­ší a hlav­ně čis­té skle­ni­ce. Opět bude­te potře­bo­vat lis­ty, kte­ré si ven­ku nasbí­rá­te a doma nechá­te usu­šit. Každý jed­not­li­vý list potře­te lepi­dlem (pou­žij­te buď lepi­dlo na ubrous­ko­vou tech­ni­ku nebo her­ku­le­sa) a při­klá­dej­te na skle­ni­ci, lis­ty může­te klid­ně i pře­klá­dat. Jakmile se vám roz­mís­tě­ní lis­tů bude líbit a bude­te mít prá­ci hoto­vou, pře­tře­te ješ­tě celou skle­ni­ci ten­kou vrst­vou lepi­dla. Následně nechej­te usu­šit, hrdlo skle­ni­ce ozdob­te stu­hou z pří­rod­ní­ho mate­ri­á­lu a může­te zapá­lit svíč­ky.
podzim na stromě
Halloweenské tvo­ře­ní. Do Halloweenu sice zbý­vá spous­ta času, proč ale neza­čít tvo­řit již teď. Velice typic­ké je vyře­zá­vá­ní dýní, kte­ré zaba­ví nejen děti, ale také vás. Takové vyře­zá­vá­ní dýní je veli­ce jed­no­du­ché a urči­tě bude­te vědět jak na to, i bez něja­kých dlou­hých návo­dů. Dále může­te vytvo­řit malin­ké duchy z javo­ro­vých lis­tů. Posbírejte javo­ro­vé lis­ty, kte­ré nechej­te usu­šit, poté je natře­te bílou bar­vou z obou stran, oby­čej­ným fixem nama­lu­je­te obli­čej, při­dě­lá­te šňůr­ku a máte hoto­vo.
Přinášíme vám pou­ze pár nápa­dů, urči­tě ale sami při­jde­te na spous­tu dal­ších věcí, jak pří­jem­ně strá­vit čas s dět­mi.


Článek je sou­čás­tí webu target=„_blank“ rel=„noopener“>Domácírady | Rady pro váš dům - recepty,zdraví, vaře­ní, tren­dy...


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • V Crystal Dynamics se už chystá nový Tomb Raider. Hra...29. ledna 2021 V Crystal Dynamics se už chystá nový Tomb Raider. Hra... V Crystal Dynamics se už chystá nový Tomb Raider. Hra propojí původní hry se současnou trilogií. Dle vývojářů je ale vydání ještě hodně daleko. Letos značka Tomb Raider oslaví 25. […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Hashtag podvodnice31. července 2022 Hashtag podvodnice Film sice není přímo založen na žádném konkrétním skutečném příběhu, působí však až bolestivě realisticky. Žijeme v době, kdy falšování informací a obelhávání lidí v takto masovém formátu […] Posted in Krátké recenze
  • Dark Feed (2013)30. ledna 2014 Dark Feed (2013) Přijel se podívat, jak se točí film podle jeho nejnovějšího scénáře, ale kulturní vložka se promění v záchranu holého života. Mladý scénárista přijíždí na místo natáčení, kde má […] Posted in Horory
  • Já, Tonya | I, Tonya1. března 2018 Já, Tonya | I, Tonya Tonya Hardingová vstoupila začátkem devadesátých let do dějin, nicméně ne tak, jak asi původně zamýšlela. Nadějná sportovkyně, která celé své mládí obětovala krasobruslení, byla na […] Posted in Filmové recenze
  • Jupiter vychází | Jupiter Ascending [55%]3. února 2015 Jupiter vychází | Jupiter Ascending [55%] Sourozenci Wachovští stále mají v Hollywoodu jméno. I přes několik finančních fiasek v posledních letech, aura kterou nasbírali díky Matrixu a jeho pokračováním se prostě jen tak těžko […] Posted in Filmové recenze
  • Tourfilm 201111. května 2023 Tourfilm 2011 Posted in Videa
  • Jean-Pierre a Luc Dardennovi16. dubna 2012 Jean-Pierre a Luc Dardennovi Belgičané Jean-Pierre (*21. 4. 1951) a Luc (*10.4. 1954) Dardennovi tvoří společně filmy od konce sedmdesátých let. Tato autorská dvojice, která natáčí výhradně podle vlastních scénářů a […] Posted in Profily osob
  • Vzácná návštěva - Clemens Kuby25. března 2017 Vzácná návštěva - Clemens Kuby Hlavní město naší republiky se má na co těšit – do Prahy totiž přijede světoznámý spisovatel Clemens Kuby. Kdo by ho přece jen neznal, tak vězte, že se věnuje hlavně lidskému tělu a mysli. […] Posted in Novinky v nakladatelstvích
  • BRIAN COX29. července 2015 BRIAN COX BRIAN COX  je mnoha cenami oceněný divadelní, filmový i televizní herec. Objevil se v desítkách divadelních her v Londýně, New Yorku i Skotsku. Cox byl nominován na cenu AFI a cenu […] Posted in Profily osob
  • Killing Them Softly [75%]2. ledna 2013 Killing Them Softly [75%] Killing Them Softly http://www.csfd.cz/film/290112-killing-them-softly/ http://www.imdb.com/title/tt1764234/ Krimi / Thriller / Drama USA, 2012, 97 min Režie: Andrew Dominik […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,66962 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71566 KB. | 14.06.2024 - 20:13:36